Commit 688f4b85 authored by vincent's avatar vincent
Browse files

port commit de4f7b14 from eelo-0.1 to eelo-0.2

parent 55ef36c6
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
Copyright (C) 2016 The CyanogenMod Project
Copyright (C) 2018 e.foundation
Copyright (C) 2016 The CyanogenMod Project
Copyright (C) 2018 e.foundation
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
......
......@@ -21,43 +21,33 @@
<!-- Partner SUW Strings -->
<string name="next">Siguiente</string>
<string name="skip">Saltar</string>
<string name="start">Aniciar</string>
<string name="start">Entamar</string>
<string name="done">Fecho</string>
<string name="ok">Aceutar</string>
<string name="loading">Un segundu\u2026</string>
<string name="setup_complete">La configuración completóse</string>
<string name="setup_complete">Completóse la configuración</string>
<string name="setup_welcome">Afáyate</string>
<string name="setup_locale">Llingua</string>
<string name="setup_wifi">Esbillar Wi-Fi</string>
<string name="setup_sim_missing">Falta la tarxeta SIM</string>
<string name="setup_choose_data_sim">Escueyi una SIM pa datos</string>
<string name="setup_wifi">Esbilla de Wi-Fi</string>
<string name="setup_location">Servicios d\'allugamientu</string>
<string name="setup_other">Otros servicios</string>
<string name="setup_datetime">Data y hora</string>
<string name="setup_current_date">Data actual</string>
<string name="setup_current_time">Hora actual</string>
<string name="sim_missing_summary" product="default">Nun se deteutó denguna tarxeta SIM nel to teléfonu. Pa inxertar una, llei les instrucciones que vienen col preséu.</string>
<string name="date_time_summary">Afita\'l to fusu horariu y axusta la data y hora actuales si ye preciso</string>
<string name="location_services_summary">Los servicios d\'allugamientu permiten al sistema y aplicaciones de terceros recoyer y usar datos como\'l to allugamientu aproximáu. Por exemplu, una aplicación pue usar l\'allugamientu aproximáu p\'allugar cafeteríes averaes.</string>
<string name="location_battery_saving"><b>Amenorgar consumu de batería</b> torgando\'l númberu d\'anovamientos GPS per hora.</string>
<string name="setup_mobile_data_no_service">Ensin serviciu</string>
<string name="setup_mobile_data_emergency_only">Namái llamaes d\'emerxencia</string>
<string name="enable_mobile_data_summary">¿Quies usar los datos móviles na configuración? Activalos quiciabes puean tar suxetos a cargos de datos.</string>
<string name="no">Non</string>
<string name="yes"></string>
<string name="data_sim_name">SIM <xliff:g id="sub">%d</xliff:g> - <xliff:g id="name">%s</xliff:g></string>
<string name="emergency_call">Llamada d\'emerxencia</string>
<string name="setup_services">Carauterístiques de LineageOS</string>
<string name="services_explanation" product="tablet">Esto servicios furrulen por ti pa estender les capacidaes de la to tableta. Los datos usaránse acordies cola <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g> de LineageOS.</string>
<string name="services_explanation" product="default">Esto servicios furrulen por ti pa estender les capacidaes del to teléfonu. Los datos usaránse acordies cola <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g> de LineageOS.</string>
<string name="services_privacy_policy">Política de privacidá</string>
<string name="services_os_privacy_guard"><b>Habilitar Guardián de privacidá</b> pa facer que los tos datos personales como contautos, mensaxes, rexistros de llamaes... etc, nun tean disponibles p\'aplicaciones que teas acabante d\'instalar</string>
<string name="setup_unlock">Desbloquiar</string>
<string name="setup_require_cyanogen_label"><b>Riquir la contraseña de la to cuenta</b> pa usar el to preséu incluso dempués de reafitalu.</string>
<!-- Fingerprint setup -->
<string name="settings_fingerprint_setup_details">¿Cómo te prestaría bloquiar la to pantalla?</string>
<string name="fingerprint_setup_title">Configuración de buelga</string>
<string name="fingerprint_setup_add_fingerprint">Amiesta la to buelga</string>
<!-- secure lock screen -->
<string name="lockscreen_setup_summary"><b>Protexe esti preséu</b> y riquirá un PIN, patrón o contraseña pa desbloquiar la pantalla</string>
<string name="lockscreen_setup_screen_lock_setup">Configurar</string>
</resources>
......@@ -27,6 +27,7 @@
<string name="loading">Samo trenutak\u2026</string>
<string name="setup_complete">Postavljanje je završeno.</string>
<string name="setup_welcome">Dobro došli!</string>
<string name="setup_locale">Jezik</string>
<string name="setup_wifi">Odaberite Wi-Fi</string>
<string name="setup_sim_missing">Nema SIM kartice</string>
<string name="setup_choose_data_sim">Odaberite SIM karticu za podatke</string>
......@@ -56,11 +57,17 @@
<string name="yes">Da</string>
<string name="data_sim_name">SIM <xliff:g id="sub">%d </xliff:g> - <xliff:g id="name">%s </xliff:g></string>
<string name="emergency_call">Hitan poziv</string>
<string name="setup_services">Značajke LineageOS-a</string>
<string name="services_explanation" product="tablet">Ove usluge rade za vas da povećaju mogućnosti vašeg tableta. Podatci će se upotrebljavati u suglasnosti s LineageOS-ovom <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g>.</string>
<string name="services_explanation" product="default">Ove usluge rade za vas da povećaju mogućnosti vašeg telefona. Podatci će se upotrebljavati u suglasnosti s LineageOS-ovom <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g>.</string>
<string name="services_privacy_policy">Pravila privatnosti</string>
<string name="services_help_improve_cm">Pomozite poboljšati <xliff:g id="name" example="LineageOS">%s</xliff:g></string>
<string name="services_metrics_label"><xliff:g id="name" example="Help improve CyanogenMod">%1$s</xliff:g> automatskim slanjem dijagnostike i podataka o korištenju LineageOS-u. Ove se informacije ne mogu upotrebljavati kako bi vas identificirale i puno pomažu timovima koji rade na stvarima kao što su vijek baterije, izvedba aplikacija i nove <xliff:g id="name" example="CyanogenMod">%2$s</xliff:g> značajke.</string>
<string name="services_os_nav_keys_label"><b>Koristite navigacijske tipke na zaslonu</b>umjesto hardverskih tipki.</string>
<string name="services_os_privacy_guard"><b>Omogućite Nadzor privatnosti</b> da biste učinili svoje osobne podatke poput kontakata, poruka ili zapisa poziva nedostupnima za novo instalirane aplikacije.</string>
<string name="setup_unlock">Otključaj</string>
<string name="setup_device_locked">Uređaj je zaključao korisnik.</string>
<string name="setup_require_cyanogen_label"><b>Zahtijeva lozinku vašeg računa</b>za korištenje vašim uređajem čak i nakon vraćanja na tvorničke postavke.</string>
<string name="setup_device_locked_instructions"><i>Da bi isključili/uključili ovo, idite u Postavke &gt; Privatnost</i></string>
<!-- Fingerprint setup -->
<string name="settings_fingerprint_setup_title">Izaberite rezerni tip zaključavanja zaslona</string>
......@@ -76,4 +83,5 @@
<string name="settings_lockscreen_setup_details">Kako želite zaključati vaš zaslon?</string>
<string name="lockscreen_setup_title">Zaštitite svoj telefon</string>
<string name="lockscreen_setup_summary"><b>Zaštiti uređaj</b> i zahtijevaj PIN, uzorak ili zaporku za otključavanje zaslona</string>
<string name="lockscreen_setup_screen_lock_setup">Postavljanje</string>
</resources>
......@@ -18,6 +18,14 @@
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Partner SUW Strings -->
<string name="skip">Brinca</string>
<string name="start">Incumintza</string>
<string name="done">Fatu</string>
<string name="ok">AB</string>
<string name="setup_locale">Limba</string>
<string name="no">Nono</string>
<string name="yes">Eja</string>
<string name="services_privacy_policy">Polìtica de riservadesa</string>
<!-- Fingerprint setup -->
<!-- secure lock screen -->
</resources>
......@@ -62,7 +62,7 @@
<string name="services_explanation" product="default">Te storitve vam omogočajo, da razširite zmogljivosti svojega telefona. Podatki se uporabijo v skladu s <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s </xliff:g> LineageOS.</string>
<string name="services_privacy_policy">Pravilnik o zasebnosti</string>
<string name="services_help_improve_cm">Pomagajte izboljšati <xliff:g id="name" example="LineageOS">%s</xliff:g></string>
<string name="services_metrics_label"><xliff:g id="name" example="Help improve CyanogenMod">%1$s</xliff:g> s samodejnim pošiljanjem diagnostičnih podatkov in podatkov uporabe LineageOSa. Ti podatki se ne uporabljajo za vaše prepoznavanje in ekipi pomagajo pri izboljšanju npr. življenjske dobe baterije, zmogljivosti aplikacij in novih značilnosti <xliff:g id="name" example="CyanogenMod">%2$s</xliff:g>.</string>
<string name="services_metrics_label"><xliff:g id="name" example="Help improve CyanogenMod">%1$s</xliff:g> s samodejnim pošiljanjem diagnostičnih podatkov in podatkov uporabe LineageOS-a. Ti podatki se ne uporabljajo za vaše prepoznavanje in ekipi pomagajo pri izboljšanju npr. življenjske dobe baterije, zmogljivosti aplikacij in novih značilnosti <xliff:g id="name" example="CyanogenMod">%2$s</xliff:g>.</string>
<string name="services_os_nav_keys_label"><b>Uporabite zaslonske tipke za krmarjenje</b> namesto fizičnih tipk.</string>
<string name="services_os_privacy_guard"><b>Omogočite Privacy guard</b>, da vaši osebni podatki, kot so stiki, sporočila ali dnevniki klicev ne bodo na voljo na novo nameščenim aplikacijam</string>
<string name="setup_unlock">Odkleni</string>
......@@ -82,6 +82,5 @@
<string name="settings_lockscreen_setup_title">Izberite način zaklepanja zaslona</string>
<string name="settings_lockscreen_setup_details">Kako bi radi zaklenili svoj zaslon?</string>
<string name="lockscreen_setup_title">Zaščitite vaš telefon</string>
<string name="lockscreen_setup_summary"><b>Zaščiti napravo</b> in za odklenitev zaslona zahtevaj kodo PIN, vzorec ali geslo</string>
<string name="lockscreen_setup_screen_lock_setup">Nastavi</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
Copyright (C) 2013 The CyanogenMod Project
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
Copyright (C) 2018 /e/
Copyright (C) 2013 The CyanogenMod Project
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
Copyright (C) 2018 /e/
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
......
......@@ -104,6 +104,6 @@
<string name="lockscreen_setup_title">Protect your phone</string>
<string name="lockscreen_setup_summary"><b>Protect this device</b> and require a PIN, pattern, or password to unlock the screen</string>
<string name="lockscreen_setup_screen_lock_setup">Set up</string>
<!-- eelo -->
<!-- e.foundation -->
<string name="eelo_start_synchronizer_err">Cannot start eelo synchronizer</string>
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment