Commit 3508b70d authored by LineageOS Builder's avatar LineageOS Builder

Automatic translation import

Change-Id: I481f85172fa836ad77c89b9f741277701092b56e
parent 2bedae2c
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources>
<string name="app_name">ضبط کننده</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......@@ -15,10 +14,52 @@
limitations under the License.
-->
<resources>
<string name="app_name">Recorder</string>
<string name="share">Diele</string>
<string name="stop">Stopje</string>
<string name="play">Ofspylje</string>
<string name="delete">Fuortsmite</string>
<string name="cancel">Annulearje</string>
<string name="delete_title">Opname fuortsmite</string>
<string name="delete_message">Binne jo wis dat jo %1$s fuortsmite wolle? Dit kin net ûngedien makke wurde</string>
<string name="date_format">%3$s-%2$s-%1$s %4$s:%5$s</string>
<string name="sound_notification_title">Lûddsrecorder</string>
<string name="sound_notification_message">Audiolingte: %1$s</string>
<string name="sound_recording_title_working">Opnimme</string>
<string name="sound_last_title">Lêste opname</string>
<string name="sound_channel_title">Lûd opnimme</string>
<string name="sound_channel_desc">Permaninte notifikaasje wylst it opnimmen fan lûd en in notifikaasje neidat dit foltôge is</string>
<string name="screen_audio_message_on">Lûd fan de mikrofoan wurdt tafoege oan de fideo</string>
<string name="screen_audio_message_off">Lûd fan de mikrofoan wurdt net tafoege oan de fideo</string>
<string name="screen_audio_message_disabled">It is net mooglik dizze ynstelling te wizigjen wylst it opnimmen fan it skerm</string>
<string name="screen_audio_warning_button_ask">Freegje</string>
<string name="screen_insufficient_storage">Net genôch ûnthâld</string>
<string name="screen_not_enough_storage">Net genôch ûnthâld beskikber</string>
<string name="screen_notification_title">Skermrecorder</string>
<string name="screen_notification_message">Fideolingte: %s</string>
<string name="screen_notification_message_done">Ree om te dielen</string>
<string name="screen_recording_message">Skerm wurdt opnommen\u2026</string>
<string name="screen_last_title">Lêste opname</string>
<string name="screen_last_message">Datum: %1$s\nLingte: %2$d sekonden</string>
<string name="screen_overlay_notif_title">Ree foar opname</string>
<string name="screen_overlay_notif_message">Tik op de opnameknop wannear\'t jo begjinne wolle</string>
<string name="screen_settings_title">Ynstellingen Skermrecorder</string>
<string name="screen_overlay_channel_title">Klear om it skerm op te nimmen</string>
<string name="screen_overlay_channel_desc">Notifikaasje dy\'t oanjout wannear skermopname klear is om te begjinnen</string>
<string name="screen_channel_title">Skerm opnimme</string>
<string name="screen_channel_desc">Permaninte notifikaasje wylst it skermopname en in notifikaasje neidat dit foltôge is</string>
<string name="dialog_permissions_title">Machtigingen</string>
<string name="dialog_permissions_mic">Recorder hat tagong ta de mikrofoan nedich om lûd op nimme te kinnen</string>
<string name="dialog_permissions_storage">Recorder hat tagong nedich ta it ûnthâld om bestannen bewarje te kinnen</string>
<string name="dialog_permissions_phone">Recorder hat tagong nedich ta de telefoansteat om foar te kommen dat dizze app opnimt wylst oproppen</string>
<string name="dialog_permissions_mic_storage">Recorder hat tagong nedich ta de mikrofoan om audio op nimme te kinnen en tagong ta it ûnthâld nedich om bestannen bewarje te kinnen</string>
<string name="dialog_permissions_mic_phone">Recorder hat tagong nedich ta de mikrofoan om audio op nimme te kinnen en tagong nedich ta de telefoansteat om foar te kommen dat dizze app opnimt wylst oproppen</string>
<string name="dialog_permissions_storage_phone">Recorder hat tagong nedich ta de it ûnthâld om bestannen op bewarje te kinnen en tagong nedich ta de telefoansteat om foar te kommen dat dizze app opnimt wylst oproppen</string>
<string name="dialog_permissions_mic_storage_phone">Recorder hat tagong nedich ta de mikrofoan om audio op nimme te kinnen, tagong ta it ûnthâld om bestannen bewarje te kinnen en tagong nedich ta de telefoansteat om foar te kommen dat dizze app opnimt wylst oproppen</string>
<string name="dialog_permissions_ask">Opnij freegje</string>
<string name="dialog_permissions_dismiss">Slute</string>
<string name="dialog_permissions_overlay">Recorder hat de ‘Oer oare apps tekenje’-machtiging nedich. Tik op Tastean, skeakelje de machtiging yn yn de ynstellingen en kear werom nei Recorder</string>
<string name="snack_permissions_no_permission">Fereaske machtigingen waarden wegere, skeakelje se yn yn Ynstellingen om opname te starten</string>
<string name="main_screen_action">Skerm opnimme</string>
<string name="main_sound_action">Lûd opnimme</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources>
<string name="delete_message">Ertu viss um að þú viljir eyða %1$s? Þessi aðgerð er ekki afturkallanleg</string>
<string name="screen_audio_message_on">Hljóð frá hljóðnema verður innifalið í myndskeiðinu</string>
<string name="screen_audio_message_off">Hljóð frá hljóðnema verður ekki innifalið í myndskeiðinu</string>
<string name="screen_audio_message_disabled">Það er ekki hægt að breyta þessari stillingu á meðan verið er að taka upp af skjánum</string>
<string name="screen_insufficient_storage">Ónógt geymslupláss</string>
<string name="screen_overlay_notif_message">Ýttu á upptökuhnappinn þegar þú ert til í að byrja</string>
<string name="dialog_permissions_mic">Upptökuforitið þarf heimild fyrir aðgang að hljóðnema til að taka upp hljóð</string>
<string name="dialog_permissions_storage">Upptökuforitið þarf heimild fyrir aðgang að geymslurými til að vista skrár</string>
<string name="dialog_permissions_phone">Upptökuforitið þarf heimild fyrir aðgang að stöðu símans til að koma í veg fyrir hljóðupptöku á meðan símtölum stendur</string>
<string name="dialog_permissions_mic_storage">Upptökuforitið þarf heimild fyrir aðgang að hljóðnema til að taka upp hljóð og að geymslurými til að vista skrár</string>
<string name="dialog_permissions_mic_phone">Upptökuforitið þarf heimild fyrir aðgang að hljóðnema til að taka upp hljóð og að stöðu símans til að koma í veg fyrir hljóðupptöku á meðan símtölum stendur</string>
<string name="dialog_permissions_storage_phone">Upptökuforitið þarf heimild fyrir aðgang að geymslurými til að vista skrár og að stöðu símans til að koma í veg fyrir hljóðupptöku á meðan símtölum stendur</string>
<string name="dialog_permissions_mic_storage_phone">Upptökuforitið þarf heimild fyrir aðgang að hljóðnema til að taka upp hljóð, að geymslurými til að vista skrár og að stöðu símans til að koma í veg fyrir hljóðupptöku á meðan símtölum stendur</string>
<string name="dialog_permissions_overlay">Upptökuforitið þarf heimild til að \"Teikna yfir önnur forrit\" til að taka upp af skjánum þínum. Ýttu á \'Leyfa\', virkjaðu heimildir í stillingunum og komdu svo til baka í upptökuforitið</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......@@ -32,17 +31,23 @@
<string name="screen_audio_message_on">เสียงจากไมโครโฟนจะรวมอยู่ในวิดีโอ</string>
<string name="screen_audio_message_off">เสียงจากไมโครโฟนจะไม่รวมอยู่ในวิดีโอ</string>
<string name="screen_audio_warning_button_ask">ถาม</string>
<string name="screen_insufficient_storage">พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ</string>
<string name="screen_not_enough_storage">พื้นที่เก็บข้อมูลไม่เพียงพอ</string>
<string name="screen_notification_title">บันทึกหน้าจอ</string>
<string name="screen_notification_message">ความยาววิดีโอ: %s</string>
<string name="screen_notification_message_done">พร้อมแชร์</string>
<string name="screen_recording_message">หน้าจอกำลังถูกบันทึก\u2026</string>
<string name="screen_last_title">บันทึกล่าสุด</string>
<string name="screen_last_message">วันที่: %1$s\nระยะเวลา: %2$d วินาที</string>
<string name="screen_overlay_notif_title">พร้อมบันทึก</string>
<string name="screen_settings_title">การตั้งค่าการอัดหน้าจอ</string>
<string name="screen_overlay_channel_title">พร้อมที่จะบันทึกหน้าจอ</string>
<string name="screen_overlay_channel_desc">แสดงการแจ้งเตือนเมื่อพร้อมที่จะบันทึกหน้าจอ</string>
<string name="screen_channel_title">บันทึกหน้าจอ</string>
<string name="screen_channel_desc">การแจ้งเตือนแบบต่อเนื่องเมื่อบันทึกหน้าจอและการแจ้งเตือนหลังจากเสร็จสิ้น</string>
<string name="dialog_permissions_title">การอนุญาต</string>
<string name="dialog_permissions_ask">ถามอีกครั้ง</string>
<string name="dialog_permissions_dismiss">ยกเลิก</string>
<string name="main_screen_action">บันทึกหน้าจอ</string>
<string name="main_sound_action">บันทึกเสียง</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!-- Copyright (c) 2017 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment