Commit a9ce6b07 authored by Stefan Niedermann's avatar Stefan Niedermann
Browse files

Merge remote-tracking branch 'origin/master'

parents 35f0fff3 2abf87ac
......@@ -73,6 +73,9 @@
<string name="about_license_tab_title">Licence</string>
<string name="widget_note_list_title">Seznam poznámek</string>
<string name="widget_note_list_add">Přidat novou poznámku</string>
<string name="widget_note_list_add_favorite">Přidat novou poznámku do oblíbených</string>
<string name="widget_note_list_add_to_category">Přidat novou poznámku do %1$s</string>
<string name="widget_note_list_placeholder">Žádné poznámky</string>
<string name="widget_single_note_title">Jediná poznámka</string>
<string name="widget_single_note_placeholder_tv">Poznámka nenalezena</string>
......
......@@ -73,6 +73,9 @@
<string name="about_license_tab_title">Lizenz</string>
<string name="widget_note_list_title">Liste der Notizen</string>
<string name="widget_note_list_add">Neue Notiz hinzufügen</string>
<string name="widget_note_list_add_favorite">Neue Notiz zu Favoriten hinzufügen</string>
<string name="widget_note_list_add_to_category">Neue Notiz zu %1$s hinzufügen</string>
<string name="widget_note_list_placeholder">Keine Notizen</string>
<string name="widget_single_note_title">Eine Notiz</string>
<string name="widget_single_note_placeholder_tv">Notiz nicht gefunden</string>
......
......@@ -73,6 +73,9 @@
<string name="about_license_tab_title">Lizentzia</string>
<string name="widget_note_list_title">Oharren zerrenda</string>
<string name="widget_note_list_add">Gehitu ohar berria </string>
<string name="widget_note_list_add_favorite">Gehitu ohar berria gogokoetara</string>
<string name="widget_note_list_add_to_category">Gehitu ohar berria %1$s-(e)ra</string>
<string name="widget_note_list_placeholder">Oharrik ez</string>
<string name="widget_single_note_title">Ohar bakarra</string>
<string name="widget_single_note_placeholder_tv">Oharra ez da aurkitu</string>
......
......@@ -73,6 +73,9 @@
<string name="about_license_tab_title">Licenza</string>
<string name="widget_note_list_title">Lista de notas</string>
<string name="widget_note_list_add">Engadir unha nova nota</string>
<string name="widget_note_list_add_favorite">Engadir unha nova nota aos favoritos</string>
<string name="widget_note_list_add_to_category">Engadir unha nova nota a %1$s</string>
<string name="widget_note_list_placeholder">Non hai notas</string>
<string name="widget_single_note_title">Nota única</string>
<string name="widget_single_note_placeholder_tv">Non se atopou a nota</string>
......
......@@ -73,6 +73,9 @@
<string name="about_license_tab_title">Licentie</string>
<string name="widget_note_list_title">Notitielijst</string>
<string name="widget_note_list_add">Toevoegen nieuwe notitie</string>
<string name="widget_note_list_add_favorite">Toevoegen nieuwe notitie aan favorieten</string>
<string name="widget_note_list_add_to_category">Toevoegen nieuwe notitie aan %1$s</string>
<string name="widget_note_list_placeholder">Geen notities</string>
<string name="widget_single_note_title">Enkele notitie</string>
<string name="widget_single_note_placeholder_tv">Notitie niet gevonden</string>
......
......@@ -73,6 +73,9 @@
<string name="about_license_tab_title">Licencja</string>
<string name="widget_note_list_title">Lista notatek</string>
<string name="widget_note_list_add">Dodaj nową notatkę</string>
<string name="widget_note_list_add_favorite">Dodaj nową notatkę do ulubionych</string>
<string name="widget_note_list_add_to_category">Dodaj nową notatkę do %1$s</string>
<string name="widget_note_list_placeholder">Brak notatek</string>
<string name="widget_single_note_title">Pojedyncza notatka</string>
<string name="widget_single_note_placeholder_tv">Nie znaleziono notatki</string>
......
......@@ -73,6 +73,9 @@
<string name="about_license_tab_title">Licença</string>
<string name="widget_note_list_title">Lista de notas</string>
<string name="widget_note_list_add">Adicionar nova nota</string>
<string name="widget_note_list_add_favorite">Adicionar nova nota aos favoritos</string>
<string name="widget_note_list_add_to_category">Adicionar nova nota %1$s</string>
<string name="widget_note_list_placeholder">Sem anotações</string>
<string name="widget_single_note_title">Anotação simples</string>
<string name="widget_single_note_placeholder_tv">Anotação não encontrada</string>
......
......@@ -73,6 +73,9 @@
<string name="about_license_tab_title">Dovoljenje</string>
<string name="widget_note_list_title">Seznam zabeležk</string>
<string name="widget_note_list_add">Dodaj novo zabeležko</string>
<string name="widget_note_list_add_favorite">Dodaj novo zabeležko med priljubljene</string>
<string name="widget_note_list_add_to_category">Dodaj novo zabeležko v %1$s</string>
<string name="widget_note_list_placeholder">Ni zabeležk</string>
<string name="widget_single_note_title">Samostojna zabeležka</string>
<string name="widget_single_note_placeholder_tv">Zabeležke ni mogoče najti</string>
......@@ -114,6 +117,7 @@
<string name="error_dialog_title">Ojoj, kaj pa zdaj? 🙁</string>
<string name="error_dialog_tip_token_mismatch_retry">Poskusite vsiliti končanje programa in ga ponovno zagnati. Morda je težava v neustrezni povezavi z okoljem Nextcloud</string>
<string name="error_dialog_tip_token_mismatch_clear_storage">Če se težava še naprej pojavlja, poskusite počistiti podatke programa Nextcloud in Nextcloud Notes.</string>
<string name="error_dialog_tip_clear_storage">Shrambo je mogoče počistiti med podrobnostmi programa Shramba → Počisti shrambo. ⚠️ Opozorilo: s tem izbrišete tudi zabeležke, ki še niso usklajene!</string>
<string name="error_dialog_tip_files_outdated">Program Nextcloud je očitno starejše različice. Posodobite jo prek Trgovine Play ali s posodabljalnikom F-Droid.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_force_stop">Kaže, da je nekaj narobe s programom Nextcloud. Poskusite vsiljeno zaustaviti programa Nextcloud in Nextcloud Notes.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_delete_storage">Vsiljeno zaustavljanje ni imelo ustreznega učinka. Poskusite lahko še počistiti podatke shrambe obeh programov.</string>
......@@ -249,6 +253,7 @@
<string name="error_action_open_battery_settings">Nastavitve baterije</string>
<string name="error_action_open_deck_info">Odpri podrobnosti programa</string>
<string name="error_action_open_network">Nastavitve omrežja</string>
<string name="no_account_configured_yet">Ni nastavljenega nobenega računa</string>
<string name="no_other_accounts">Ni nastavljenega nobenega drugega računa</string>
<string name="context_based_formatting">Pojavno okno vsebinskega oblikovanja</string>
</resources>
......@@ -73,6 +73,9 @@
<string name="about_license_tab_title">Lisans</string>
<string name="widget_note_list_title">Not listesi</string>
<string name="widget_note_list_add">Yeni not ekle</string>
<string name="widget_note_list_add_favorite">Sık kullanılanlara yeni not ekle</string>
<string name="widget_note_list_add_to_category">%1$s içine yeni not ekle</string>
<string name="widget_note_list_placeholder">Herhangi bir not yok</string>
<string name="widget_single_note_title">Tek not</string>
<string name="widget_single_note_placeholder_tv">Not bulunamadı</string>
......
......@@ -73,6 +73,9 @@
<string name="about_license_tab_title">授权</string>
<string name="widget_note_list_title">笔记列表</string>
<string name="widget_note_list_add">添加新笔记</string>
<string name="widget_note_list_add_favorite">添加新笔记到收藏</string>
<string name="widget_note_list_add_to_category">添加新笔记到 %1$s</string>
<string name="widget_note_list_placeholder">没有笔记</string>
<string name="widget_single_note_title">单个笔记</string>
<string name="widget_single_note_placeholder_tv">未找到笔记</string>
......
......@@ -73,6 +73,9 @@
<string name="about_license_tab_title">授權條款</string>
<string name="widget_note_list_title">筆記清單</string>
<string name="widget_note_list_add">添加新筆記</string>
<string name="widget_note_list_add_favorite">將新筆記添加到收藏夾</string>
<string name="widget_note_list_add_to_category">將新筆記添加到 %1$s</string>
<string name="widget_note_list_placeholder">沒有筆記</string>
<string name="widget_single_note_title">單則筆記</string>
<string name="widget_single_note_placeholder_tv">找不到筆記</string>
......@@ -127,6 +130,8 @@
<string name="error_dialog_contact_us">如果問題仍然存在,請不要猶豫與我們聯繫。 您可以在側欄的“關於”部分中找到我們聯絡的信息。</string>
<string name="error_dialog_we_need_info">我們需要以下的技術資訊來幫助您:</string>
<string name="error_dialog_server_app_enabled">請確保您已在伺服器上安裝並啟用 Notes 應用程式。</string>
<string name="error_dialog_redirect">您的伺服器確實以HTTP 302狀態代碼響應,這表示您尚未在伺服器上安裝 Notes 應用程式或配置錯誤。 這可能是由 .htaccess 檔案中的自定義替代引起的,也可能是由 Nextcloud 應用程式(如 OID 客戶端)引起的。</string>
<string name="error_dialog_tip_disable_battery_optimizations">請禁用 Nextcloud 和 Notes 應用程式的所有電池優化。</string>
<string name="added_content">已加入「%1$s」</string>
<string name="shared_text_empty">分享的文字是空的</string>
<string name="append_to_note">附加到筆記</string>
......@@ -186,7 +191,12 @@
<string name="formatting_help_codefence_outer" translateable="false">````</string>
<string name="formatting_help_codefence_javascript" translateable="false">```javascript</string>
<string name="formatting_help_cbf_title">基於 context 的格式</string>
<string name="formatting_help_cbf_body_1">Notes 應用程式的主要設計目標是提供無干擾的工具,儘管您可以使用Markdown設置文本格式。 對於下面提到的各種示例,您可以使用快捷方式,以便無需輸入以下代碼即可格式化便箋。</string>
<string name="formatting_help_cbf_body_2">只需選擇一個文本範圍或在任意位置點擊光標,您將彈出一個選項單,該選項單包含默認條目 %1$s,%2$s,%3$s 條目如 %4$s 或 %5$s。</string>
<string name="formatting_help_text_title">文字編輯器</string>
<string name="formatting_help_text_body">使用 Markdown 可以很容易地使某些單詞變為%1$s粗體%1$s,而其他單詞則變為%2$s斜體%2$s。您可以%3$s刪除%3$s一些單詞,甚至[鏈接到 Nextcloud ](https://nextcloud.com)。</string>
<string name="formatting_help_lists_title">清單</string>
<string name="formatting_help_lists_body_1">有時您想顯示編號列表(numbered list):</string>
<string name="formatting_help_lists_body_2"></string>
......@@ -204,6 +214,7 @@
<string name="formatting_help_checkboxes_body_3">項目 2</string>
<string name="formatting_help_structured_documents_title">結構化文件</string>
<string name="formatting_help_structured_documents_body_1">有時,使用不同級別的標題來組織文檔很有用。以 %1$s 開頭的行以創建標題。連續多個 %2$s 表示較小的標題尺寸。</string>
<string name="formatting_help_structured_documents_body_2">這是第三層標題</string>
<string name="formatting_help_structured_documents_body_3">您可以使用從 %1$s 到 %2$s 等共六個不同等級的標題大小。</string>
<string name="formatting_help_structured_documents_body_4">如果您想引用他人的說話,請在該行之前使用%1$s字符:</string>
......@@ -211,6 +222,7 @@
<string name="formatting_help_structured_documents_body_6">- 愛因斯坦</string>
<string name="formatting_help_code_title">代碼</string>
<string name="formatting_help_code_body_1">使用 Markdown 設置代碼樣式的方法有多種。 如果您有內聯代碼塊,請將其包裝在反引號中:</string>
<string name="formatting_help_code_body_2">Markdown還支持稱為代碼防護(code fencing)的功能,該功能允許多行不縮進:</string>
<string name="formatting_help_code_body_3">如果您想使用語法突出顯示,請指定語言:</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment