Commit ee251456 authored by Michael Bestas's avatar Michael Bestas

Automatic translation import

Change-Id: I699982fe2506a85cf9cb05295fafef3e59467b8d
parent a08dcb60
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
This diff is collapsed.
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
This diff is collapsed.
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
This diff is collapsed.
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
......@@ -16,14 +16,69 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<string name="app_name">Diweddarydd</string>
<string name="display_name">Diweddarydd</string>
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
{incr} - Incremental version
-->
<string name="verifying_download_notification">Yn dilysu\'r diweddariad</string>
<string name="downloading_notification">Yn lawrlwytho</string>
<string name="download_starting_notification">Yn dechrau lawrlwytho</string>
<string name="dialog_battery_low_title">Batri isel</string>
<string name="dialog_battery_low_message_pct">Does dim digon o bŵer yn y batri. Rhaid cael o leiaf <xliff:g id="percent_discharging">%1$d</xliff:g>%% o fatri er mwyn parhau, <xliff:g id="percent_charging">%2$d</xliff:g>%% os yn gwefru.</string>
<string name="menu_preferences">Dewisiadau</string>
<string name="menu_show_changelog">Dangos log newid</string>
<string name="menu_ab_perf_mode">Blaenoriaethu\'r broses diweddaru</string>
<string name="snack_updates_found">Mae yna ddiweddariad(au) newydd</string>
<string name="snack_no_updates_found">Ni chanfuwyd diweddariadau newydd</string>
<string name="snack_updates_check_failed">Methodd gwiriad y diweddariad. Gwiria dy gysylltiad â\'r rhwydwaith a rhoi cynnig arall arni.</string>
<string name="snack_download_verification_failed">Methodd dilysiad y diweddariad.</string>
<string name="snack_update_not_installable">Ni ellir gosod y diweddariad hwn ar ben yr adeiledd cyfredol.</string>
<string name="header_android_version">Android <xliff:g id="version" example="7.1.2">%1$s</xliff:g></string>
<string name="header_last_updates_check">Gwiriwyd diwethaf: <xliff:g id="date" example="1 January 1970">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="time" example="01:23">%2$s</xliff:g>)</string>
<string name="list_build_version">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g></string>
<string name="list_build_version_date">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g> - <xliff:g id="date" example="July 11, 2017">%2$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_eta_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> o <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> (<xliff:g id="eta" example="3 minutes left">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g></string>
<string name="list_verifying_update">Yn dilysu\'r diweddariad</string>
<string name="list_no_updates">Ni chanfuwyd diweddariadau newydd. I wirio am ddiweddariadau newydd dy hun, defnyddia\'r botwm ail-lwytho.</string>
<string name="action_cancel">Diddymu</string>
<string name="apply_update_dialog_message">Rwyt ar fin uwchraddio i <xliff:g id="update_name">%1$s</xliff:g>.\n\nOs wyt yn gwasgu <xliff:g id="ok">%2$s</xliff:g>, bydd y ddyfais yn ail-ddechrau ei hun i\'r modd adfer er mwyn gosod y diweddariad.\n\nNodyn: Mae ar y nodwedd hon angen Dull Adfer (recovery) cydnaws er mwyn gosod diweddariadau yn awtomatig.</string>
<plurals name="eta_seconds">
<item quantity="zero"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> eiliadau yn weddill</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> eiliad yn weddill</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> eiliad yn weddill</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> eiliad yn weddill</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> eiliad yn weddill</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> eiliad yn weddill</item>
</plurals>
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="zero"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> munudau yn weddill</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> munud yn weddill</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> munud yn weddill</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> munud yn weddill</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> munud yn weddill</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> munud yn weddill</item>
</plurals>
<plurals name="eta_hours">
<item quantity="zero"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> oriau yn weddill</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> awr yn weddill</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> awr yn weddill</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> awr yn weddill</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> awr yn weddill</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> awr yn weddill</item>
</plurals>
<string name="update_on_mobile_data_title">Rhybudd</string>
<string name="update_on_mobile_data_message">Rwyt ar fin lawrlwytho pecyn diweddaru gyda llawer o ddata dros gysylltiad data symudol. Wyt ti am barhau?</string>
<string name="checkbox_mobile_data_warning">Peidio â dangos eto</string>
<string name="menu_mobile_data_warning">Rhybudd data symudol</string>
<string name="blocked_update_dialog_message">Ni ellir gosod y diweddariad hwn gyda\'r ap diweddarydd. Gweler <xliff:g id="info_url">%1$s</xliff:g> am wybodaeth bellach.</string>
<string name="export_channel_title">Cwblhawyd allforio</string>
<string name="ongoing_channel_title">Llwythi sy\'n parhau</string>
</resources>
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -16,14 +16,32 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
{incr} - Incremental version
-->
<string name="dialog_battery_low_title">Madal akutase</string>
<string name="dialog_battery_low_message_pct">Akutase on liiga madal, jätkamiseks on vaja akut vähemalt <xliff:g id="percent_discharging">%1$d</xliff:g>%%, laadimise korral <xliff:g id="percent_charging">%2$d</xliff:g>%%.</string>
<string name="menu_show_changelog">Näita muutuste nimekirja</string>
<string name="menu_ab_perf_mode">Eelista uuendusprotsessi</string>
<string name="list_download_progress_eta_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> / <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> (<xliff:g id="eta" example="3 minutes left">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g></string>
<plurals name="eta_seconds">
<item quantity="one">1 sekund jäänud</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> sekundit jäänud</item>
</plurals>
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="one">1 minut jäänud</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> minutit jäänud</item>
</plurals>
<plurals name="eta_hours">
<item quantity="one">1 tund jäänud</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> tundi jäänud</item>
</plurals>
<string name="ongoing_channel_title">Käimasolevad allalaadimised</string>
</resources>
This diff is collapsed.
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
This diff is collapsed.
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
This diff is collapsed.
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
......@@ -16,14 +16,39 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
{incr} - Incremental version
-->
<string name="dialog_battery_low_title">Bataraidh fann</string>
<string name="dialog_battery_low_message_pct">Tha am bataraidh ro fhann, feumaidh tu co-dhiù <xliff:g id="percent_discharging">%1$d</xliff:g>%% dhen bhataraidh mus lean thu air adhart no <xliff:g id="percent_charging">%2$d</xliff:g>%% fhad ’s a bhios tu ’ga theàirrdseadh.</string>
<string name="menu_show_changelog">Seall loga nan atharraichean</string>
<string name="menu_ab_perf_mode">Cuir prìomhachas air pròiseas an ùrachaidh</string>
<string name="list_download_progress_eta_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> de <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> (<xliff:g id="eta" example="3 mionaidean air fhàgail">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g></string>
<plurals name="eta_seconds">
<item quantity="one">1 diog air fhàgail</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> dhiog air fhàgail</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> diogan air fhàgail</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> diog air fhàgail</item>
</plurals>
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="one">1 mhionaid air fhàgail</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> mhionaid air fhàgail</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> mhionaid air fhàgail</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> mionaid air fhàgail</item>
</plurals>
<plurals name="eta_hours">
<item quantity="one">1 uair a thìde air fhàgail</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> uair a thìde air fhàgail</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> uair a thìde air fhàgail</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> uair a thìde air fhàgail</item>
</plurals>
<string name="export_channel_title">Coileanadh an às-phortaidh</string>
<string name="ongoing_channel_title">’Ga luchdadh a-nuas</string>
</resources>
This diff is collapsed.
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
This diff is collapsed.
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
This diff is collapsed.
......@@ -16,11 +16,11 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
<!-- Directory where the update files will be downloaded and stored.
WARNING: The application can and will delete any unknown file. -->
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
<!-- Directory where the downloads will be exported to.
The path is relative to the root of the external storage.-->
<!--
<!--
Optional placeholders replaced at runtime:
{device} - Device name
{type} - Build type
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.