Commit 6a012ef5 authored by Michael Bestas's avatar Michael Bestas

Automatic translation import

Change-Id: I887ce69c970d42e6026c41c54edd5160b53f00b2
parent dc17539d
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name">Yeniləyici</string>
<string name="display_name">Yeniləyici</string>
<string name="verification_failed_notification">Təsdiqləmə uğursuz oldu</string>
<string name="verifying_download_notification">Yeniləmə təsdiqlənir</string>
<string name="downloading_notification">Endirilir</string>
<string name="download_paused_notification">Endirilməyə fasilə verildi</string>
<string name="download_paused_error_notification">Endirmə xətası</string>
<string name="download_completed_notification">Endirmə tamamlandı</string>
<string name="download_starting_notification">Endirmə başladılır</string>
<string name="update_failed_notification">Yeniləmə uğursuz oldu</string>
<string name="new_updates_found_title">Ən son yeniləmələr</string>
<string name="text_download_speed">%1$s, %2$s/s</string>
<string name="pause_button">Fasilə ver</string>
<string name="resume_button">Davam etdir</string>
<string name="installing_update">Yeniləmə paketi quraşdırılır</string>
<string name="installing_update_error">Quraşdırma xətası</string>
<string name="installing_update_finished">Yeniləmə quraşdırıldı</string>
<string name="finalizing_package">Paket quraşdırma tamamlanır</string>
<string name="preparing_ota_first_boot">İlk yükləmə üçün hazırlanır</string>
<string name="dialog_prepare_zip_message">Yeniləmə ilkin hazırlığı</string>
<string name="dialog_battery_low_title">Zəif batareya</string>
<string name="dialog_battery_low_message_pct">Batereya səviyyəsi çox aşağıdır, davam etmək üçün ən az batereya səviyyəsi <xliff:g id="percent_discharging">%1$d</xliff:g>%% olmalıdır, batereya <xliff:g id="percent_charging">%2$d</xliff:g>%% doldurulur.</string>
<string name="reboot">Yenidən başlat</string>
<string name="menu_refresh">Təzələ</string>
<string name="menu_preferences">Tərcihlər</string>
<string name="menu_auto_updates_check">Avtomatik yeniləmə yoxlanışı</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_daily">Gündə bir dəfə</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_weekly">Həftədə bir dəfə</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_monthly">Ayda bir dəfə</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_never">Heç vaxt</string>
<string name="menu_auto_delete_updates">Quraşdırılanda yeniləmələri sil</string>
<string name="menu_delete_update">Sil</string>
<string name="menu_copy_url">URL-ni Kopyala</string>
<string name="menu_export_update">Yeniləməni köçür</string>
<string name="menu_show_changelog">Dəyişiklik jurnalını göstər</string>
<string name="menu_ab_perf_mode">Üstünlüyü yeniləmə prosesinə ver</string>
<string name="snack_updates_found">Yeniləmə tapıldı</string>
<string name="snack_no_updates_found">Yeniləmə yoxdur</string>
<string name="snack_updates_check_failed">Yeniləmə yoxlanışı uğursuz oldu. Zəhmət olmasa internet bağlantısını yoxlayıb yenidən cəhd edin.</string>
<string name="snack_download_failed">Endirmə uğursuz oldu. Zəhmət olmasa internet bağlantısını yoxlayıb yenidən cəhd edin.</string>
<string name="snack_download_verification_failed">Yeniləmə təsdiqləməsi uğursuz oldu.</string>
<string name="snack_download_verified">Endirmə tamamlandı.</string>
<string name="snack_update_not_installable">Bu yeniləmə hazırki quruluşun üzərində quraşdırıla bilməz.</string>
<string name="header_title_text">LineageOS\n%1$s</string>
<string name="header_android_version">Android <xliff:g id="version" example="7.1.2">%1$s</xliff:g></string>
<string name="header_last_updates_check">Son yoxlama: <xliff:g id="date" example="1 January 1970">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="time" example="01:23">%2$s</xliff:g>)</string>
<string name="list_build_version">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g></string>
<string name="list_build_version_date">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g> - <xliff:g id="date" example="July 11, 2017">%2$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> / <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g><xliff:g id="percentage" example="56">%3$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_eta_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> / <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> (<xliff:g id="eta" example="3 minutes left">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g></string>
<string name="list_verifying_update">Yeniləmə təsdiqlənir</string>
<string name="list_no_updates">Yeniləmə tapılmadı. Yeniləmələri əllə yoxlamaq üçün Təzələ düyməsindən istifadə edin.</string>
<string name="action_download">Endir</string>
<string name="action_pause">Fasilə ver</string>
<string name="action_resume">Davam etdir</string>
<string name="action_install">Quraşdır</string>
<string name="action_info">Məlumat</string>
<string name="action_delete">Sil</string>
<string name="action_cancel">İmtina</string>
<string name="confirm_delete_dialog_title">Faylı sil</string>
<string name="confirm_delete_dialog_message">Seçilmiş yeniləmə faylı silinsin?</string>
<string name="apply_update_dialog_title">Yeniləməni tətbiq et</string>
<string name="apply_update_dialog_message"><xliff:g id="update_name">%1$s</xliff:g> yüksəldirsiniz.\n\n<xliff:g id="ok">%2$s</xliff:g> bassanız, cihaz yeniləməni quraşdırmaq üçün bərpa rejimində yenidən başlayacaq.\n\nQeyd: Bu özəlliyin uyğun bir Bərpa mühitinə ehtiyacı var və ya yeniləmələr əllə quraşdırılmalıdır.</string>
<string name="apply_update_dialog_message_ab"><xliff:g id="update_name">%1$s</xliff:g> yüksəldirsiniz.\n\n<xliff:g id="ok">%2$s</xliff:g> düyməsinə bassanız, cihaz arxaplanda quraşdırılmağa başlıyacaq.\n\nƏməliyyat bitəndə, yenidən başladılmalıdır.</string>
<string name="cancel_installation_dialog_message">Quraşdırmadan imtina edilsin?</string>
<string name="label_download_url">Endirmə bağlantısı</string>
<string name="toast_download_url_copied">Bağlantı kopyalandı</string>
<string name="dialog_export_title">Yeniləmə köçürülür</string>
<string name="notification_export_success">Yeniləmə köçürüldü</string>
<string name="notification_export_fail">Köçürmə xətası</string>
<string name="toast_already_exporting">Artıq bir yeniləmə köçürülür</string>
<plurals name="eta_seconds">
<item quantity="one">1 saniyə qaldı</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> saniyə qaldı</item>
</plurals>
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="one">1 dəqiqə qaldı</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> dəqiqə qaldı</item>
</plurals>
<plurals name="eta_hours">
<item quantity="one">1 saat qaldı</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> saat qaldı</item>
</plurals>
<string name="update_on_mobile_data_title">Xəbərdarlıq</string>
<string name="update_on_mobile_data_message">Böyük ehtimalla mobil verilənlərdən istifadə edərək yüksək verilənlər istifadəsinə səbəb olacaq yeniləmə paketi endirirsiniz. Davam etmək istəyirsiniz?</string>
<string name="checkbox_mobile_data_warning">Təkrar göstərmə</string>
<string name="menu_mobile_data_warning">Mobil verilənlər xəbərdarlığı</string>
<string name="blocked_update_dialog_title">Yeniləmə əngəlləndi</string>
<string name="blocked_update_dialog_message">Bu yeniləmə, tətbiq yeniləyici istifadə edilərək quraşdırıla bilməz. Ətraflı məlumat üçün zəhmət olmasa <xliff:g id="info_url">%1$s</xliff:g> ünvanını oxuyun.</string>
<string name="export_channel_title">İxrac tamamlandı</string>
<string name="new_updates_channel_title">Ən son yeniləmələr</string>
<string name="ongoing_channel_title">Davam edən endirmələr</string>
<string name="update_failed_channel_title">Yeniləmə uğursuz oldu</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="dialog_battery_low_title">Slaba baterija</string>
<string name="dialog_battery_low_message_pct">Baterija je slaba, potrebno je barem <xliff:g id="percent_discharging">%1$d</xliff:g>%% baterije za nastavak, <xliff:g id="percent_charging">%2$d</xliff:g>%% ukoliko se puni.</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_daily">Jednom dnevno</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_weekly">Jednom sedmično</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_monthly">Jednom mjesečno</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_never">Nikada</string>
<plurals name="eta_seconds">
<item quantity="one">1 sekunda preostala</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> sekunde preostale</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> sekundi preostalo</item>
</plurals>
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="one">1 minuta preostala</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> minute preostale</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> minuta preostalo</item>
</plurals>
<plurals name="eta_hours">
<item quantity="one">1 sat preostao</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> sata preostalo</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> sati preostalo</item>
</plurals>
<string name="ongoing_channel_title">Preuzimanja u toku</string>
</resources>
......@@ -42,6 +42,10 @@
<string name="menu_refresh">Recarrega</string>
<string name="menu_preferences">Preferències</string>
<string name="menu_auto_updates_check">Comprova automàticament les actualitzacions</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_daily">Un cop al dia</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_weekly">Un cop per setmana</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_monthly">Un cop al mes</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_never">Mai</string>
<string name="menu_auto_delete_updates">Elimina les actualitzacions una vegada s\'hagin instal·lat</string>
<string name="menu_delete_update">Elimina</string>
<string name="menu_copy_url">Copia l\'URL</string>
......
......@@ -98,7 +98,7 @@
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="zero"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> munudau yn weddill</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> munud yn weddill</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> munud yn weddill</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> funud yn weddill</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> munud yn weddill</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> munud yn weddill</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> munud yn weddill</item>
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="menu_auto_updates_check_interval_daily">Una vez al día</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_weekly">Una vez a la semana</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_monthly">Una vez al mes</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_never">Nunca</string>
</resources>
......@@ -42,6 +42,10 @@
<string name="menu_refresh">Actualizar</string>
<string name="menu_preferences">Preferencias</string>
<string name="menu_auto_updates_check">Comprobación de actualizaciones automática</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_daily">Una vez al día</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_weekly">Semanal</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_monthly">Mensual</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_never">Nunca</string>
<string name="menu_auto_delete_updates">Borrar actualizaciones luego de instalar</string>
<string name="menu_delete_update">Borrar</string>
<string name="menu_copy_url">Copiar URL</string>
......
......@@ -18,6 +18,10 @@
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="dialog_battery_low_title">Madal akutase</string>
<string name="dialog_battery_low_message_pct">Akutase on liiga madal, jätkamiseks on vaja akut vähemalt <xliff:g id="percent_discharging">%1$d</xliff:g>%%, laadimise korral <xliff:g id="percent_charging">%2$d</xliff:g>%%.</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_daily">Kord päevas</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_weekly">Kord nädalas</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_monthly">Kord kuus</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_never">Mitte kunagi</string>
<string name="menu_show_changelog">Näita muutuste nimekirja</string>
<string name="menu_ab_perf_mode">Eelista uuendusprotsessi</string>
<string name="list_download_progress_eta_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> / <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> (<xliff:g id="eta" example="3 minutes left">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g></string>
......
......@@ -42,6 +42,10 @@
<string name="menu_refresh">Freskatu</string>
<string name="menu_preferences">Hobespenak</string>
<string name="menu_auto_updates_check">Eguneraketen egiaztaketa automatikoa</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_daily">Egunean behin</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_weekly">Astean behin</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_monthly">Hilabetean behin</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_never">Inoiz ez</string>
<string name="menu_auto_delete_updates">Ezabatu eguneraketak instalatutakoan</string>
<string name="menu_delete_update">Ezabatu</string>
<string name="menu_copy_url">Kopiatu URL-a</string>
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name">Frissítés</string>
<string name="display_name">Frissítés</string>
<string name="verification_failed_notification">Az ellenőrzés sikertelen</string>
<string name="verifying_download_notification">Frissítésellenőrzés</string>
<string name="downloading_notification">Letöltés</string>
<string name="download_paused_notification">A letöltés szüneteltetve</string>
<string name="download_paused_error_notification">Letöltési hiba</string>
<string name="download_completed_notification">A letöltés befejeződött</string>
<string name="download_starting_notification">A letöltés indítása</string>
<string name="update_failed_notification">A frissítés sikertelen</string>
<string name="new_updates_found_title">Új frissítések</string>
<string name="text_download_speed">%1$s, %2$s/s</string>
<string name="pause_button">Szüneteltetés</string>
<string name="resume_button">Folytatás</string>
<string name="installing_update">Frissítőcsomag-telepítés</string>
<string name="installing_update_error">Telepítési hiba</string>
<string name="installing_update_finished">A frissítés telepítve</string>
<string name="finalizing_package">A csomagtelepítés véglegesítése</string>
<string name="preparing_ota_first_boot">Felkészülés az első indításra</string>
<string name="dialog_prepare_zip_message">A frissítés előzetes előkészítése</string>
<string name="dialog_battery_low_title">Alacsony akkumulátorszint</string>
<string name="dialog_battery_low_message_pct">Az akkumulátortöltöttség túl alacsony, szüksége van legalább <xliff:g id="percent_discharging">%1$d</xliff:g>%% töltöttségre a folytatáshoz,
illetve, ha éppen tölt, akkor még <xliff:g id="percent_charging">%2$d</xliff:g>%% töltés szükséges.</string>
<string name="reboot">Újraindítás</string>
<string name="menu_refresh">Frissítés</string>
<string name="menu_preferences">Testreszabás</string>
<string name="menu_auto_updates_check">Automatikus frissítésellenőrzés</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_daily">Naponta egyszer</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_weekly">Hetente egyszer</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_monthly">Havonta egyszer</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_never">Soha</string>
<string name="menu_auto_delete_updates">A frissítőcsomag törlése telepítés után</string>
<string name="menu_delete_update">Törlés</string>
<string name="menu_copy_url">A webcím másolása</string>
<string name="menu_export_update">A frissítés exportálása</string>
<string name="menu_show_changelog">A változások listájának megjelenítése</string>
<string name="menu_ab_perf_mode">Állítsa fontossági sorrendbe a frissítési folyamatot</string>
<string name="snack_updates_found">Új frissítés érhető el</string>
<string name="snack_no_updates_found">Nem található új frissítés</string>
<string name="snack_updates_check_failed">Nem sikerült a frissítéskeresés. Ellenőrizze az internetkapcsolatát, majd próbálja újra.</string>
<string name="snack_download_failed">A letöltés meghiúsult. Ellenőrizze az internetkapcsolatát, majd próbálja újra.</string>
<string name="snack_download_verification_failed">A frissítés ellenőrzése sikertelen.</string>
<string name="snack_download_verified">A letöltés befejeződött.</string>
<string name="snack_update_not_installable">Ez a frissítés nem telepíthető a jelenlegi verzióra.</string>
<string name="header_title_text">LineageOS\n%1$s</string>
<string name="header_android_version">Android <xliff:g id="version" example="7.1.2">%1$s</xliff:g></string>
<string name="header_last_updates_check">Utolsó ellenőrzés: <xliff:g id="date" example="1 January 1970">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="time" example="01:23">%2$s</xliff:g>)</string>
<string name="list_build_version">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g></string>
<string name="list_build_version_date">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g> - <xliff:g id="date" example="July 11, 2017">%2$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> a <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g>-ból - <xliff:g id="percentage" example="56">%3$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_eta_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> a <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g>-ból (<xliff:g id="eta" example="3 minutes left">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g></string>
<string name="list_verifying_update">Frissítésellenőrzés</string>
<string name="list_no_updates">Nem található új frissítés. A manuális ellenőrzéshez használja a Frissítés gombot.</string>
<string name="action_download">Letöltés</string>
<string name="action_pause">Szüneteltetés</string>
<string name="action_resume">Folytatás</string>
<string name="action_install">Telepítés</string>
<string name="action_info">Információ</string>
<string name="action_delete">Törlés</string>
<string name="action_cancel">Mégse</string>
<string name="confirm_delete_dialog_title">Fájltörlés</string>
<string name="confirm_delete_dialog_message">Biztosan törölni szeretné a letöltött frissítőfájlt?</string>
<string name="apply_update_dialog_title">A frissítés telepítése</string>
<string name="apply_update_dialog_message">A következő frissítésre készül: <xliff:g id="update_name">%1$s</xliff:g>.\n\nHa megnyomja ezt a gombot: <xliff:g id="ok">%2$s</xliff:g>, a készülék újraindul recovery módban a frissítés telepítéséhez.\n\nMegjegyzés: Ehhez a funkcióhoz kompatibilis recovery-re van szükség, ennek hiányában manuálisan kell a telepíteni a frissítéseket.</string>
<string name="apply_update_dialog_message_ab">A következő frissítésre készül: <xliff:g id="update_name">%1$s</xliff:g>.\n\nHa megnyomja ezt a gombot: <xliff:g id="ok">%2$s</xliff:g>, a készülék elkezdi a telepítést a háttérben.\n\nAmint kész, újraindításra lesz szükség.</string>
<string name="cancel_installation_dialog_message">Megszakítja a telepítést?</string>
<string name="label_download_url">Az URL letöltése</string>
<string name="toast_download_url_copied">Az URL másolva</string>
<string name="dialog_export_title">A frissítés exportálása</string>
<string name="notification_export_success">A frissítés exportálva</string>
<string name="notification_export_fail">Exportálás hiba</string>
<string name="toast_already_exporting">Egy frissítés exportálása már folyamatban van</string>
<plurals name="eta_seconds">
<item quantity="one">1 másodperc van hátra</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> másodperc van hátra</item>
</plurals>
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="one">1 perc van hátra</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> perc van hátra</item>
</plurals>
<plurals name="eta_hours">
<item quantity="one">1 óra van hátra</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> óra van hátra</item>
</plurals>
<string name="update_on_mobile_data_title">Figyelmeztetés</string>
<string name="update_on_mobile_data_message">A frissítés mobiladat-forgalom használatával fog letöltődni, ami magas mobiladat-használatot eredményezhet. Szeretné folytatni?</string>
<string name="checkbox_mobile_data_warning">Ne jelenjen meg többet</string>
<string name="menu_mobile_data_warning">Mobiladat-használati figyelmeztetés</string>
<string name="blocked_update_dialog_title">A frissítés blokkolva</string>
<string name="blocked_update_dialog_message">Ez a frissítés nem telepíthető a Frissítés alkalmazással. További információért olvassa el a következőt: <xliff:g id="info_url">%1$s</xliff:g></string>
<string name="export_channel_title">Exportálás-véglegesítés</string>
<string name="new_updates_channel_title">Új frissítések</string>
<string name="ongoing_channel_title">Folyamatban lévő letöltések</string>
<string name="update_failed_channel_title">A frissítés sikertelen</string>
</resources>
......@@ -47,6 +47,7 @@
<string name="menu_copy_url">העתק כתובת אינטרנט</string>
<string name="menu_export_update">יצא עדכון</string>
<string name="menu_show_changelog">הצג רשימת שינויים</string>
<string name="menu_ab_perf_mode">תעדף תהליכי עדכון</string>
<string name="snack_updates_found">נמצאו עדכונים חדשים</string>
<string name="snack_no_updates_found">לא נמצאו עדכונים חדשים</string>
<string name="snack_updates_check_failed">בדיקת העדכונים נכשלה. בדוק את החיבור שלך לאינטרנט ונסה שוב מאוחר יותר.</string>
......
......@@ -18,17 +18,25 @@
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="dialog_battery_low_title">ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ</string>
<string name="dialog_battery_low_message_pct">ಮಿಂತಿಣಿ ಮಟ್ಟ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಟ <xliff:g id="percent_discharging">%1$d</xliff:g>%% ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ <xliff:g id="percent_charging">%2$d</xliff:g>%% ಬೇಕು.</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_daily">ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_weekly">ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_monthly">ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_never">ಎಂದಿಗೂ ಬೇಡ</string>
<string name="menu_show_changelog">ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು</string>
<string name="menu_ab_perf_mode">ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡು</string>
<string name="list_download_progress_eta_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> ರಲ್ಲಿ <xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="eta" example="3 minutes left">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g></string>
<string name="apply_update_dialog_message">ನೀವು ಈಗ <xliff:g id="update_name">%1$s</xliff:g>ಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.\n\nನೀವು <xliff:g id="ok">%2$s</xliff:g> ಒತ್ತಿದರೆ, ಸಾಧನವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸ್ವಯಂ ಮರುಚೇತರಿಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.\n\nಸೂಚನೆ: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮರುಚೇತರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕೈಯಾರೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</string>
<string name="apply_update_dialog_message_ab">ನೀವು ಈಗ <xliff:g id="update_name">%1$s</xliff:g>ಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.\n\nನೀವು <xliff:g id="ok">%2$s</xliff:g> ಒತ್ತಿದರೆ, ಸಾಧನವು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.\n\nಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಸಾಧನವನ್ನು ಮರುಹೂಡಲು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು.</string>
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="one">೧ ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ</item>
</plurals>
<plurals name="eta_hours">
<item quantity="one">೧ ಗಂಟೆ ಬಾಕಿ</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> ಗಂಟೆ ಬಾಕಿ</item>
</plurals>
<string name="update_on_mobile_data_title">ಎಚ್ಚರಿಕೆ</string>
<string name="update_on_mobile_data_message">ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ನವೀಕರಣ ಘಂಟನ್ನು ಇಳಿಸ ಹೊರಟಿರುವಿರಿ. ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆ?</string>
<string name="export_channel_title">ನಿರ್ಯಾತ ಪೂರ್ಣತೆ</string>
<string name="ongoing_channel_title">ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಳಭರಿತಗಳು</string>
</resources>
......@@ -42,6 +42,9 @@
<string name="menu_refresh">새로고침</string>
<string name="menu_preferences">설정</string>
<string name="menu_auto_updates_check">업데이트 자동 확인</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_daily">하루에 한 번</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_weekly">일주일에 한 번</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_monthly">한달에 한 번</string>
<string name="menu_auto_delete_updates">설치한 뒤 업데이트 파일 삭제</string>
<string name="menu_delete_update">삭제</string>
<string name="menu_copy_url">URL 복사</string>
......
......@@ -40,6 +40,10 @@
<string name="menu_refresh">Vernieuwen</string>
<string name="menu_preferences">Instellingen</string>
<string name="menu_auto_updates_check">Automatisch controleren op updates</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_daily">Een keer per dag</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_weekly">Een keer per week</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_monthly">Een keer per maand</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_never">Nooit</string>
<string name="menu_auto_delete_updates">Updates verwijderen nadat ze geïnstalleerd zijn</string>
<string name="menu_delete_update">Verwijderen</string>
<string name="menu_copy_url">URL kopiëren</string>
......
......@@ -42,6 +42,10 @@
<string name="menu_refresh">Odśwież</string>
<string name="menu_preferences">Ustawienia</string>
<string name="menu_auto_updates_check">Automatyczne sprawdzanie aktualizacji</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_daily">Raz dziennie</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_weekly">Raz w tygodniu</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_monthly">Raz w miesiącu</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_never">Nigdy</string>
<string name="menu_auto_delete_updates">Usuń pliki aktualizacji po zainstalowaniu</string>
<string name="menu_delete_update">Usuń</string>
<string name="menu_copy_url">Kopiuj adres URL</string>
......
......@@ -16,8 +16,97 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name">Përditësuesi</string>
<string name="display_name">Përditësuesi</string>
<string name="verification_failed_notification">Verifikimi dështoi</string>
<string name="verifying_download_notification">Duke verifikuar përditësimin</string>
<string name="downloading_notification">Duke u shkarkuar</string>
<string name="download_paused_notification">Shkarkimi ndaloi</string>
<string name="download_paused_error_notification">Problem në shkarkim</string>
<string name="download_completed_notification">Shkarkimi përfundoi</string>
<string name="download_starting_notification">Duke filluar shkarkimin</string>
<string name="update_failed_notification">Përditësimi dështoi</string>
<string name="new_updates_found_title">Përditësime të reja</string>
<string name="text_download_speed">%1$s, %2$s/s</string>
<string name="pause_button">Pusho</string>
<string name="resume_button">Rinis</string>
<string name="installing_update">Duke instaluar paketën e përditësimit</string>
<string name="installing_update_error">Gabim në instalim</string>
<string name="installing_update_finished">Përditesimi u instalua</string>
<string name="finalizing_package">Në perfundim të instalimit të paketës</string>
<string name="preparing_ota_first_boot">Po përgatitet për ndezjen e parë</string>
<string name="dialog_prepare_zip_message">Parapërgatitje për përditësimin</string>
<string name="dialog_battery_low_title">Bateria e ulët</string>
<string name="dialog_battery_low_message_pct">Niveli i baterië është shumë i ulët, për të vazhduar duhet të jetë të paktën <xliff:g id="percent_discharging">%1$d</xliff:g>%% e baterisë, ose <xliff:g id="percent_charging">%2$d</xliff:g>%% nëse po karikohet.</string>
<string name="reboot">Rindiz</string>
<string name="menu_refresh">Rifresko</string>
<string name="menu_preferences">Parapëlqime</string>
<string name="menu_auto_updates_check">Kontroll automatik të përditësimeve</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_daily">Njëherë në ditë</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_weekly">Njëherë në javë</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_monthly">Njëherë në muaj</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_never">Asnjëherë</string>
<string name="menu_auto_delete_updates">Fshi përditësimet pas instalimit</string>
<string name="menu_delete_update">Fshije</string>
<string name="menu_copy_url">Kopjo URL</string>
<string name="menu_export_update">Eksporto përditësimin</string>
<string name="menu_show_changelog">Shfaq ndryshimet</string>
<string name="menu_ab_perf_mode">Jepi përparësi përditësimit</string>
<string name="snack_updates_found">Ka përditësime të reja</string>
<string name="snack_no_updates_found">Nuk u gjet asnjë përditësim i ri</string>
<string name="snack_updates_check_failed">Kontrolli për përditësim dështoi. Ju lutem kontrolloni për lidhjen me internet e më pas provoni sërish.</string>
<string name="snack_download_failed">Shkarkimi dështoi. Ju lutem kontrolloni për lidhjen me internetin dhe provoni sërish.</string>
<string name="snack_download_verification_failed">Verifikim i përditësimit dështoi.</string>
<string name="snack_download_verified">Shkarkimi përfundoi.</string>
<string name="snack_update_not_installable">Ky përditësim nuk mund të instalohet mbi këtë version aktual.</string>
<string name="header_title_text">LineageOS\n%1$s</string>
<string name="header_android_version">Android <xliff:g id="version" example="7.1.2">%1$s</xliff:g></string>
<string name="header_last_updates_check">Kontrolli i fundit: <xliff:g id="date" example="1 January 1970">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="time" example="01:23">%2$s</xliff:g>)</string>
<string name="list_build_version">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g></string>
<string name="list_build_version_date">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g> - <xliff:g id="date" example="July 11, 2017">%2$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> e <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g><xliff:g id="percentage" example="56">%3$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_eta_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> e <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> (<xliff:g id="eta" example="3 minutes left">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g></string>
<string name="list_verifying_update">Duke verifikuar përditësimin</string>
<string name="list_no_updates">Nuk ka përditësime të reja. Për të kërkuar manualisht për përditësime të reja, përdor butonin Rifresko.</string>
<string name="action_download">Shkarko</string>
<string name="action_pause">Pezullo</string>
<string name="action_resume">Rinis</string>
<string name="action_install">Instalo</string>
<string name="action_info">Informacion</string>
<string name="action_delete">Fshi</string>
<string name="action_cancel">Anullo</string>
<string name="confirm_delete_dialog_title">Fshi skedarin</string>
<string name="confirm_delete_dialog_message">Dëshiron të fshish skedarin e zgjedhur të përditësimit?</string>
<string name="apply_update_dialog_title">Apliko përditësimin</string>
<string name="apply_update_dialog_message">Ju po përditësoheni në <xliff:g id="update_name">%1$s</xliff:g>.\n\nNëse shtypni <xliff:g id="ok">%2$s</xliff:g>, telefoni do te rindizet ne Gjendjen Recovery për të instaluar përditesimin.\n\nShënim: Ky funksion kërkon nje Recovery të përshtatshem ose perditesimi do duhet të bëhet manualisht.</string>
<string name="apply_update_dialog_message_ab">Ju po përditësoheni në <xliff:g id="update_name">%1$s</xliff:g>.\n\nNëse zgjidhni <xliff:g id="ok">%2$s</xliff:g>, paisja do fillojë instalimin prapaskenë. \n\nSapo të përfundojë, ju do të pyeteni për të rindezur paisjen.</string>
<string name="cancel_installation_dialog_message">Anullo instalimin?</string>
<string name="label_download_url">Shkarko URL</string>
<string name="toast_download_url_copied">URL u kopjua</string>
<string name="dialog_export_title">Duke exportuar përditësimin</string>
<string name="notification_export_success">Përditësimi u eksportua</string>
<string name="notification_export_fail">Problem në exportim</string>
<string name="toast_already_exporting">Aktualisht po exporton një përditësim</string>
<plurals name="eta_seconds">
<item quantity="one">1 sekondë e mbetur</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> sekonda të mbetura</item>
</plurals>
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="one">1 minutë e mbetur</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> minuta të mbetura</item>
</plurals>
<plurals name="eta_hours">
<item quantity="one">1 orë e mbetur</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> orë të mbetura</item>
</plurals>
<string name="update_on_mobile_data_title">Paralajmërim</string>
<string name="update_on_mobile_data_message">Jo po shkarkoni një paketë përditësimi duke përodur internetin e kartës, e cila do konsumojë shumë internet. Dëshironi të vazhdoni?</string>
<string name="checkbox_mobile_data_warning">Mos e shfaq përsëri</string>
<string name="menu_mobile_data_warning">Paralajmërim për përdorim nga rrjeti telefonik</string>
<string name="blocked_update_dialog_title">Përditësimi është bllokuar</string>
<string name="blocked_update_dialog_message">Ky përditësim nuk mund të instalohet me app e përditësuesit. Për më shumë informacion ju lutem lexoni <xliff:g id="info_url">%1$s</xliff:g>.</string>
<string name="export_channel_title">Eksporto përfundimin</string>
<string name="new_updates_channel_title">Përditësime të reja</string>
<string name="ongoing_channel_title">Shkarkimet në proces</string>
<string name="update_failed_channel_title">Përditësimi dështoi</string>
</resources>
......@@ -33,6 +33,10 @@
<string name="reboot">Starta om</string>
<string name="menu_refresh">Uppdatera</string>
<string name="menu_auto_updates_check">Sök efter uppdateringar automatiskt</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_daily">En gång om dagen</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_weekly">En gång i veckan</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_monthly">En gång i månaden</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_never">Aldrig</string>
<string name="menu_delete_update">Ta bort</string>
<string name="menu_copy_url">Kopiera webbadress</string>
<string name="menu_show_changelog">Visa ändringslogg</string>
......@@ -44,8 +48,15 @@
<string name="header_last_updates_check">Senaste kontrollen utfördes: <xliff:g id="date" example="1 January 1970">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="time" example="01:23">%2$s</xliff:g>)</string>
<string name="list_build_version">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g></string>
<string name="list_build_version_date">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g><xliff:g id="date" example="July 11, 2017">%2$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> av <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g><xliff:g id="percentage" example="56">%3$s</xliff:g></string>
<string name="list_verifying_update">Verifierar uppdateringen</string>
<string name="action_download">Ladda ner</string>
<string name="action_pause">Pausa</string>
<string name="action_resume">Återuppta</string>
<string name="action_install">Installera</string>
<string name="action_info">Info</string>
<string name="action_delete">Radera</string>
<string name="action_cancel">Avbryt</string>
<string name="confirm_delete_dialog_title">Ta bort fil</string>
<string name="label_download_url">Nedladdningsadress</string>
<string name="toast_download_url_copied">Webbadressen har kopierats</string>
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="dialog_battery_low_title">แบตเตอรี่ต่ำ</string>
<string name="dialog_battery_low_message_pct">ระดับแบตเตอรี่ต่ำเกินไป คุณจะต้องมีระดับแบตเตอรี่อย่างน้อย <xliff:g id="percent_discharging">%1$d</xliff:g>%% เพื่อดำเนินต่อ <xliff:g id="percent_charging">%2$d</xliff:g>%% หากกำลังชาร์จ</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_daily">วันละครั้ง</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_weekly">สัปดาห์ละครั้ง</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_monthly">เดือนละครั้ง</string>
<string name="menu_auto_updates_check_interval_never">ไม่เลย</string>
<string name="menu_show_changelog">แสดงการเปลี่ยนแปลง</string>
<string name="menu_ab_perf_mode">จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการอัพเดต</string>
<string name="list_download_progress_eta_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> สำหรับ <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> (<xliff:g id="eta" example="3 minutes left">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g></string>
<plurals name="eta_seconds">
<item quantity="other">เหลือ <xliff:g id="count">%d</xliff:g> วินาที</item>
</plurals>
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="other">เหลือ <xliff:g id="count">%d</xliff:g> นาที</item>
</plurals>
<plurals name="eta_hours">
<item quantity="other">เหลือ <xliff:g id="count">%d</xliff:g> ชั่วโมง</item>
</plurals>
<string name="export_channel_title">ส่งออกเสร็จสมบูรณ์</string>
<string name="ongoing_channel_title">การดาวน์โหลดที่กำลังดำเนินอยู่</string>
</resources>
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment