Commit 3ab44b71 authored by Michael Bestas's avatar Michael Bestas
Browse files

Automatic translation import

Change-Id: I7cffa112c930176cbbcf79ce67fbb70d9aa7497e
parent 3c3b22a6
......@@ -67,7 +67,7 @@
<string name="services_os_privacy_guard"><b>Включить Защиту конфиденциальности,</b> чтобы ограничить доступ вновь установленных приложений к вашим персональным данным, таким как контакты, сообщения или журналы вызовов</string>
<string name="setup_unlock">Разблокировать</string>
<string name="setup_device_locked">Устройство заблокировано пользователем.</string>
<string name="setup_require_cyanogen_label"><b>Требовать пароль входа в аккаунт</b> для использования устройства даже после удаления всех данных.</string>
<string name="setup_require_cyanogen_label"><b>Требовать пароль входа в аккаунт</b> для использования устройства даже после сброса настроек.</string>
<string name="setup_device_locked_instructions"><i>Чтобы включить или отключить эту функцию, перейдите в меню «Настройки &gt; Безопасность»</i></string>
<!-- Fingerprint setup -->
<string name="settings_fingerprint_setup_title">Выберите запасной режим блокировки экрана</string>
......
......@@ -36,16 +36,16 @@
<string name="setup_datetime">Datum in čas</string>
<string name="setup_current_date">Trenutni datum</string>
<string name="setup_current_time">Trenutni čas</string>
<string name="sim_missing_summary" product="tablet">V vaši tablici ni bila zaznana kartica SIM. Za vstavitev kartice SIM preberite navodila priložena k napravi.</string>
<string name="sim_missing_summary" product="tablet">V vašem tabličnem računalniku ni bila zaznana kartica SIM. Za vstavitev kartice SIM preberite navodila priložena k napravi.</string>
<string name="sim_missing_summary" product="default">V vašem telefonu ni bilo zaznane kartice SIM. Za vstavitev kartice SIM preberite navodila priložena k napravi.</string>
<string name="choose_data_sim_summary" product="tablet">Katero kartico SIM želite uporabiti za podatke? Izbrana kartica SIM lahko povzroči omrežne stroške, ker bo uporabljena za namestitev vaše tablice.</string>
<string name="choose_data_sim_summary" product="tablet">Katero kartico SIM želite uporabiti za podatke? Izbrana kartica SIM lahko povzroči omrežne stroške, ker bo uporabljena za namestitev vašega tabličnega računalnika.</string>
<string name="choose_data_sim_summary" product="default">Katero kartico SIM želite uporabiti za podatke? Izbrana kartica SIM lahko povzroči omrežne stroške, ker bo uporabljena za namestitev vašega telefona.</string>
<string name="date_time_summary">Nastavite časovni pas in prilagodite trenutni datum in čas, če je potrebno</string>
<string name="backup_data_summary"><b>Varnostno kopirajte</b> podatke aplikacij, gesla Wi-Fi in druge nastavitve na strežnike Google</string>
<string name="other_services_summary">Te storitve obremenijo Google in lahko jih vklopite ali izklopite kadarkoli. Podatki se bodo uporabljali v skladu z Googlovim <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g>.</string>
<string name="location_services_summary">Lokacijske storitve omogočajo sistemu in aplikacijam tretjih oseb, da zbirajo in uporabijo podatke, kot je vaša približna lokacija. Aplikacija lahko na primer uporabi približno lokacijo za iskanje bližnjih kavarn.</string>
<string name="location_access_summary"><b>Dovolite aplikacijam, ki so zahtevale vaše dovoljenje</b>, da uporabijo podatke o vaši lokaciji. To lahko vključuje vašo trenutno lokacijo in prejšnje.</string>
<string name="location_battery_saving"><b>Zmanjšajte porabo energije</b> z omejevanjem števila posodobitev GPS-a na uro.</string>
<string name="location_battery_saving"><b>Zmanjšajte porabo energije akumulatorja</b> z omejevanjem števila posodobitev GPS-a na uro.</string>
<string name="location_network"><b>Uporabite Wi-Fi</b>, da pomagate aplikacijam določiti vašo lokacijo.</string>
<string name="location_network_telephony"><b>Uporabite Wi-Fi in mobilna omrežja</b>, da pomagate aplikacijam določiti vašo lokacijo.</string>
<string name="location_network_gms"><b>Uporabite Googlove lokacijske storitve</b>, da pomagate aplikacijam določiti vašo lokacijo. To pomeni pošiljanje anonimnih podatkov o lokaciji Googlu tudi, ko se ne izvaja nobena aplikacija.</string>
......@@ -58,11 +58,11 @@
<string name="data_sim_name">SIM <xliff:g id="sub">%d</xliff:g> - <xliff:g id="name">%s</xliff:g></string>
<string name="emergency_call">Klic v sili</string>
<string name="setup_services">Značilnosti LineageOS</string>
<string name="services_explanation" product="tablet">Te storitve vam omogočajo, da razširite zmogljivosti svoje tablice. Podatki se uporabijo v skladu s <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s </xliff:g> LineageOS.</string>
<string name="services_explanation" product="tablet">Te storitve vam omogočajo, da razširite zmogljivosti svojega tabličnega računalnika. Podatki se uporabijo v skladu s <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s </xliff:g> LineageOS.</string>
<string name="services_explanation" product="default">Te storitve vam omogočajo, da razširite zmogljivosti svojega telefona. Podatki se uporabijo v skladu s <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s </xliff:g> LineageOS.</string>
<string name="services_privacy_policy">Pravilnik o zasebnosti</string>
<string name="services_help_improve_cm">Pomagajte izboljšati <xliff:g id="name" example="LineageOS">%s</xliff:g></string>
<string name="services_metrics_label"><xliff:g id="name" example="Help improve LineageOS">%1$s</xliff:g> s samodejnim pošiljanjem diagnostičnih podatkov in podatkov uporabe LineageOS-a. Ti podatki se ne uporabljajo za vaše prepoznavanje in ekipi pomagajo pri izboljšanju npr. življenjske dobe baterije, zmogljivosti aplikacij in novih značilnosti <xliff:g id="name" example="LineageOS">%2$s</xliff:g>.</string>
<string name="services_metrics_label"><xliff:g id="name" example="Help improve LineageOS">%1$s</xliff:g> s samodejnim pošiljanjem diagnostičnih podatkov in podatkov uporabe LineageOS-a. Ti podatki se ne uporabljajo za vaše prepoznavanje in ekipi pomagajo pri izboljšanju npr. življenjske dobe akumulatorja, zmogljivosti aplikacij in novih značilnosti <xliff:g id="name" example="LineageOS">%2$s</xliff:g>.</string>
<string name="services_os_nav_keys_label"><b>Uporabite zaslonske tipke za krmarjenje</b> namesto fizičnih tipk.</string>
<string name="services_os_privacy_guard"><b>Omogočite Privacy guard</b>, da vaši osebni podatki, kot so stiki, sporočila ali dnevniki klicev ne bodo na voljo na novo nameščenim aplikacijam</string>
<string name="setup_unlock">Odkleni</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment