Commit f358b394 authored by Márton Leitold's avatar Márton Leitold Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Hungarian)

Currently translated at 80.0% (128 of 160 strings)

Translation: /e//Notes
Translate-URL: https://i18n.e.foundation/projects/e/notes/hu/
parent 5e76bf6e
Pipeline #119320 passed with stage
in 4 minutes and 14 seconds
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Jegyzetek</string>
<string name="no_notes">Még nincsenek jegyzetek</string>
<string name="label_all_notes">Minden jegyzet</string>
......@@ -13,7 +12,7 @@
<string name="simple_cancel">Mégsem</string>
<string name="simple_edit">Szerkesztés</string>
<string name="action_edit_save">Mentés</string>
<string name="action_edit_saving">Mentés &#8230;</string>
<string name="action_edit_saving">Mentés </string>
<string name="action_edit_saved">Elmentve</string>
<string name="simple_about">Névjegy</string>
<string name="action_select_note">Jegyzet választás</string>
......@@ -30,9 +29,7 @@
<string name="menu_preview">Előnézet</string>
<string name="menu_share">Megosztás</string>
<string name="menu_about">Névjegy</string>
<string name="change_category_title">Válasszon kategóriát</string>
<string name="listview_updated_today">Ma</string>
<string name="listview_updated_yesterday">Tegnap</string>
<string name="listview_updated_this_week">Ezen a héten</string>
......@@ -47,7 +44,7 @@
<string name="settings_password_unchanged">Jelszó (módosítatlan)</string>
<string name="settings_password_check_description">Mutatja ha a hitelesítőadatok helyesek.</string>
<string name="settings_submit">Kapcsolódás</string>
<string name="settings_submitting">Kapcsolódás &#8230;</string>
<string name="settings_submitting">Kapcsolódás </string>
<string name="settings_note_mode">Jegyzet módok megjelenítés</string>
<string name="settings_theme_title">Sötét téma</string>
<string name="settings_wifi_only">Szinkronizáció csak Wifin keresztül</string>
......@@ -58,16 +55,13 @@
<string name="settings_cert_reset">(Nem)megbízható tanúsítványok alaphelyzetbe</string>
<string name="settings_cert_reset_summary">Minden tanúsítvány megbízhatóságának visszaállítása</string>
<string name="settings_cert_reset_toast">Minden saját tanúsítvány eltávolítva</string>
<!-- Certificates -->
<string name="certificate_notification_connection_security">Jegyzetek - kapcsolatbiztonság</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">A jegyzetek ismeretlen tanúsítványba ütközött. Megbízol benne?</string>
<!-- Network -->
<string name="network_connecting">Csatlakozás</string>
<string name="network_connected">Csatlakozva</string>
<string name="network_disconnected">Nincs hálózat</string>
<!-- Error -->
<string name="error_sync">sikertelen szinkronizálás: %1$s</string>
<string name="error_invalid_login">Érvénytelen belépés: %1$s</string>
......@@ -77,33 +71,30 @@
<string name="error_server">URL/Szerver hibákat tartalmaz</string>
<string name="error_url_malformed">Hibás szervercím</string>
<string name="error_username_password_invalid">Hibás felhasználónév vagy jelszó</string>
<!-- Snackbar Actions -->
<string name="snackbar_settings">Beállítások</string>
<!-- About -->
<string name="about_version_title">Verzió</string>
<string name="about_version">Jelenleg ezt használod: &lt;strong>%1$s&lt;/strong></string>
<string name="about_version">Jelenleg ezt használod: &lt;strong&gt;%1$s&lt;/strong&gt;</string>
<string name="about_maintainer_title">Karbantartó</string>
<string name="about_developers_title">Fejlesztők</string>
<string name="about_translators_title">Fordítók</string>
<string name="about_translators_transifex">Nextcloud közösség a &lt;a href=\"%1$s\">Transifex&lt;/a>-en</string>
<string name="about_translators_transifex">Nextcloud közösség a &lt;a href=\"%1$s\"&gt;Transifex&lt;/a&gt;-en</string>
<string name="about_testers_title">Tesztelők</string>
<string name="about_source_title">Forráskód</string>
<string name="about_source">Ez a projek a GitHub-on: &lt;a href=\"%1$s\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_source">Ez a projek a GitHub-on: &lt;a href=\"%1$s\"&gt;%1$s&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_issues_title">Esetek</string>
<string name="about_issues">Jelenthetsz hibákat, javasolhatsz javításokat, kérhetsz bővítéseket a GitHub esetkezelőjében: &lt;a href=\"%1$s\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_issues">Jelenthetsz hibákat, javasolhatsz javításokat, kérhetsz bővítéseket a GitHub esetkezelőjében: &lt;a href=\"%1$s\"&gt;%1$s&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_translate_title">Fordítás</string>
<string name="about_translate">Csatlakozz a Nextcloud csapathoz a Transifex-en és segíts lefordítani az alkalmazást: &lt;a href=\"%1$s\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_translate">Csatlakozz a Nextcloud csapathoz a Transifex-en és segíts lefordítani az alkalmazást: &lt;a href=\"%1$s\"&gt;%1$s&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_app_license_title">App licensz</string>
<string name="about_app_license">Ez az alkalmazás GNU GENERAL PUBLIC LICENSE v3+-al kerül kiadásra.</string>
<string name="about_app_license_button">Licensz megtekintése</string>
<string name="about_icons_disclaimer_title">Ikonok</string>
<string name="about_icons_disclaimer">&lt;p>Eredeti ikont készítette %1$s&lt;/p>&lt;p>Minden egyéb az app által használt ikon &lt;a href=\"https://materialdesignicons.com/\">Material Design Icons&lt;/a> készítette a Google Inc. és Apache 2.0 Licence alá esik.&lt;/p></string>
<string name="about_icons_disclaimer">&lt;p&gt;Eredeti ikont készítette %1$s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Minden egyéb az app által használt ikon &lt;a href=\"https://materialdesignicons.com/\"&gt;Material Design Icons&lt;/a&gt; készítette a Google Inc. és Apache 2.0 Licence alá esik.&lt;/p&gt;</string>
<string name="about_credits_tab_title">Érdemek</string>
<string name="about_contribution_tab_title">Közreműködés</string>
<string name="about_license_tab_title">Licenc</string>
<!-- Widgets -->
<string name="widget_note_list_title">Jegyzet lista</string>
<string name="widget_note_list_placeholder">Nincsenek jegyzetek</string>
......@@ -113,12 +104,9 @@
<string name="widget_not_logged_in">Kérlek jelentkezz be a Jegyzetekbe mielőtt ezt a widget-et használnád</string>
<string name="widget_entry_fav_contentDescription">A csillag ikon az elem kedvencként megjelölésére szolgál</string>
<string name="widget_app_launcher_contentDescription">Elindítja az alkalmazást</string>
<string name="activity_select_single_note">Jegyzet kiválasztása</string>
<!-- Shortcuts -->
<string name="shortcut_create_long">Új jegyzet létrehozása</string>
<string name="pref_value_theme_light">Világos</string>
<string name="pref_value_theme_dark">Sötét</string>
<!-- Array: note modes -->
......@@ -127,10 +115,11 @@
<item>Megnyitás előnézetre</item>
<item>Jegyezd meg a döntésem</item>
</string-array>
<!-- Plurals -->
<plurals name="ab_selected">
<item quantity="one">%d kiválasztva</item>
<item quantity="other">%d kiválasztva</item>
</plurals>
</resources>
<string name="preferences_service_terms">Szolgáltatás feltételei</string>
<string name="preferences_authors">Szerzők</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment