Commit 521a55ce authored by Mika Latvala's avatar Mika Latvala Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 100.0% (134 of 134 strings)

Translation: /e//BlissLauncher
Translate-URL: https://i18n.e.foundation/projects/e/blisslauncher/fi/
parent a550056b
Pipeline #183455 passed with stage
in 4 minutes and 4 seconds
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>
\ No newline at end of file
<resources>
<string name="dummy_weather_temp">36°</string>
<string name="widget_is_not_resizable">Widgetin kokoa ei voi muuttaa</string>
<string name="ok">ok</string>
<string name="uninstall_shortcut_dialog">Haluatko poistaa tämän pikakuvakkeen\?</string>
<string name="widgets">Widgetit</string>
<string name="edit">Muokkaa</string>
<string name="add_widget">Lisää widget</string>
<string name="choose_widget">Valitse widget</string>
<string name="icon_badging_service_title">Näytä ilmoituspallot</string>
<string name="default_scroll_format">Sivu %1$d / %2$d</string>
<string name="activity_not_found">Sovellusta ei ole asennettu</string>
<string name="tap_to_setup_usageaccess">Napauta määrittääksesi sovellusehdotukset</string>
<string name="action_add_to_workspace">Lisää aloitusnäyttöön</string>
<string name="place_automatically">Lisää automaattisesti</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut">Sallii sovelluksen poistaa pikakuvakkeita ilman käyttäjän toimia.</string>
<string name="permdesc_install_shortcut">Sallii sovelluksen lisätä pikakuvakkeita ilman käyttäjän toimia.</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut">poista pikakuvakkeet</string>
<string name="permlab_install_shortcut">asenna pikakuvakkeet</string>
<string name="icon_set">Kuvakkeiden kuva</string>
<string name="weather_condition_image">Sääolosuhteiden kuva</string>
<string name="weather_setting">Sääasetusten kuvake</string>
<string name="dummy_weather_temp_min_max">42° / 28°</string>
<string name="weather_tap_to_setup">Napauta sääasetusten määrittämiseksi</string>
<string name="weather">Sää</string>
<string name="icon_set_selection_get_more">Hanki lisää…</string>
<string name="weather_icons_monochrome">Yksiväriset</string>
<string name="weather_icons_standard">Värilliset</string>
<string name="weather_icon_set_title">Kuvakkeet</string>
<string name="weather_select_location">Valitse sijainti</string>
<string name="weather_show_when_minimized_summary">Näytä yhteenveto säätiedoista, kun widget on pienennetty</string>
<string name="weather_show_when_minimized_title">Näytä kun pienennetty</string>
<string name="weather_alternate_icons_summary">Vaihda oletuskuvakkeiden (värillinen) ja vaihtoehtoisten kuvakkeiden (valkoinen) välillä</string>
<string name="weather_alternate_icons_title">Käytä värikuvakkeita</string>
<string name="weather_progress_title">Varmistetaan sijaintia</string>
<string name="weather_invert_lowhigh">Käänteiset matalat-/korkeat lämpötilat</string>
<string name="weather_retrieve_location_dialog_enable_button">Ota käyttöön</string>
<string name="weather_retrieve_location_dialog_message">Verkon maantieteellinen sijainti on poistettu käytöstä.
\n
\nOta sijainti käyttöön sää-widgetin käyttöä varten.</string>
<string name="weather_retrieve_location_dialog_title">Sijaintia ei voi hakea!</string>
<string name="weather_use_metric">Käytä metrijärjestelmää (°C)</string>
<string name="weather_refresh_interval">Päivitysväli</string>
<string name="weather_show_timestamp_title">Näytä aikaleima</string>
<string name="weather_show_location_title">Näytä sijainti</string>
<string name="weather_custom_location_title">Sijainti</string>
<string name="weather_custom_location_hint">Kaupunki, osavaltio/maa</string>
<string name="weather_custom_location_dialog_title">Syötä sijainti</string>
<string name="weather_geolocated">Paikannus verkon avulla</string>
<string name="weather_use_custom_location">Käytä mukautettua sijaintia</string>
<string name="weather_source_title">Säälähde</string>
<string name="weather_enable">Näytä sää</string>
<string name="weather_enabled">Käytössä</string>
<string name="display_category">Näytä</string>
<string name="weather_category">Sääpaneeli</string>
<string name="general_category">Yleiset</string>
<string name="weather_refresh_8hrs">8 tuntia</string>
<string name="weather_refresh_6hrs">6 tuntia</string>
<string name="weather_refresh_4hrs">4 tuntia</string>
<string name="weather_refresh_2hrs">2 tuntia</string>
<string name="weather_refresh_60min">60 minuuttia</string>
<string name="weather_refresh_30min">30 minuuttia</string>
<string name="weather_refresh_manual">Manuaalinen</string>
<string name="weather_tap_to_select_source">Valitse lähde napauttamalla</string>
<string name="weather_source_not_selected">Säälähdettä ei ole valittu</string>
<string name="weather_cannot_reach_provider">Ei yhteyttä %s:n tällä hetkellä</string>
<string name="weather_last_sync_just_now">Juuri äsken</string>
<string name="weather_refreshing">Päivitetään</string>
<string name="weather_tap_to_refresh">Napauta päivittääksesi</string>
<string name="weather_no_data">Ei tietoja</string>
<string name="weather_NW">Lu</string>
<string name="weather_W">L</string>
<string name="weather_SW">Lo</string>
<string name="weather_S">E</string>
<string name="weather_SE">Ka</string>
<string name="weather_E">I</string>
<string name="weather_NE">Ko</string>
<string name="weather_N">P</string>
<string name="weather_mph">mph</string>
<string name="weather_kph">km/h</string>
<string name="weather_47">Yksittäisiä ukkoskuuroja</string>
<string name="weather_46">Lumisadetta</string>
<string name="weather_45">Ukkoskuuroja</string>
<string name="weather_44">Osittain pilvistä</string>
<string name="weather_43">Runsasta lumisadetta</string>
<string name="weather_42">Hajanaista lumisadetta</string>
<string name="weather_41">Runsasta lumisadetta</string>
<string name="weather_40">Hajanaista vesisadetta</string>
<string name="weather_39">Hajanaisia ukkosmyrskyjä</string>
<string name="weather_38">Hajanaisia ukkosmyrskyjä</string>
<string name="weather_37">Yksittäisiä ukkosmyrskyjä</string>
<string name="weather_36">Kuumaa</string>
<string name="weather_35">Sekalaista vesi- ja raesadetta</string>
<string name="weather_34">Kohtuullinen sää</string>
<string name="weather_33">Kohtuullinen sää</string>
<string name="weather_32">Aurinkoista</string>
<string name="weather_31">Selkeää</string>
<string name="weather_30">Osittain pilvistä</string>
<string name="weather_29">Osittain pilvistä</string>
<string name="weather_28">Enimmäkseen pilvistä</string>
<string name="weather_27">Enimmäkseen pilvistä</string>
<string name="weather_26">Pilvistä</string>
<string name="weather_25">Kylmää</string>
<string name="weather_24">Tuulista</string>
<string name="weather_23">Puuskittaista tuulta</string>
<string name="weather_22">Utuista</string>
<string name="weather_21">Huurua</string>
<string name="weather_20">Sumua</string>
<string name="weather_19">Pölyä</string>
<string name="weather_18">Räntäsadetta</string>
<string name="weather_17">Raekuuroja</string>
<string name="weather_16">Lumisadetta</string>
<string name="weather_15">Puuskittaista lumisadetta</string>
<string name="weather_14">Kevyttä lumisadetta</string>
<string name="weather_11">Sadekuuroja</string>
<string name="weather_13">Lumikuuroja</string>
<string name="weather_12">Vesisadetta</string>
<string name="weather_10">Jäätävää sadetta</string>
<string name="weather_9">Tihkusadetta</string>
<string name="weather_8">Jäätävää tihkusadetta</string>
<string name="weather_6">Sekalaista vesi- ja räntäsadetta</string>
<string name="weather_5">Sekalaista vesi- ja lumisadetta</string>
<string name="weather_7">Sekalaista lumi- ja räntäsadetta</string>
<string name="weather_4">Ukkosmyrskyjä</string>
<string name="weather_3">Voimakkaita ukkosia</string>
<string name="weather_2">Hurrikaani</string>
<string name="weather_1">Trooppinen myrsky</string>
<string name="weather_0">Trombi</string>
<string name="cancel">Peruuta</string>
<string name="unknown">Tuntematon</string>
<string name="explanation_access_to_appusage_is_not_enabled">Salli pääsy sovellusten käyttötietoihin saadaksesi sovellusehdotuksia.</string>
<string name="app_suggestion">Ehdotukset</string>
<string name="untitled">Nimetön</string>
<string name="search">Hae</string>
<string name="app_name">Bliss Launcher</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment