Commit 6400c2d1 authored by Michael Bestas's avatar Michael Bestas
Browse files

Automatic translation import

Change-Id: I483112712f5f7917a6c4d8e94adbf964f7473e88
parent e0605c03
...@@ -17,7 +17,71 @@ ...@@ -17,7 +17,71 @@
limitations under the License. limitations under the License.
--> -->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2"> <resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name">Dewin gosod</string>
<!-- Partner SUW Strings --> <!-- Partner SUW Strings -->
<string name="next">Nesaf</string>
<string name="skip">Neidio</string>
<string name="start">Dechrau</string>
<string name="done">Cwblhau</string>
<string name="ok">Iawn</string>
<string name="loading">Un eiliad\u2026</string>
<string name="setup_complete">Mae\'r gosodiad wedi ei gwblhau.</string>
<string name="setup_welcome">Croeso</string>
<string name="setup_locale">Iaith</string>
<string name="setup_wifi">Dewis Wi-Fi</string>
<string name="setup_sim_missing">Cerdyn SIM ar goll</string>
<string name="setup_choose_data_sim">Dewis SIM ar gyfer data</string>
<string name="setup_location">Gwasanaethau lleoliad</string>
<string name="setup_other">Gwasanaethau eraill</string>
<string name="setup_datetime">Dyddiad ac amser</string>
<string name="setup_current_date">Dyddiad heddiw</string>
<string name="setup_current_time">Amser nawr</string>
<string name="sim_missing_summary" product="tablet">Nid yw\'n ymddangos bod cerdyn SIM yn dy lechen. I osod cerdyn SIM, gweler y cyfarwyddiadau a ddaeth gyda dy ddyfais.</string>
<string name="sim_missing_summary" product="default">Nid yw\'n ymddangos bod cerdyn SIM yn dy ffôn. I osod cerdyn SIM, gweler y cyfarwyddiadau a ddaeth gyda dy ddyfais.</string>
<string name="choose_data_sim_summary" product="tablet">Pa gerdyn SIM wyt ti am ddefnyddio ar gyfer data? Bydd y SIM hwn yn cael yn ei ddefnyddio wrth sefydlu dy lechen ac mae\'n bosib y bydd costau data, yn dibynnu ar dy gytundeb rhwydwaith symudol.</string>
<string name="choose_data_sim_summary" product="default">Pa gerdyn SIM wyt ti am ddefnyddio ar gyfer data? Bydd y SIM hwn yn cael yn ei ddefnyddio wrth sefydlu dy ffôn ac mae\'n bosib y bydd costau data, yn dibynnu ar dy gytundeb rhwydwaith symudol.</string>
<string name="date_time_summary">Gosoda dy gylchfa amser ac addasu’r dyddiad ac amser os oes angen.</string>
<string name="backup_data_summary"><b>Cadw copi wrth gefn</b> o ddata apiau, cyfrineiriau Wi-Fi, a gosodiadau eraill i weinyddion Google</string>
<string name="other_services_summary">Mae\'r gwasanaethau hyn yn rhoi Google ar waith i ti. Mae\'n bosib eu troi ymlaen ac i ffwrdd unrhyw bryd. Caiff data ei ddefnyddio yn ôl <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g> Google.</string>
<string name="location_services_summary">Mae gwasanaethau lleoliad yn caniatáu i apiau system a thrydydd parti medru casglu a defnyddio data megis dy leoliad bras. Er enghraifft, gall ap ddefnyddio dy leoliad bras er mwyn awgrymu llefydd gerllaw am banad, paned neu ddisgled.</string>
<string name="location_access_summary"><b>Caniatáu i apiau sydd wedi gofyn am dy ganiatâd</b> medru defnyddio gwybodaeth dy leoliad. Gall hyn gynnwys dy leoliad cyfredol a lleoliadau yn y gorffennol.</string>
<string name="location_battery_saving"><b>Lleihau defnydd batri</b> gan gyfyngu ar y nifer o ddiweddariadau GPS pob awr.</string>
<string name="location_network"><b>Defnyddio rhwydweithiau Wi-Fi</b> i helpu apiau gwybod dy leoliad.</string>
<string name="location_network_telephony"><b>Defnyddio rhwydweithiau Wi-Fi a symudol</b> i helpu apiau gwybod dy leoliad.</string>
<string name="location_network_gms"><b>Defnyddio gwasanaeth lleoliad Google</b> i helpu apiau gwybod dy leoliad. Mae hyn yn golygu anfon gwybodaeth yn ddienw at Google, hyd yn oed pan nad oes apiau yn rhedeg.</string>
<string name="setup_mobile_data">Defnyddio data symudol</string>
<string name="setup_mobile_data_no_service">Dim gwasanaeth</string>
<string name="setup_mobile_data_emergency_only">Galwadau brys yn unig</string>
<string name="enable_mobile_data_summary">Wyt ti am ddefnyddio data symudol yn ystod y gosod? Gall troi data symudol ymlaen arwain at gostau defnydd data.</string>
<string name="no">Ydw</string>
<string name="yes">Nac ydw</string>
<string name="data_sim_name">SIM <xliff:g id="sub">%d </xliff:g>-<xliff:g id="name">%s </xliff:g></string>
<string name="emergency_call">Galwad brys</string>
<string name="setup_services">Nodweddion LineageOS</string>
<string name="services_explanation" product="tablet">Mae\'r nodweddion hyn yn gweithio er mwyn ymestyn galluoedd dy lechen. Caiff data ei ddefnyddio yn ôl <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g> LineageOS.</string>
<string name="services_explanation" product="default">Mae\'r nodweddion hyn yn gweithio er mwyn ymestyn galluoedd dy ffôn. Caiff data ei ddefnyddio yn ôl <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g> LineageOS.</string>
<string name="services_privacy_policy">Polisi Preifatrwydd</string>
<string name="services_help_improve_cm">Helpu i wella <xliff:g id="name" example="CyanogenMod">%s</xliff:g></string>
<string name="services_metrics_label"><xliff:g id="name" example="Help improve CyanogenMod">%1$s</xliff:g> gan anfon gwybodaeth ddiagnostig a defnydd data at LineageOS. Ni fydd yn bosib defnyddio\'r wybodaeth i dy adnabod di ac mi fydd o help mawr i\'r timau sy\'n gweithio ar bethau fel gwella perfformiad apiau a bywyd batri a chreu nodweddion newydd yn <xliff:g id="name" example="CyanogenMod">%2$s</xliff:g>.</string>
<string name="services_os_nav_keys_label"><b>Defnyddio bysellau llywio ar y sgrin</b> yn hytrach na botymau\'r ddyfais.</string>
<string name="services_os_privacy_guard"><b>Galluoga\'r Gwarchodwr Preifatrwydd</b> fel nad yw dy ddata personol megis cysylltiadau, negeseuon na logiau galwadau ar gael i apiau newydd sy\'n cael eu gosod.</string>
<string name="setup_unlock">Datgloi</string>
<string name="setup_device_locked">Mae\'r ddyfais hon wedi ei chloi gan y defnyddiwr.</string>
<string name="setup_require_cyanogen_label"><b>Mynna bod angen cyfrinair dy gyfrif</b> er mwyn medru defnyddio\'r ddyfais, hyd yn oed os yw\'n cael ei ailosod i fel yr oedd yn gadael y ffatri.</string>
<string name="setup_device_locked_instructions"><i>I droi\'r nodwedd hon ymlaen/i ffwrdd, edrycha yn Gosodiadau &gt; Diogelwch</i></string>
<!-- Fingerprint setup --> <!-- Fingerprint setup -->
<string name="settings_fingerprint_setup_title">Dewis math o glo sgrin wrth gefn</string>
<string name="settings_fingerprint_setup_details">Sut hoffet gloi dy sgrin?</string>
<string name="fingerprint_setup_title">Gosod ôl bys</string>
<string name="fingerprint_setup_summary">I ddefnyddio\'r synhwyrydd olion bysedd i ddatgloi dy sgrin, mae angen:</string>
<string name="fingerprint_setup_backup_lock_method">Gosod ail ddull o ddatgloi</string>
<string name="fingerprint_setup_add_fingerprint">Ychwanegu ôl dy fys</string>
<string name="fingerprint_setup_screen_lock_setup">Gosod clo\'r sgrin</string>
<string name="sim_locale_changed">Synhwyrwyd %1$s SIM</string>
<!-- secure lock screen --> <!-- secure lock screen -->
<string name="settings_lockscreen_setup_title">Dewis math o sgrin cloi</string>
<string name="settings_lockscreen_setup_details">Sut hoffet gloi dy sgrin?</string>
<string name="lockscreen_setup_title">Diogelu dy ffôn</string>
<string name="lockscreen_setup_summary"><b>Diogela\'r ddyfais hon</b> gan osod PIN, patrwm, neu gyfrinair er mwyn datgloi\'r sgrin.</string>
<string name="lockscreen_setup_screen_lock_setup">Gosod</string>
</resources> </resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2013-2015 The CyanogenMod Project
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Partner SUW Strings -->
<!-- Fingerprint setup -->
<!-- secure lock screen -->
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2013-2015 The CyanogenMod Project
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Partner SUW Strings -->
<!-- Fingerprint setup -->
<!-- secure lock screen -->
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment