Commit 60314bf1 authored by Romain Hunault's avatar Romain Hunault

Merge branch 'lineage-16.0' into v1-pie

parents 91bd64c6 a3332eca
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="display_name">Opdatering</string>
<string name="downloading_notification">Henter</string>
<string name="download_paused_notification">Overførsel på pause</string>
<string name="download_paused_error_notification">Overførselsfejl</string>
<string name="download_completed_notification">Overførsel fuldført</string>
<string name="download_starting_notification">Starter overførsel</string>
<string name="update_failed_notification">Opdatering fejlede</string>
<string name="new_updates_found_title">Nye opdateringer</string>
<string name="text_download_speed">%1$s, %2$s/s</string>
<string name="pause_button">Pause</string>
<string name="resume_button">Genoptag</string>
<string name="installing_update">Installerer opdateringspakke</string>
<string name="installing_update_error">Installeringsfejl</string>
<string name="installing_update_finished">Opdatering installeret</string>
<string name="finalizing_package">Fuldfører pakkeinstallering</string>
<string name="preparing_ota_first_boot">Forbereder på første opstart</string>
<string name="dialog_prepare_zip_message">Indledende opdateringsforberedelse</string>
<string name="reboot">Genstart</string>
<string name="menu_refresh">Genopfrisk</string>
<string name="menu_preferences">Præferencer</string>
<string name="menu_auto_updates_check">Auto-opdateringskontrol</string>
<string name="menu_auto_delete_updates">Slet opdateringer, når installeret</string>
<string name="menu_delete_update">Slet</string>
<string name="menu_copy_url">Kopiér URL</string>
<string name="menu_export_update">Eksportér opdatering</string>
<string name="snack_updates_found">Nye opdateringer fundet</string>
<string name="snack_no_updates_found">Ingen nye opdateringer fundet</string>
<string name="snack_updates_check_failed">Opdateringskontrollen fejlede. Kontrollér venligst din internetforbindelse og prøv igen senere.</string>
<string name="snack_download_failed">Overførslen fejlede. Kontrollér venligst din internetforbindelse og prøv igen senere.</string>
<string name="snack_download_verification_failed">Opdateringsbekræftelsen fejlede.</string>
<string name="snack_download_verified">Overførsel fuldført.</string>
<string name="snack_update_not_installable">Denne opdatering kan ikke installeres ovenpå det nuværende build.</string>
<string name="header_title_text">LineageOS\n%1$s</string>
<string name="header_android_version">Android <xliff:g id="version" example="7.1.2">%1$s</xliff:g></string>
<string name="list_build_version">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g></string>
<string name="list_build_version_date">LineageOS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g> - <xliff:g id="date" example="July 11, 2017">%2$s</xliff:g></string>
<string name="list_no_updates">Ingen nye opdateringer fundet. Brug Genopfrisk-knappen, for manuel kontrol af nye opdateringer.</string>
<string name="action_download">Hent</string>
<string name="action_pause">Pause</string>
<string name="action_resume">Genoptag</string>
<string name="action_install">Installér</string>
<string name="action_info">Info</string>
<string name="action_delete">Slet</string>
<string name="action_cancel">Afbryd</string>
<string name="confirm_delete_dialog_title">Slet fil</string>
<string name="confirm_delete_dialog_message">Slet den valgte opdateringsfil?</string>
<string name="apply_update_dialog_title">Anvend opdatering</string>
<string name="apply_update_dialog_message">Du er ved at opgradere til <xliff:g id="update_name">%1$s</xliff:g>.\n\nHvis du trykker på <xliff:g id="ok">%2$s</xliff:g>, vil enheden genstarte sig selv i gendannelsestilstand, for at installere opdateringen.\n\nBemærk: Denne funktion kræver en kompatibel Gendannelse, ellers vil opdateringer skulle installeres manuelt.</string>
<string name="apply_update_dialog_message_ab">Du er ved at opgradere til <xliff:g id="update_name">%1$s </xliff:g>.\n\nHvis du trykker på <xliff:g id="ok">%2$s</xliff:g>, vil enheden begynde at installere i baggrunden.\n\nSå snart den er færdig, vil du blive bedt om at genstarte.</string>
<string name="cancel_installation_dialog_message">Afbryd installeringen?</string>
<string name="label_download_url">Hent URL</string>
<string name="toast_download_url_copied">URL kopieret</string>
<string name="dialog_export_title">Eksporterer opdatering</string>
<string name="notification_export_success">Opdatering eksporteret</string>
<string name="notification_export_fail">Eksportfejl</string>
<string name="toast_already_exporting">Eksporterer allerede en opdatering</string>
<string name="update_on_mobile_data_title">Advarsel</string>
<string name="update_on_mobile_data_message">Du er ved at hente en opdateringspakke vha. mobildata, hvilket sandsynligvis vil forårsage højt dataforbrug. Ønsker du at fortsætte?</string>
<string name="checkbox_mobile_data_warning">Vis ikke igen</string>
<string name="menu_mobile_data_warning">Mobildata-advarsel</string>
<string name="blocked_update_dialog_title">Opdatering blokeret</string>
<string name="blocked_update_dialog_message">Denne opdatering kan ikke installeres over opdatering-app\'en. Læs venligst <xliff:g id="info_url">%1$s</xliff:g> for mere information.</string>
<string name="new_updates_channel_title">Nye opdateringer</string>
<string name="update_failed_channel_title">Opdatering fejlede</string>
</resources>
......@@ -26,10 +26,12 @@
<string name="download_completed_notification">Lataus suoritettu</string>
<string name="download_starting_notification">Aloitetaan latausta</string>
<string name="update_failed_notification">Päivitys epäonnistui</string>
<string name="installation_suspended_notification">Asennus keskeytetty</string>
<string name="new_updates_found_title">Uudet päivitykset</string>
<string name="text_download_speed">%1$s, %2$s/s</string>
<string name="pause_button">Tauko</string>
<string name="resume_button">Jatka</string>
<string name="suspend_button">Keskeytä</string>
<string name="installing_update">Asennetaan päivitystä</string>
<string name="installing_update_error">Asennusvirhe</string>
<string name="installing_update_finished">Päivitys asennettu</string>
......
......@@ -26,10 +26,12 @@
<string name="download_completed_notification">Downloaden voltooid</string>
<string name="download_starting_notification">Download starten</string>
<string name="update_failed_notification">Update mislukt</string>
<string name="installation_suspended_notification">Installatie onderbroken</string>
<string name="new_updates_found_title">Nieuwe updates</string>
<string name="text_download_speed">%1$s, %2$s/s</string>
<string name="pause_button">Pauzeren</string>
<string name="resume_button">Hervatten</string>
<string name="suspend_button">Onderbreken</string>
<string name="installing_update">Update installeren</string>
<string name="installing_update_error">Installatiefout</string>
<string name="installing_update_finished">Update geïnstalleerd</string>
......@@ -61,6 +63,7 @@
<string name="header_last_updates_check">Laatst gecontroleerd: <xliff:g id="date" example="1 January 1970">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="time" example="01:23">%2$s</xliff:g>)</string>
<string name="list_build_version">/e/OS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g></string>
<string name="list_build_version_date">/e/OS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g> - <xliff:g id="date" example="July 11, 2017">%2$s</xliff:g></string>
<string name="list_download_progress_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> van <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g><xliff:g id="percentage" example="56">%3$s</xliff:g></string>
<string name="list_verifying_update">Update verifiëren</string>
<string name="list_no_updates">Geen nieuwe updates gevonden. Gebruik de knop Vernieuwen om handmatig te controleren op nieuwe updates.</string>
<string name="action_download">Downloaden</string>
......
......@@ -26,10 +26,12 @@
<string name="download_completed_notification">Pobieranie zakończone</string>
<string name="download_starting_notification">Rozpoczęcie pobierania</string>
<string name="update_failed_notification">Aktualizacja nie powiodła się</string>
<string name="installation_suspended_notification">Instalacja zawieszona</string>
<string name="new_updates_found_title">Nowe aktualizacje</string>
<string name="text_download_speed">%1$s, %2$s/s</string>
<string name="pause_button">Wstrzymaj</string>
<string name="resume_button">Wznów</string>
<string name="suspend_button">Zawieś</string>
<string name="installing_update">Instalowanie pakietu aktualizacji</string>
<string name="installing_update_error">Błąd instalacji</string>
<string name="installing_update_finished">Zainstalowano aktualizację</string>
......
......@@ -30,6 +30,7 @@
<string name="text_download_speed">%1$s, %2$s/s</string>
<string name="pause_button">Pausar</string>
<string name="resume_button">Continuar</string>
<string name="suspend_button">Suspender</string>
<string name="installing_update">Instalando o pacote de atualização</string>
<string name="installing_update_error">Erro de instalação</string>
<string name="installing_update_finished">Atualização instalada</string>
......
......@@ -26,10 +26,12 @@
<string name="download_completed_notification">下載完成</string>
<string name="download_starting_notification">正在開始下載</string>
<string name="update_failed_notification">更新失敗</string>
<string name="installation_suspended_notification">已暫停安裝</string>
<string name="new_updates_found_title">有新的更新</string>
<string name="text_download_speed">%1$s,%2$s/秒</string>
<string name="pause_button">暫停</string>
<string name="resume_button">恢復</string>
<string name="suspend_button">暫停</string>
<string name="installing_update">正在安裝更新套件</string>
<string name="installing_update_error">安裝錯誤</string>
<string name="installing_update_finished">更新已安裝</string>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment