Commit acdb194c authored by Michael Bestas's avatar Michael Bestas

Automatic translation import

Change-Id: Ie4cb641c235dc3d55e2a9145fff3b29d30f054d5
parent 3ea58f1f
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">جميع أغاني \"%s\"</string>
<string name="search_title_playlists">جميع قوائم التشغيل \"%s\"</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">تشغيل الموسيقى</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Toles canciones de «%s»</string>
<string name="search_title_playlists">Toles llistes de «%s»</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Reproducción de música</string>
</resources>
......@@ -22,10 +22,10 @@
<string name="page_artists">Sənətkarlar</string>
<string name="page_albums">Albomlar</string>
<string name="page_songs">Mahnılar</string>
<string name="page_playlists">Çalma siyahıları</string>
<string name="page_playlists">Oynatma siyahıları</string>
<string name="page_genres">Janrlar</string>
<string name="page_now_playing">İndi Çalınan</string>
<string name="page_play_queue">Növbədəkini Çal</string>
<string name="page_now_playing">İndi Oynadılan</string>
<string name="page_play_queue">Növbədəkini Oynat</string>
<string name="header_albums">Albomlar</string>
<string name="header_top_songs">Top Mahnılar</string>
<string name="header_all_songs">Bütün Mahnılar</string>
......@@ -33,20 +33,20 @@
<string name="menu_search">Axtar</string>
<string name="menu_shuffle_item">Qarışdır</string>
<string name="menu_shuffle_all">Hamısını qarışdır</string>
<string name="menu_shuffle_playlist">Çalma siyahısını qarışdır</string>
<string name="menu_shuffle_playlist">Oynatma siyahısını qarışdır</string>
<string name="menu_shuffle_album">Albomu qarışdır</string>
<string name="menu_shuffle_artist">Sənətkarı qarışdır</string>
<string name="menu_shuffle_top_tracks">Ən çox dinlənənləri qarışdır</string>
<string name="menu_shuffle_recent">Son çalınanları qarışdır</string>
<string name="menu_shuffle_last_added">Son əlavə edilənləri qarışdır</string>
<string name="menu_play_all">Hamısını çal</string>
<string name="menu_play_all">Hamısını oynat</string>
<string name="menu_sort_by">Sıralama:</string>
<string name="menu_clear_list">Siyahını təmizlə</string>
<string name="menu_clear_recents">Son çalınanları təmizlə</string>
<string name="menu_clear_queue">Növbədəkini sil</string>
<string name="menu_save_queue">Növbəni çalma siyahısında saxla</string>
<string name="menu_save_queue">Növbəni oynatma siyahısında saxla</string>
<string name="menu_equalizer">Ekvalayzer</string>
<string name="add_to_playlist">Çalma siyahısına əlavə et</string>
<string name="add_to_playlist">Oynatma siyahısına əlavə et</string>
<string name="add_to_queue">Növbəyə əlavə et</string>
<string name="remove_from_recent">Son çalınanlardan çıxart</string>
<string name="remove_from_queue">Növbədən çıxart</string>
......@@ -64,14 +64,15 @@
<string name="playlist_last_added">Son əlavə edilənlər</string>
<string name="playlist_recently_played">Son çalınan</string>
<string name="playlist_top_tracks">Top musiqilərim</string>
<string name="new_playlist">Yeni çalma siyahısı</string>
<string name="new_playlist">Yeni oynatma siyahısı</string>
<string name="save">Saxla</string>
<string name="cancel">İmtina</string>
<string name="overwrite">Üzərinə yaz</string>
<string name="clear">Təmizlə</string>
<string name="new_playlist_name_template">Çalma siyahısı <xliff:g id="number">%d</xliff:g></string>
<string name="create_playlist_prompt">Çalma siyahısı adı</string>
<string name="new_playlist_name_template">Oynatma siyahısı <xliff:g id="number">%d</xliff:g></string>
<string name="create_playlist_prompt">Oynatma siyahısı adı</string>
<string name="delete_dialog_title"><xliff:g id="item" example="album">%s</xliff:g> silinsin?</string>
<string name="clear_top_tracks_title">Top mahnılar təmizlənsin?</string>
<string name="clear_recent_title">Son çalınanlar təmizlənsin?</string>
<string name="clear_last_added">Son əlavə edilənlər təmizlənsin?</string>
<string name="cannot_be_undone">Bu əməliyyat geri alına bilməz</string>
......@@ -80,7 +81,7 @@
<string name="google_search">Google axtarışı</string>
<string name="use_default">İlkin fotodan istifadə et</string>
<string name="old_photo">Köhnə fotodan istifadə et</string>
<string name="context_menu_play_selection">Çal</string>
<string name="context_menu_play_selection">Oynat</string>
<string name="context_menu_play_next">Sonrakını çal</string>
<string name="context_menu_play_album">Albomu oynat</string>
<string name="context_menu_more_by_artist">Sənətçidən daha çox</string>
......@@ -90,9 +91,9 @@
<string name="context_menu_fetch_artist_image">Sənətçinin şəklini endir</string>
<string name="context_menu_remove_from_recent">Son çalınanlardan çıxart</string>
<string name="context_menu_use_as_ringtone">Zəng səsi kimi istifadə et</string>
<string name="context_menu_remove_from_playlist">Çalma siyahısından çıxart</string>
<string name="context_menu_change_image">Şəkli dəyişdir</string>
<string name="accessibility_play">Çal</string>
<string name="context_menu_remove_from_playlist">Oynatma siyahısından çıxart</string>
<string name="context_menu_change_image">Təsviri dəyişdir</string>
<string name="accessibility_play">Oynat</string>
<string name="accessibility_pause">Fasilə</string>
<string name="accessibility_next">Sonrakı</string>
<string name="accessibility_prev">Əvvəlki</string>
......@@ -104,9 +105,9 @@
<string name="accessibility_queue">Növbəni aç</string>
<string name="accessibility_browse">Musiqini gözdən keçir</string>
<string name="set_as_ringtone">\'<xliff:g id="name" example="Alarm Bell">%s</xliff:g>\' zəng səsi kimi tənzimləndi</string>
<string name="playlist_renamed">Çalma siyahısını yenidən adlandır</string>
<string name="playlist_renamed">Siyahı yenidən adlandırıldı</string>
<string name="settings_ui_category">İnterfeys</string>
<string name="settings_storage_category">Saxlama</string>
<string name="settings_storage_category">Anbar</string>
<string name="settings_data_category">Verilənlər</string>
<string name="settings_delete_cache_title">Gizli yaddaşı sil</string>
<string name="settings_delete_cache_summary">Gizli yaddaşdakı bütün təsvirləri sil</string>
......@@ -129,20 +130,21 @@
<string name="no_effects_for_you">Ekvalayzer açılmadı.</string>
<string name="empty_music">Komputerinizdən cihazınıza musiqi kopyalamaq üçün USB kabeldən istifadə edin.</string>
<string name="empty_search">Axtarış nəticə vermədi</string>
<string name="empty_search_check">Zəhmət olmasa düzgün söz daxil etdiyinizi yoxlayın və ya fərqli bir söz yoxlayın.</string>
<string name="empty_search_check">Zəhmət olmasa düzgün söz daxil etdiyinizi yoxlayın və ya fərqli bir söz sınayın.</string>
<string name="empty_favorite">Seçilmiş kimi işarələdiyiniz mahnılar burada görünəcək.</string>
<string name="empty_recent_main">Son çalınan mahnı yoxdur</string>
<string name="empty_recent">Son vaxtlar dinlədiyiniz mahnılar burada görünəcək.</string>
<string name="empty_playlist_main">Çalma siyahısında mahnı yoxdur</string>
<string name="empty_playlist_secondary">Bu çalma siyahısına mahnı əlavə etmək üçün seçimlərdən \"Çalma siyahısına əlavə et\"ə toxunun.</string>
<string name="empty_recent">Təzəlikcə dinlədiyiniz mahnılar burada görünəcək.</string>
<string name="empty_playlist_main">Oynatma siyahısında mahnı yoxdur</string>
<string name="empty_playlist_secondary">Bu oynatma siyahısına mahnı əlavə etmək üçün seçimlərdən \"Oynatma siyahısına əlavə et\"ə toxunun.</string>
<string name="empty_top_tracks_main">Top musiqilər yoxdur</string>
<string name="empty_top_tracks_secondary">Çox vaxt dinlədiyiniz mahnılar bu siyahıya əlavə olunacaq.</string>
<string name="empty_last_added_main">Son vaxtlar mahnı əlavə edilməyib</string>
<string name="empty_last_added">Keçən ay əlavə edilmiş mahnılar burada göstəriləcək.</string>
<string name="empty_generic_main">Musiqi tapılmadı</string>
<string name="empty_generic_secondary">Komputerinizdən cihazınıza musiqi kopyalamaq üçün USB kabeldən istifadə edin.</string>
<string name="empty_generic_secondary">Kompüterinizdən cihazınıza musiqi kopyalamaq üçün USB naqildən istifadə edin.</string>
<string name="empty_queue_main">Çalma növbəsində mahnı yoxdur</string>
<string name="empty_queue_secondary">Çalma Növbəsinə mahnı əlavə etmək üçün, seçimlərdən \"Növbəyə əlavə et\"i seçin.</string>
<string name="error_playing_track">%1$s mahnısı oynadıla bilmir</string>
<string name="header_unknown_year">Bilinməyən il</string>
<string name="header_less_than_30s">30 saniyədən az</string>
<string name="header_30_to_60_seconds">30 - 60 saniyə</string>
......@@ -168,6 +170,7 @@
<string name="search_title_artists">Bütün \"%s\" sənətkarları</string>
<string name="search_title_albums">Bütün \"%s\" albomları</string>
<string name="search_title_songs">Bütün \"%s\" mahnıları</string>
<string name="search_title_playlists">Bütün \"%s\" çalma siyahıları</string>
<string name="search_title_playlists">Bütün \"%s\" oynatma siyahıları</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Musiqi oynatma</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2012-2013 Andrew Neal
Copyright (C) 2012-2014 The CyanogenMod Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<plurals name="NNNtracksfromplaylist">
<item quantity="one"><xliff:g id="number" example="1">%d</xliff:g> трэк выдалены з плэйліста.</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="number" example="3">%d</xliff:g> трэкі выдалены з плэйліста.</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="number" example="27">%d</xliff:g> трэкаў выдалена з плэйліста.</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="number" example="27">%d</xliff:g> трэкаў выдалена з плэйліста.</item>
</plurals>
<plurals name="NNNtrackstoqueue">
<item quantity="one"><xliff:g id="number" example="1">%d</xliff:g> трэк дададзены ў чаргу.</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="number" example="3">%d</xliff:g> трэкі дададзены ў чаргу.</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="number" example="27">%d</xliff:g> трэкаў дададзена ў чаргу.</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="number" example="27">%d</xliff:g> трэкаў дададзена ў чаргу.</item>
</plurals>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Всички песни на \"%s\"</string>
<string name="search_title_playlists">Всички списъци за изпълнение \"%s\"</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s </xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s </xliff:g></string>
<string name="channel_music">Възпроизвеждане на музика</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Totes les cançons de \"%s\"</string>
<string name="search_title_playlists">Totes les llistes de reproducció de \"%s\"</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Reproducció de música</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Všechny skladby \"%s\"</string>
<string name="search_title_playlists">Všechny v seznamu skladeb „%s“</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Přehrávání hudby</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Pob trac \"%s\"</string>
<string name="search_title_playlists">Pob rhestr chwarae \"%s\"</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Chwarae cerddoriaeth</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Alle \"%s\" Titel</string>
<string name="search_title_playlists">Alle \"%s\" Wiedergabelisten</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Musikwiedergabe</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Όλα τα τραγούδια \"%s\"</string>
<string name="search_title_playlists">Όλες οι λίστες αναπαραγωγής \"%s\"</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Αναπαραγωγή μουσικής</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">All \"%s\" songs</string>
<string name="search_title_playlists">All \"%s\" playlists</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Music playback</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">All \"%s\" songs</string>
<string name="search_title_playlists">All \"%s\" playlists</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Music playback</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">All \"%s\" songs</string>
<string name="search_title_playlists">All \"%s\" playlists</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Music playback</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">All \"%s\" songs</string>
<string name="search_title_playlists">All \"%s\" playlists</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Music playback</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Todas las canciones «%s»</string>
<string name="search_title_playlists">Todas las listas de reproducción «%s»</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Reproducción de música</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Kõik \"%s\" laulud</string>
<string name="search_title_playlists">Kõik \"%s\" esitusloendid</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Muusika taasesitus</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">\"%s\" abesti guztiak</string>
<string name="search_title_playlists">\"%s\" erreprodukzio-zerrenda guztiak</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Musika erreprodukzioa</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Kaikki \"%s\" kappaletta</string>
<string name="search_title_playlists">Kaikki \"%s\" soittolistaa</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Musiikin toisto</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Tous les titres \"%s\"</string>
<string name="search_title_playlists">Toutes les listes de lecture \"%s\"</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Lecture de musique</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Todas as cancións \"%s\"</string>
<string name="search_title_playlists">Todas as listas de reprodución \"%s\"</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Reproducir música</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Összes \"%s\" dal</string>
<string name="search_title_playlists">Összes \"%s\" lejátszási lista</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Zenelejátszás</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Semua \"%s\" lagu</string>
<string name="search_title_playlists">Semua \"%s\" daftar putar</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Pemutaran musik</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Tutte le canzoni \"%s\"</string>
<string name="search_title_playlists">Tutte le playlist \"%s\"</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Riproduzione musicale</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">[%s]を含むすべての曲</string>
<string name="search_title_playlists">[%s]を含むすべてのプレイリスト</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g><xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">音楽の再生</string>
</resources>
......@@ -20,7 +20,6 @@
<string name="app_name">ಸಂಗೀತ</string>
<string name="page_recent">ಇತ್ತೀಚಿನ</string>
<string name="page_artists">ಕಲಾವಿದರು</string>
<string name="page_albums">ಆಲ್ಬಂಗಳು</string>
<string name="page_songs">ಹಾಡುಗಳು</string>
<string name="page_playlists">ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಗಳು</string>
<string name="page_genres">ಪ್ರಕಾರಗಳು</string>
......@@ -166,4 +165,5 @@
<string name="search_title_songs">ಎಲ್ಲಾ \"%s\" ಹಾಡುಗಳು</string>
<string name="search_title_playlists">ಎಲ್ಲಾ \"%s\" ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಗಳು</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">ಸಂಗೀತ ಪುನರಾಡಿಸು</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">모든 \"%s\" 음악</string>
<string name="search_title_playlists">모든 \"%s\" 재생목록</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">음악 재생</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Wszystkie piosenki \"%s\"</string>
<string name="search_title_playlists">Wszystkie playlisty \"%s\"</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Odtwarzanie muzyki</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Todas as músicas com \"%s\"</string>
<string name="search_title_playlists">Todas as listas de reprodução com \"%s\"</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Reprodução de música</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Todas as músicas \"%s\"</string>
<string name="search_title_playlists">Todas as listas de reprodução \"%s\"</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Reproduzir música</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Toate \"%s\" melodiile</string>
<string name="search_title_playlists">Toate \"%s\" listele de redare</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Redare muzică</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Все треки «%s»</string>
<string name="search_title_playlists">Все плейлисты «%s»</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Воспроизведение музыки</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Všetky skladby \"%s\"</string>
<string name="search_title_playlists">Všetky v zozname skladieb \"%s\"</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Prehrávanie zvuku</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Vseh \"%s\" skladb</string>
<string name="search_title_playlists">Vseh \"%s\" seznamov predvajanja</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Predvajanje glasbe</string>
</resources>
......@@ -96,4 +96,5 @@
<string name="search_title_songs">Të gjitha këngët \"%s\"</string>
<string name="search_title_playlists">Të gjitha listat e këngëve \"%s\"</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Luaj muzikë</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">เพลง \"%s\" ทั้งหมด</string>
<string name="search_title_playlists">รายการเพลง \"%s\" ทั้งหมด</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">เล่นเพลง</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Tüm \"%s\" şarkıları</string>
<string name="search_title_playlists">Tüm \"%s\" çalma listeleri</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Müzik çalma</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">Tất cả về bài hát \"%s\"</string>
<string name="search_title_playlists">Tất cả về danh sách phát \"%s\"</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">Điều khiển nhạc</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">所有的 \"%s\" 歌曲</string>
<string name="search_title_playlists">所有的 \"%s\" 播放列表</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">音乐播放</string>
</resources>
......@@ -172,4 +172,5 @@
<string name="search_title_songs">所有含 「%s」的樂曲</string>
<string name="search_title_playlists">所有含「%s」的播放清單</string>
<string name="duration_format"><xliff:g id="hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="minutes">%2$s</xliff:g></string>
<string name="channel_music">音樂播放</string>
</resources>
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment