Commit 9285b1c1 authored by Michael Bestas's avatar Michael Bestas
Browse files

Automatic translation import

Change-Id: I27a25d23f5bffb328cce4dab3b440ad20d3a00bc
parent 8b300f0d
......@@ -35,6 +35,7 @@
<string name="download_paused_error_notification">Chyba při stahování</string>
<string name="download_completed_notification">Stahování úspěšné</string>
<string name="download_starting_notification">Zahajování stahování</string>
<string name="update_failed_notification">Aktualizace se nezdařila</string>
<string name="new_updates_found_title">Nové aktualizace</string>
<string name="text_download_speed">%1$s, %2$s/s</string>
<string name="pause_button">Pozastavit</string>
......@@ -47,11 +48,13 @@
<string name="dialog_prepare_zip_message">Příprava předběžné aktualizace</string>
<string name="reboot">Reboot</string>
<string name="menu_refresh">Obnovit</string>
<string name="menu_preferences">Předvolby</string>
<string name="menu_auto_updates_check">Automatická kontrola aktualizací</string>
<string name="menu_auto_delete_updates">Odstranit aktualizace po instalaci</string>
<string name="menu_delete_update">Odstranit</string>
<string name="menu_copy_url">Kopírovat URL</string>
<string name="menu_export_update">Export aktualizace</string>
<string name="menu_show_changelog">Zobrazit seznam změn</string>
<string name="snack_updates_found">Nalezeny nové aktualizace</string>
<string name="snack_no_updates_found">Nové aktualizace nenalezeny</string>
<string name="snack_updates_check_failed">Zjištění nové verze selhalo. Prosím zkontrolujte připojení k internetu a pokus opakujte.</string>
......@@ -64,9 +67,17 @@
<string name="header_last_updates_check">Poslední kontrola: <xliff:g id="date" example="1 January 1970">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="time" example="01:23">%2$s</xliff:g>)</string>
<string name="list_build_version">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g></string>
<string name="list_build_version_date">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g> - <xliff:g id="date" example="July 11, 2017">%2$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> z <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g><xliff:g id="percentage" example="56">%3$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_eta_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> z <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> (<xliff:g id="eta" example="3 minutes left">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g></string>
<string name="list_verifying_update">Ověření aktualizace</string>
<string name="list_no_updates">Nebyly nalezeny žádné nové aktualizace. Chcete-li ručně vyhledat nové aktualizace, použijte tlačítko „Obnovit“.</string>
<string name="action_download">Stáhnout</string>
<string name="action_pause">Pozastavit</string>
<string name="action_resume">Pokračovat</string>
<string name="action_install">Instalovat</string>
<string name="action_info">Informace</string>
<string name="action_delete">Odstranit</string>
<string name="action_cancel">Zrušit</string>
<string name="confirm_delete_dialog_title">Smazat soubor</string>
<string name="confirm_delete_dialog_message">Smazat zvolený soubor aktualizace?</string>
<string name="apply_update_dialog_title">Použít aktualizaci</string>
......@@ -79,6 +90,24 @@
<string name="notification_export_success">Aktualizace exportována</string>
<string name="notification_export_fail">Chyba exportu</string>
<string name="toast_already_exporting">Aktualizace se již exportuje</string>
<plurals name="eta_seconds">
<item quantity="one">Zbývá 1 sekunda</item>
<item quantity="few">Zbývají <xliff:g id="count">%d</xliff:g> sekundy</item>
<item quantity="many">Zbývá <xliff:g id="count">%d</xliff:g> sekund</item>
<item quantity="other">Zbývá <xliff:g id="count">%d</xliff:g> sekund</item>
</plurals>
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="one">Zbývá 1 minuta</item>
<item quantity="few">Zbývají <xliff:g id="count">%d</xliff:g> minuty</item>
<item quantity="many">Zbývá <xliff:g id="count">%d</xliff:g> minut</item>
<item quantity="other">Zbývá <xliff:g id="count">%d</xliff:g> minut</item>
</plurals>
<plurals name="eta_hours">
<item quantity="one">Zbývá 1 hodina</item>
<item quantity="few">Zbývají <xliff:g id="count">%d</xliff:g> hodiny</item>
<item quantity="many">Zbývá <xliff:g id="count">%d</xliff:g> hodin</item>
<item quantity="other">Zbývá <xliff:g id="count">%d</xliff:g> hodin</item>
</plurals>
<string name="update_on_mobile_data_title">Varování</string>
<string name="update_on_mobile_data_message">Chystáte se stáhnout aktualizaci pomocí mobilních dat, což pravděpodobně zapříčiní vysoké využití dat. Přejete si pokračovat?</string>
<string name="checkbox_mobile_data_warning">Znovu nezobrazovat</string>
......@@ -88,4 +117,5 @@
<string name="export_channel_title">Dokončení exportu</string>
<string name="new_updates_channel_title">Nové aktualizace</string>
<string name="ongoing_channel_title">Probíhající stahování</string>
<string name="update_failed_channel_title">Aktualizace se nezdařila</string>
</resources>
......@@ -48,6 +48,7 @@
<string name="dialog_prepare_zip_message">Update wird vorbereitet</string>
<string name="reboot">Neustart</string>
<string name="menu_refresh">Aktualisieren</string>
<string name="menu_preferences">Voreinstellungen</string>
<string name="menu_auto_updates_check">Automatisch nach Updates suchen</string>
<string name="menu_auto_delete_updates">Updates nach Installation löschen</string>
<string name="menu_delete_update">Löschen</string>
......@@ -71,6 +72,7 @@
<string name="list_verifying_update">Update wird geprüft</string>
<string name="list_no_updates">Keine neuen Updates gefunden. Um manuell nach neuen Updates zu suchen, verwenden Sie die Schaltfläche \"Aktualisieren\".</string>
<string name="action_download">Herunterladen</string>
<string name="action_pause">Anhalten</string>
<string name="action_resume">Fortsetzen</string>
<string name="action_install">Installieren</string>
<string name="action_info">Information</string>
......@@ -88,6 +90,18 @@
<string name="notification_export_success">Update wurde exportiert</string>
<string name="notification_export_fail">Fehler beim Export</string>
<string name="toast_already_exporting">Update wird bereits exportiert</string>
<plurals name="eta_seconds">
<item quantity="one">Noch 1 Sekunde</item>
<item quantity="other">Noch <xliff:g id="count">%d</xliff:g> Sekunden</item>
</plurals>
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="one">Noch 1 Minute</item>
<item quantity="other">Noch <xliff:g id="count">%d</xliff:g> Minuten</item>
</plurals>
<plurals name="eta_hours">
<item quantity="one">Noch 1 Stunde</item>
<item quantity="other">Noch <xliff:g id="count">%d</xliff:g> Stunden</item>
</plurals>
<string name="update_on_mobile_data_title">Achtung</string>
<string name="update_on_mobile_data_message">Sie sind dabei ein Software-Update über das Mobilfunknetz herunterzuladen, was zu einem hohen Datenverbrauch führen kann. Möchten Sie fortfahren?</string>
<string name="checkbox_mobile_data_warning">Nicht wieder anzeigen</string>
......
......@@ -68,6 +68,7 @@
<string name="list_build_version">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g></string>
<string name="list_build_version_date">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g> - <xliff:g id="date" example="July 11, 2017">%2$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> sur <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g><xliff:g id="percentage" example="56">%3$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_eta_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> sur <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> (<xliff:g id="eta" example="3 minutes left">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g></string>
<string name="list_verifying_update">Vérification de la mise à jour en cours</string>
<string name="list_no_updates">Aucune nouvelle mise à jour trouvée. Pour vérifier manuellement la présence de mises à jour, utiliser le bouton Actualiser.</string>
<string name="action_download">Télécharger</string>
......
......@@ -68,6 +68,7 @@
<string name="list_build_version">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g></string>
<string name="list_build_version_date">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g> - <xliff:g id="date" example="July 11, 2017">%2$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> de <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g><xliff:g id="percentage" example="56">%3$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_eta_new">restan <xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> de <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> (<xliff:g id="eta" example="3 minutes left">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g></string>
<string name="list_verifying_update">Comprobando actualización</string>
<string name="list_no_updates">Non se atoparon novas actualizacións. Para buscar manualmente, preme no botón Actualizar.</string>
<string name="action_download">Descarga</string>
......@@ -89,6 +90,18 @@
<string name="notification_export_success">Actualización exportada</string>
<string name="notification_export_fail">Exportar erro</string>
<string name="toast_already_exporting">Xa se está a exportar unha actualización</string>
<plurals name="eta_seconds">
<item quantity="one">resta 1 segundo</item>
<item quantity="other">restan <xliff:g id="count">%d</xliff:g> segundos</item>
</plurals>
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="one">resta 1 minuto</item>
<item quantity="other">restan <xliff:g id="count">%d</xliff:g> minutos</item>
</plurals>
<plurals name="eta_hours">
<item quantity="one">resta 1 hora</item>
<item quantity="other">restan <xliff:g id="count">%d</xliff:g> horas</item>
</plurals>
<string name="update_on_mobile_data_title">Aviso</string>
<string name="update_on_mobile_data_message">Estás a punto de descargar un paquete de actualización a través da conexión de datos móbeis o que xerará un maior consumo de datos. Tes a certeza de querer continuar?</string>
<string name="checkbox_mobile_data_warning">Non amosar máis</string>
......
......@@ -67,6 +67,7 @@
<string name="list_build_version">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g></string>
<string name="list_build_version_date">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g> - <xliff:g id="date" example="July 11, 2017">%2$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> dari <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g><xliff:g id="percentage" example="56">%3$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_eta_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> dari <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> (<xliff:g id="duration" example="3 minutes">%3$s</xliff:g> lagi) • <xliff:g id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g></string>
<string name="list_verifying_update">Memverifikasi pembaruan</string>
<string name="list_no_updates">Pembaruan tidak ditemukan. Untuk memeriksa pembaruan secara manual, gunakan tombol Segarkan.</string>
<string name="action_download">Unduh</string>
......@@ -87,12 +88,21 @@
<string name="notification_export_success">Pembaruan diekspor</string>
<string name="notification_export_fail">Kesalahan saat mengekspor</string>
<string name="toast_already_exporting">Sudah mengekspor pembaruan</string>
<plurals name="eta_seconds">
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> detik tersisa</item>
</plurals>
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> menit tersisa</item>
</plurals>
<plurals name="eta_hours">
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> jam tersisa</item>
</plurals>
<string name="update_on_mobile_data_title">Peringatan</string>
<string name="update_on_mobile_data_message">Anda akan mengunduh paket pembaruan menggunakan data seluler yang mungkin akan menyebabkan penggunaan data yang tinggi. Apakah Anda ingin melanjutkan?</string>
<string name="checkbox_mobile_data_warning">Jangan tampilkan lagi</string>
<string name="menu_mobile_data_warning">Peringatan data seluler</string>
<string name="blocked_update_dialog_title">Pembaruan diblokir</string>
<string name="blocked_update_dialog_message">Pembaruan ini tidak dapat dipasang menggunakan aplikasi pembaruan. Baca <xliff:g id="info_url">%1$s</xliff:g> untuk informasi lebih lanjut.</string>
<string name="blocked_update_dialog_message">Pembaruan ini tidak dapat dipasang menggunakan aplikasi pembaruan. Baca <xliff:g id="info_url">%1$s</xliff:g> untuk informasi lebih lanjut.</string>
<string name="new_updates_channel_title">Pembaruan baru</string>
<string name="ongoing_channel_title">Unduhan sedang berlangsung</string>
<string name="update_failed_channel_title">Pembaruan gagal</string>
......
......@@ -68,6 +68,7 @@
<string name="list_build_version">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g></string>
<string name="list_build_version_date">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g> - <xliff:g id="date" example="July 11, 2017">%2$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> מתוך <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g><xliff:g id="percentage" example="56">%3$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_eta_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> מתוך <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> (<xliff:g id="eta" example="3 minutes left">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g></string>
<string name="list_verifying_update">מאמת עדכון</string>
<string name="list_no_updates">לא נמצאו עדכונים חדשים. בכדי לבדוק אם יש עדכונים חדשים, לחץ על רענון.</string>
<string name="action_download">הורד</string>
......@@ -89,6 +90,24 @@
<string name="notification_export_success">העדכון ייוצא בהצלחה</string>
<string name="notification_export_fail">שגיאה בייצוא</string>
<string name="toast_already_exporting">כבר באמצע ייצוא עדכון</string>
<plurals name="eta_seconds">
<item quantity="one">שניה אחת נותרה</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> שניות נותרו</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> שניות נותרו</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> שניות נותרו</item>
</plurals>
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="one">דקה אחת נותרה</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> דקות נותרו</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> דקות נותרו</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> דקות נותרו</item>
</plurals>
<plurals name="eta_hours">
<item quantity="one">שעה אחת נותרה</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> שעות נותרו</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> שעות נותרו</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> שעות נותרו</item>
</plurals>
<string name="update_on_mobile_data_title">אזהרה</string>
<string name="update_on_mobile_data_message">אתה עומד להוריד חבילת עדכונים באמצעות האינטרנט הסלולרי שסביר להניח יגרום לבזבוז חלק גדול מחבילת הגלישה שלך. להמשיך?</string>
<string name="checkbox_mobile_data_warning">אל תציג שוב</string>
......
......@@ -35,6 +35,7 @@
<string name="download_paused_error_notification">Fout bij downloaden</string>
<string name="download_completed_notification">Downloaden voltooid</string>
<string name="download_starting_notification">Download starten</string>
<string name="update_failed_notification">Update mislukt</string>
<string name="new_updates_found_title">Nieuwe updates</string>
<string name="text_download_speed">%1$s, %2$s/s</string>
<string name="pause_button">Pauzeren</string>
......@@ -68,6 +69,12 @@
<string name="list_verifying_update">Update verifiëren</string>
<string name="list_no_updates">Geen nieuwe updates gevonden. Gebruik de knop Vernieuwen om handmatig te controleren op nieuwe updates.</string>
<string name="action_download">Downloaden</string>
<string name="action_pause">Pauzeren</string>
<string name="action_resume">Hervatten</string>
<string name="action_install">Installeren</string>
<string name="action_info">Informatie</string>
<string name="action_delete">Verwijderen</string>
<string name="action_cancel">Annuleren</string>
<string name="confirm_delete_dialog_title">Bestand verwijderen</string>
<string name="confirm_delete_dialog_message">Geselecteerde update-bestand verwijderen?</string>
<string name="apply_update_dialog_title">Update toepassen</string>
......@@ -80,6 +87,18 @@
<string name="notification_export_success">Update geëxporteerd</string>
<string name="notification_export_fail">Fout bij exporteren</string>
<string name="toast_already_exporting">Er wordt al een update geëxporteerd</string>
<plurals name="eta_seconds">
<item quantity="one">1 seconde resterend</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> seconden resterend</item>
</plurals>
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="one">1 minuut resterend</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> minuten resterend</item>
</plurals>
<plurals name="eta_hours">
<item quantity="one">1 uur resterend</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> uur resterend</item>
</plurals>
<string name="update_on_mobile_data_title">Let op</string>
<string name="update_on_mobile_data_message">U staat op het punt een update te downloaden via mobiele gegevens, wat tot een hoog gegevensgebruik kan leiden. Wilt u verder gaan?</string>
<string name="checkbox_mobile_data_warning">Niet opnieuw tonen</string>
......@@ -88,4 +107,5 @@
<string name="blocked_update_dialog_message">Deze update kan niet worden geïnstalleerd met behulp van de updater-app. Lees <xliff:g id="info_url">%1$s</xliff:g> voor meer informatie.</string>
<string name="export_channel_title">Exporteren voltooid</string>
<string name="new_updates_channel_title">Nieuwe updates</string>
<string name="update_failed_channel_title">Update mislukt</string>
</resources>
......@@ -48,7 +48,6 @@
<string name="dialog_prepare_zip_message">Chuẩn bị cập nhật sơ bộ</string>
<string name="reboot">Khởi động lại</string>
<string name="menu_refresh">Làm mới</string>
<string name="menu_preferences">Sở thích</string>
<string name="menu_auto_updates_check">Tự động kiểm tra bản cập nhật</string>
<string name="menu_auto_delete_updates">Xóa bản cập nhật khi cài đặt hoàn tất</string>
<string name="menu_delete_update">Xóa</string>
......@@ -68,6 +67,7 @@
<string name="list_build_version">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g></string>
<string name="list_build_version_date">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g> - <xliff:g id="date" example="July 11, 2017">%2$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> of <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g><xliff:g id="percentage" example="56">%3$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_eta_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> của <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> (<xliff:g id="eta" example="3 minutes left">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g></string>
<string name="list_verifying_update">Đang xác thực bản cập nhật</string>
<string name="list_no_updates">Không có bản cập nhật mới được tìm thấy. Để tự động kiểm tra các bản cập nhật mới, sử dụng nút Làm mới.</string>
<string name="action_download">Tải xuống</string>
......@@ -89,6 +89,15 @@
<string name="notification_export_success">Đã xuất bản cập nhật</string>
<string name="notification_export_fail">Lỗi xuất</string>
<string name="toast_already_exporting">Đã xuất một bản cập nhật</string>
<plurals name="eta_seconds">
<item quantity="other">Còn lại <xliff:g id="count">%d</xliff:g> giây</item>
</plurals>
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="other">Còn lại <xliff:g id="count">%d</xliff:g> phút</item>
</plurals>
<plurals name="eta_hours">
<item quantity="other">Còn lại <xliff:g id="count">%d</xliff:g> giờ</item>
</plurals>
<string name="update_on_mobile_data_title">Cảnh báo</string>
<string name="update_on_mobile_data_message">Bạn sắp tải xuống một gói cập nhật sử dụng dữ liệu di động có khả năng gây ra việc sử dụng dữ liệu cao. Bạn có muốn tiến hành không?</string>
<string name="checkbox_mobile_data_warning">Không hiện lại</string>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment