Commit 1813d7a5 authored by Porrumentzio's avatar Porrumentzio Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Basque)

Currently translated at 86.6% (136 of 157 strings)

Translation: /e//Notes
Translate-URL: https://i18n.e.foundation/projects/e/notes/eu/
parent 63d80aa0
Pipeline #65978 passed with stage
in 3 minutes and 56 seconds
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Oharrak</string>
<string name="no_notes">Ez dago oharrik</string>
<string name="label_all_notes">Ohar guztiak</string>
......@@ -13,7 +12,7 @@
<string name="simple_cancel">Utzi</string>
<string name="simple_edit">Editatu</string>
<string name="action_edit_save">Gorde</string>
<string name="action_edit_saving">Gordetzen &#8230;</string>
<string name="action_edit_saving">Gordetzen </string>
<string name="action_edit_saved">Gordeta</string>
<string name="simple_about">Honi buruz</string>
<string name="simple_bold">Lodia</string>
......@@ -33,9 +32,7 @@
<string name="menu_preview">Aurreikusi</string>
<string name="menu_share">Partekatu</string>
<string name="menu_about">Honi buruz</string>
<string name="change_category_title">Hautatu kategoria bat</string>
<string name="listview_updated_today">Gaur</string>
<string name="listview_updated_yesterday">Atzo</string>
<string name="listview_updated_this_week">Aste honetan</string>
......@@ -50,7 +47,7 @@
<string name="settings_password_unchanged">Pasahitza (aldatu gabea)</string>
<string name="settings_password_check_description">Kredentzialak zuzenak diren erakusten du.</string>
<string name="settings_submit">Konektatu</string>
<string name="settings_submitting">Konektatzen &#8230;</string>
<string name="settings_submitting">Konektatzen </string>
<string name="settings_note_mode">Erakutsi oharren modua</string>
<string name="settings_theme_title">Gai iluna</string>
<string name="settings_wifi_only">Sinkronizatu wifi bidez bakarrik</string>
......@@ -61,16 +58,13 @@
<string name="settings_cert_reset">Leheneratu ziurtagiri (ez) fidagarriak</string>
<string name="settings_cert_reset_summary">Ziurtagiri pertsonalizatu guztien fidagarritasuna leheneratzen du</string>
<string name="settings_cert_reset_toast">Ziurtagiri pertsonalizatu guztiak garbitu dira</string>
<!-- Certificates -->
<string name="certificate_notification_connection_security">Oharrak - Konexioaren segurtasuna</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">Oharrak aplikazioak ziurtagiri ezezagun bat aurkitu du. Honetaz fidatu nahi duzu?</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">Oharrak aplikazioak ziurtagiri ezezagun bat aurkitu du. Fidagarritzat jo nahi duzu\?</string>
<!-- Network -->
<string name="network_connecting">Konektatzen</string>
<string name="network_connected">Konektatuta</string>
<string name="network_disconnected">Sarea ez dago eskuragarri</string>
<!-- Error -->
<string name="error_sync">Sinkronizazioa huts egin du: %1$s</string>
<string name="error_invalid_login">Login-a ez du balio: %1$s</string>
......@@ -80,33 +74,30 @@
<string name="error_server">URL/Zerbitzaria erroreak ditu</string>
<string name="error_url_malformed">Zerbitzari helbide okerra</string>
<string name="error_username_password_invalid">Erabiltzaile edo pasahitz okerra</string>
<!-- Snackbar Actions -->
<string name="snackbar_settings">Ezarpenak</string>
<!-- About -->
<string name="about_version_title">Bertsioa</string>
<string name="about_version"> &lt;strong>%1$s&lt;/strong> erabiltzen ari zara</string>
<string name="about_version"> &lt;strong&gt;%1$s&lt;/strong&gt; erabiltzen ari zara</string>
<string name="about_maintainer_title">Mantentzailea</string>
<string name="about_developers_title">Garatzaileak</string>
<string name="about_translators_title">Itzultzaileak</string>
<string name="about_translators_transifex">Nextcloud komunitatea &lt;a href=\"%1$s\">Transifex&lt;/a> zerbitzuan</string>
<string name="about_translators_transifex">Nextcloud komunitatea &lt;a href=\"%1$s\"&gt;Transifex&lt;/a&gt; zerbitzuan</string>
<string name="about_testers_title">Probatzaileak</string>
<string name="about_source_title">Iturburu-kodea</string>
<string name="about_source">Proiektu hau GitHub ostatatuta dago: &lt;a href=\"%1$s\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_source">Proiektu hau GitHub ostatatuta dago: &lt;a href=\"%1$s\"&gt;%1$s&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_issues_title">Arazoak</string>
<string name="about_issues">GitHub-en akatsen berri eman dezakezu, hobekuntzak proposatu ditzakezu, eta ezaugarri berriak eskatu ditzakezu hurrengo harian: &lt;a href=\"%1$s\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_issues">GitHub-en akatsen berri eman dezakezu, hobekuntzak proposatu ditzakezu, eta ezaugarri berriak eskatu ditzakezu hurrengo harian: &lt;a href=\"%1$s\"&gt;%1$s&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_translate_title">Itzuli</string>
<string name="about_translate">Elkartu Nexcloud taldera Transifex zerbitzuan eta lagundu aplikazio hau itzultzen: &lt;a href=\"%1$s\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_translate">Elkartu Nexcloud taldera Transifex zerbitzuan eta lagundu aplikazio hau itzultzen: &lt;a href=\"%1$s\"&gt;%1$s&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_app_license_title">Aplikazio lizentzia</string>
<string name="about_app_license">Aplikazio hau GNU GENERAL PUBLIC LICENSE v3+ lizentziapean dago.</string>
<string name="about_app_license_button">Lizentzia ikusi</string>
<string name="about_icons_disclaimer_title">Irudiak</string>
<string name="about_icons_disclaimer">&lt;p>Jatorriko ikonoaren egilea %1$s&lt;/p>&lt;p>Erabilitako beste ikono guztiak &lt;a href=\"https://materialdesignicons.com/\">Material Design Ikonoak dira&lt;/a> Google Inc. etxeak eginak eta Apache 2.0 lizentziapean argitaratutakoak.&lt;/p></string>
<string name="about_icons_disclaimer">&lt;p&gt;Jatorriko ikonoaren egilea %1$s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Erabilitako beste ikono guztiak &lt;a href=\"https://materialdesignicons.com/\"&gt;Material Design Ikonoak dira&lt;/a&gt; Google Inc. etxeak eginak eta Apache 2.0 lizentziapean argitaratutakoak.&lt;/p&gt;</string>
<string name="about_credits_tab_title">Kredituak</string>
<string name="about_contribution_tab_title">Kontribuzio</string>
<string name="about_license_tab_title">Lizentzia</string>
<!-- Widgets -->
<string name="widget_note_list_title">Oharren zerrenda</string>
<string name="widget_note_list_placeholder">Oharrik ez</string>
......@@ -116,12 +107,9 @@
<string name="widget_not_logged_in">Hasi saioa oharrak aplikazioan trepeta hau erabili aurretik</string>
<string name="widget_entry_fav_contentDescription">Izarraren ikonoa elementu bat gogoko gisa adierazteko erabiltzen da</string>
<string name="widget_app_launcher_contentDescription">Aplikazioa abiatzen du</string>
<string name="activity_select_single_note">Hautatu oharra</string>
<!-- Shortcuts -->
<string name="shortcut_create_long">Sortu ohar berria</string>
<string name="pref_value_theme_light">Argia</string>
<string name="pref_value_theme_dark">Iluna</string>
<string name="pref_value_font_normal">Normala</string>
......@@ -137,10 +125,9 @@
<item>Ireki aurrebista moduan</item>
<item>Gogoratu nire azken hautaketa</item>
</string-array>
<!-- Plurals -->
<plurals name="ab_selected">
<item quantity="one">%d hautatuta</item>
<item quantity="other">%d hautatuta</item>
</plurals>
</resources>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment