Commit 6ef80d99 authored by Michael Bestas's avatar Michael Bestas
Browse files

Automatic translation import

Change-Id: I23dcbb2d869cc76e98c2a464a610038f7468d808
parent 7249cb54
......@@ -61,6 +61,7 @@
<string name="services_explanation" product="tablet">Deze diensten worden gebruikt om de mogelijkheden van uw tablet uit te breiden. Gegevens worden gebruikt conform de \'<xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g>\' van LineageOS.</string>
<string name="services_explanation" product="default">Deze diensten worden gebruikt om de mogelijkheden van uw telefoon uit te breiden. Gegevens worden gebruikt conform de \'<xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g>\' van LineageOS.</string>
<string name="services_privacy_policy">Privacybeleid</string>
<string name="services_help_improve_cm">Help mee met het verbeteren van <xliff:g id="name" example="LineageOS">%s</xliff:g></string>
<string name="services_os_nav_keys_label"><b>On-screen navigatieknoppen</b> gebruiken in plaats van de hardwareknoppen.</string>
<string name="services_os_privacy_guard"><b>Privacybescherming inschakelen</b> om uw persoonlijke gegevens zoals contacten, berichten of oproepgeschiedenis niet beschikbaar te maken voor nieuw geïnstalleerde apps</string>
<string name="setup_unlock">Ontgrendelen</string>
......
......@@ -72,7 +72,7 @@
<!-- Fingerprint setup -->
<string name="settings_fingerprint_setup_title">Выберите запасной режим блокировки экрана</string>
<string name="settings_fingerprint_setup_details">Как следует блокировать экран?</string>
<string name="fingerprint_setup_title">Настройка сканера отпечатков пальцев</string>
<string name="fingerprint_setup_title">Настройка отпечатков пальцев</string>
<string name="fingerprint_setup_summary">Чтобы использовать сканер отпечатков пальцев для разблокировки экрана, необходимо:</string>
<string name="fingerprint_setup_backup_lock_method">Настроить дополнительный способ разблокировки</string>
<string name="fingerprint_setup_add_fingerprint">Добавить ваши отпечатки</string>
......
......@@ -42,7 +42,7 @@
<string name="choose_data_sim_summary" product="default">Katero kartico SIM želite uporabiti za podatke? Izbrana kartica SIM lahko povzroči omrežne stroške, ker bo uporabljena za namestitev vašega telefona.</string>
<string name="date_time_summary">Nastavite časovni pas in prilagodite trenutni datum in čas, če je potrebno</string>
<string name="backup_data_summary"><b>Varnostno kopirajte</b> podatke aplikacij, gesla Wi-Fi in druge nastavitve na strežnike Google</string>
<string name="other_services_summary">Te storitve obremenijo Google in lahko jih vklopite ali izklopite kadarkoli. Podatki se bodo uporabljali v skladu s Googlovim <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g>.</string>
<string name="other_services_summary">Te storitve obremenijo Google in lahko jih vklopite ali izklopite kadarkoli. Podatki se bodo uporabljali v skladu z Googlovim <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g>.</string>
<string name="location_services_summary">Lokacijske storitve omogočajo sistemu in aplikacijam tretjih oseb, da zbirajo in uporabijo podatke, kot je vaša približna lokacija. Aplikacija lahko na primer uporabi približno lokacijo za iskanje bližnjih kavarn.</string>
<string name="location_access_summary"><b>Dovolite aplikacijam, ki so zahtevale vaše dovoljenje</b>, da uporabijo podatke o vaši lokaciji. To lahko vključuje vašo trenutno lokacijo in prejšnje.</string>
<string name="location_battery_saving"><b>Zmanjšajte porabo energije</b> z omejevanjem števila posodobitev GPS-a na uro.</string>
......@@ -58,8 +58,8 @@
<string name="data_sim_name">SIM <xliff:g id="sub">%d</xliff:g> - <xliff:g id="name">%s</xliff:g></string>
<string name="emergency_call">Klic v sili</string>
<string name="setup_services">Značilnosti LineageOS</string>
<string name="services_explanation" product="tablet">Te storitve vam omogočajo, da razširite zmogljivosti svoje tablice. Podatki se uporabijo v skladu z <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s </xliff:g> LineageOS.</string>
<string name="services_explanation" product="default">Te storitve vam omogočajo, da razširite zmogljivosti svojega telefona. Podatki se uporabijo v skladu z <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s </xliff:g> LineageOS.</string>
<string name="services_explanation" product="tablet">Te storitve vam omogočajo, da razširite zmogljivosti svoje tablice. Podatki se uporabijo v skladu s <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s </xliff:g> LineageOS.</string>
<string name="services_explanation" product="default">Te storitve vam omogočajo, da razširite zmogljivosti svojega telefona. Podatki se uporabijo v skladu s <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s </xliff:g> LineageOS.</string>
<string name="services_privacy_policy">Pravilnik o zasebnosti</string>
<string name="services_help_improve_cm">Pomagajte izboljšati <xliff:g id="name" example="LineageOS">%s</xliff:g></string>
<string name="services_metrics_label"><xliff:g id="name" example="Help improve LineageOS">%1$s</xliff:g> s samodejnim pošiljanjem diagnostičnih podatkov in podatkov uporabe LineageOS-a. Ti podatki se ne uporabljajo za vaše prepoznavanje in ekipi pomagajo pri izboljšanju npr. življenjske dobe baterije, zmogljivosti aplikacij in novih značilnosti <xliff:g id="name" example="LineageOS">%2$s</xliff:g>.</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment