Commit 8dd23632 authored by Michael Bestas's avatar Michael Bestas

Automatic translation import

Change-Id: If2635757423f54da65d7dcb1230180e00b803dd5
parent e5a7c5a9
......@@ -23,8 +23,10 @@
<!-- ADB over USB and network notification -->
<string name="adb_both_active_notification_title">Galluogwyd ADB dros USB a rhwydwaith</string>
<!-- ADB notification message-->
<string name="adb_active_generic_notification_message">Cyffyrdda i analluogi dadfygio.</string>
<!-- Message to show the user when their vendor image doesn't match the build's fingerprint. -->
<!-- Notify user that they are in Lock-to-app (for devices without navbar) -->
<string name="lock_to_app_toast_no_navbar">I ddadbinio\'r sgrin, cyffyrdda a dal y botwm Nôl.</string>
<!-- Privacy Guard -->
<string name="permlab_changePrivacyGuardState">galluogi neu analluogi Gwarchodydd Preifatrwydd</string>
<string name="permdesc_changePrivacyGuardState">Mae\'n caniatáu i\'r ap newid a yw ap arall yn rhedeg gyda Gwarchodydd Preifatrwydd. Pan fydd ap yn rhedeg gyda Gwarchodydd Preifatrwydd, ni fydd ganddo fynediad at ddata personol megis cysylltiadau, cofnodion galwadau, na negeseuon.</string>
......@@ -41,26 +43,33 @@
<string name="app_ops_activate_vpn">rhoi VPN ar waith</string>
<string name="app_ops_add_voicemail">ychwanegu neges llaisbost</string>
<string name="app_ops_assist_screenshot">tynnu sgrinlun</string>
<string name="app_ops_assist_structure">defnyddio strwythur cynorthwyo</string>
<string name="app_ops_auto_start">dechrau wrth i\'r ddyfais gychwyn</string>
<string name="app_ops_change_wallpaper">newid y papur wal</string>
<string name="app_ops_delete_call_log">dileu dy gofnodion galwadau</string>
<string name="app_ops_delete_contacts">dileu dy gysylltiadau</string>
<string name="app_ops_delete_mms">dileu dy negeseuon MMS</string>
<string name="app_ops_delete_sms">dileu dy negeseuon SMS</string>
<string name="app_ops_get_accounts">cael cyfrifon y ddyfais</string>
<string name="app_ops_get_usage_stats">cael ystadegau defnydd apiau</string>
<string name="app_ops_keep_device_awake">cadw dy ddyfais yn effro</string>
<string name="app_ops_make_phone_call">gwneud galwad ffôn</string>
<string name="app_ops_mock_location">ffugio dy leoliad</string>
<string name="app_ops_modify_calendar">diweddaru dy galendr</string>
<string name="app_ops_modify_call_log">diweddaru\'r cofnod galwadau</string>
<string name="app_ops_modify_clipboard">newid y clipfwrdd</string>
<string name="app_ops_modify_contacts">diweddaru dy gysylltiadau</string>
<string name="app_ops_modify_settings">diweddaru gosodiadau\'r system</string>
<string name="app_ops_mute_unmute_microphone">distewi/dad-ddistewi\'r meicroffôn</string>
<string name="app_ops_play_audio">chwarae sain</string>
<string name="app_ops_post_notification">gosod hysbysiad</string>
<string name="app_ops_project_media">taflunio cyfrwng</string>
<string name="app_ops_read_calendar">darllen dy galendr</string>
<string name="app_ops_read_call_log">darllen dy gofnod galwadau</string>
<string name="app_ops_read_cell_broadcasts">darllen darllediadau neges destun</string>
<string name="app_ops_read_clipboard">darllen y clipfwrdd</string>
<string name="app_ops_read_contacts">darllen dy gysylltiadau</string>
<string name="app_ops_read_external_storage">darllen storfa allanol</string>
<string name="app_ops_read_mms">darllen dy negeseuon MMS</string>
<string name="app_ops_read_sms">darllen dy negeseuon SMS</string>
<string name="app_ops_receive_sms">derbyn negeseuon SMS</string>
......@@ -70,13 +79,16 @@
<string name="app_ops_send_mms">anfon negeseuon MMS</string>
<string name="app_ops_send_sms">anfon negeseuon SMS</string>
<string name="app_ops_start_at_bootup">dechrau wrth i\'r ddyfais gychwyn</string>
<string name="app_ops_toast_window">dangos negeseuon cyfarch</string>
<string name="app_ops_toggle_bluetooth">toglo Bluetooth</string>
<string name="app_ops_toggle_mobile_data">toglo data symudol</string>
<string name="app_ops_toggle_nfc">toglo NFC</string>
<string name="app_ops_toggle_wifi">toglo Wi-Fi</string>
<string name="app_ops_turn_on_screen">troi\'r sgrin ymlaen</string>
<string name="app_ops_use_alarm_volume">rheoli uchder sain larwm</string>
<string name="app_ops_use_audio_focus">rheoli ffocws sain</string>
<string name="app_ops_use_bluetooth_volume">rheoli uchder sain Bluetooth</string>
<string name="app_ops_use_body_sensors">defnyddio synwyryddion corff</string>
<string name="app_ops_use_fingerprint">defnyddio ôl bys</string>
<string name="app_ops_use_master_volume">rheoli uchder y prif sain</string>
<string name="app_ops_use_media_buttons">defnyddio botymau cyfryngau</string>
......@@ -85,6 +97,8 @@
<string name="app_ops_use_ring_volume">rheoli uchder sain y tôn canu</string>
<string name="app_ops_use_vibrate">defnyddio adborth habtig</string>
<string name="app_ops_use_voice_volume">rheoli uchder sain galwad llais</string>
<string name="app_ops_wifi_change">newid cyflwr Wi-Fi</string>
<string name="app_ops_write_external_storage">ysgrifennu at storfa allanol</string>
<string name="app_ops_write_mms">ysgrifennu negeseuon MMS</string>
<string name="app_ops_write_sms">ysgrifennu negeseuon SMS</string>
</resources>
This diff is collapsed.
......@@ -5,6 +5,8 @@
<string name="action_use_network">Defnyddio\'r rhwydwaith hon fel y mae</string>
<string name="action_do_not_use_network">Peidio â defnyddio\'r rhwydwaith hwn</string>
<string name="action_bar_label">Mewngofnodi i\'r rhwydwaith</string>
<string name="action_bar_title">Mewngofnodi i %1$s</string>
<string name="ssl_error_warning">Mae yna broblemau diogelwch gyda\'r rhwydwaith rwyt yn ceisio ymuno â fo.</string>
<string name="ssl_error_example">Er enghraifft, efallai nad yw\'r tudalen mewngofnodi yn berchen i\'r mudiad a ddangosir.</string>
<string name="ssl_error_continue">Parhau trwy\'r porwr beth bynnag</string>
</resources>
......@@ -82,4 +82,5 @@
<!-- Latvian keyboard layout label. [CHAR LIMIT=35] -->
<string name="keyboard_layout_latvian">Latfieg</string>
<!-- Persian keyboard layout label. [CHAR LIMIT=35] -->
<string name="keyboard_layout_persian">Persaidd</string>
</resources>
......@@ -16,11 +16,17 @@
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- App title of MtpDocumentsProvider [CHAR LIMIT=32] -->
<string name="app_label">Gwestai MTP</string>
<!-- App title of DocumentsUI [CHAR LIMIT=32] -->
<string name="downloads_app_label">Llwythi</string>
<!-- Name of MTP root shown in UI. Please align the two strings (device
model and storage name) in proper order in the language.
[CHAR LIMIT=32] -->
<string name="root_name"><xliff:g id="device_model" example="Nexus 9">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="storage_name" example="Internal Storage">%2$s</xliff:g></string>
<!-- Title of notification showing Files app is accessing files in a MTP device. [CHAR LIMIT=60]-->
<string name="accessing_notification_title">Yn cael ffeiliau o <xliff:g id="device_model" example="Nexus 9">%1$s</xliff:g></string>
<!-- Error message shown in Files app when the connected MTP device is busy. [CHAR LIMIT=150]-->
<string name="error_busy_device">Mae\'r ddyfais arall yn brysur. Ni ellir trosglwyddo ffeiliau nes ei bod ar gael.</string>
<!-- Error message shown in Files app when the connected MTP device may be locked. [CHAR LIMIT=150]-->
<string name="error_locked_device">Ni chanfuwyd ffeiliau. Gall fod y ddyfais arall wedi\'i chloi. Os felly, rhaid ei datgloi a cheisio eto.</string>
</resources>
......@@ -44,6 +44,7 @@
<!-- Template for the page range option in the page selection widget. [CHAR LIMIT=20] -->
<string name="template_page_range">Amrediad o <xliff:g id="page_count" example="100">%1$s </xliff:g></string>
<!-- Page range exmple used as a hint of how to specify such. [CHAR LIMIT=20] -->
<string name="pages_range_example">e.e. 1&#8212;5,8,11&#8212;13</string>
<!-- Title for the pring preview button .[CHAR LIMIT=30] -->
<string name="print_preview">Rhagolwg argraffu</string>
<!-- Title for the pring preview button if there is no PDF viewer isntalled. [CHAR LIMIT=50] -->
......@@ -55,9 +56,11 @@
<!-- Title for the save as PDF option in the printer list. [CHAR LIMIT=30] -->
<string name="save_as_pdf">Cadw fel PDF</string>
<!-- Title for the open all printers UI option in the printer list. [CHAR LIMIT=30] -->
<string name="all_printers">Pob argraffydd&#8230;</string>
<!-- Title for the print dialog announced to the user for accessibility. Not shown in the UI. [CHAR LIMIT=none] -->
<string name="print_dialog">Deialog argraffu</string>
<!-- Template for the message that shows the current page out of the total number of pages [CHAR LIMIT=none] -->
<string name="current_page_template"><xliff:g id="current_page">%1$d</xliff:g>/<xliff:g id="page_count">%2$d</xliff:g></string>
<!-- Description of the current page - spoken to the user [CHAR LIMIT=none] -->
<string name="page_description_template">Tudalen <xliff:g id="current_page" example="1">%1$d</xliff:g> o <xliff:g id="page_count" example="100">%2$d</xliff:g></string>
<!-- Template for the message to announce the print options summary - spoken to the user. [CHAR LIMIT=none] -->
......@@ -105,7 +108,9 @@
<!-- Description of printer info icon. [CHAR LIMIT=50] -->
<string name="printer_info_desc">Rhagor o wybodaeth am yr argraffydd</string>
<!-- Label for the notification channel that contains print jobs without problems. [CHAR LIMIT=40] -->
<string name="notification_channel_progress">Tasgau argraffu ar y gweill</string>
<!-- Label for the notification channel that contains print jobs with problems. [CHAR LIMIT=40] -->
<string name="notification_channel_failure">Tasgau argraffu wedi methu</string>
<!-- Notification that we could not create a file name for the printed PDF. [CHAR LIMIT=50] -->
<string name="could_not_create_file">Methwyd â chreu ffeil</string>
<!-- Notification that print services as disabled. [CHAR LIMIT=50] -->
......@@ -142,7 +147,7 @@
</plurals>
<!-- Notifications -->
<!-- Template for the notification label for a printing print job. [CHAR LIMIT=25] -->
<string name="printing_notification_title_template">Yn argraffu <xliff:g id="print_job_name" example="foo.jpg">%1$s </xliff:g></string>
<string name="printing_notification_title_template">Yn argraffu <xliff:g id="print_job_name" example="foo.jpg">%1$s</xliff:g></string>
<!-- Template for the notification label for a cancelling print job. [CHAR LIMIT=25] -->
<string name="cancelling_notification_title_template">Yn diddymu <xliff:g id="print_job_name" example="foo.jpg">%1$s </xliff:g></string>
<!-- Template for the notification label for a failed print job. [CHAR LIMIT=25] -->
......
......@@ -126,7 +126,7 @@
<!-- Values for logd limit size selection preference. -->
<!-- Summaries for logd limit size selection preference. [CHAR LIMIT=50]-->
<string-array name="select_logd_size_summaries">
<item>I Ffwrdd</item>
<item>I ffwrdd</item>
<item>byffer 64K i bob log</item>
<item>byffer 256K i bob log</item>
<item>byffer 1M i bob log</item>
......
......@@ -37,7 +37,7 @@
<!-- Do not translate. Concise terminology for wifi with 802.1x EAP security -->
<!-- Do not translate. Concise terminology for Passpoint network -->
<!-- Summary for the remembered network. -->
<string name="wifi_remembered">Wedi\'i cadw</string>
<string name="wifi_remembered">Wedi ei gofio</string>
<!-- Status for networks disabled for unknown reason -->
<string name="wifi_disabled_generic">Wedi\'i analluogi</string>
<!-- Status for networked disabled from a DNS or DHCP failure -->
......@@ -424,9 +424,11 @@
<!-- Summary of checkbox setting to perform package verification on apps installed over USB/ADT/ADB [CHAR LIMIT=NONE] -->
<string name="verify_apps_over_usb_summary">Gwirio apiau wedi\'u gosod trwy ADB/ADT am ymddygiad niweidiol.</string>
<!-- Summary of checkbox for showing Bluetooth devices without names -->
<string name="bluetooth_show_devices_without_names_summary">Caif dyfeisiau Bluetooth heb enwau (cyfeiriadau MAC yn unig) eu dangos</string>
<!-- Summary of checkbox for disabling Bluetooth absolute volume -->
<string name="bluetooth_disable_absolute_volume_summary">Mae\'n analluogi nodwedd uchelder sain absoliwt y Bluetooth rhag ofn bod problemau lefel sain gyda dyfeisiau pell, megis sain yn rhy uchel neu ddiffyg rheolaeth.</string>
<!-- Summary of checkbox for enabling Bluetooth inband ringing -->
<string name="bluetooth_enable_inband_ringing_summary">Caniatáu i donau caniad y ffôn cael eu chwarae ar ddyfeisiau Bluetooth</string>
<!-- Title of checkbox setting that enables the terminal app. [CHAR LIMIT=32] -->
<string name="enable_terminal_title">Terfynell leol</string>
<!-- Summary of checkbox setting that enables the terminal app. [CHAR LIMIT=64] -->
......@@ -631,9 +633,12 @@ Gwasga \'Clirio a Throsi\' i barhau.</string>
<!-- Summary shown for color space correction preference when its value is overridden by another preference [CHAR LIMIT=35] -->
<string name="daltonizer_type_overridden">Mae\'n cael ei or-reoli gan <xliff:g id="title" example="Simulate color space">%1$s</xliff:g></string>
<!-- [CHAR_LIMIT=40] Label for estimated remaining duration of battery discharging -->
<string name="power_remaining_duration_only">Tua <xliff:g id="time">^1</xliff:g> yn weddill</string>
<!-- [CHAR_LIMIT=60] Label for estimated remaining duration of battery discharging -->
<string name="power_remaining_duration_only_enhanced">Tua <xliff:g id="time">^1</xliff:g> yn weddill yn seiliedig ar dy ddefnydd</string>
<!-- [CHAR_LIMIT=40] Label for estimated remaining duration of battery charging -->
<!-- [CHAR_LIMIT=40] Short label for estimated remaining duration of battery charging/discharging -->
<string name="power_remaining_duration_only_short"><xliff:g id="time">^1</xliff:g> yn weddill</string>
<!-- [CHAR_LIMIT=60] Short label for estimated remaining duration of battery charging/discharging -->
<!-- [CHAR_LIMIT=40] Label for battery level chart when discharging with duration -->
<!-- [CHAR_LIMIT=60] Label for battery level chart when discharging with duration and using enhanced estimate -->
......
......@@ -29,9 +29,11 @@
<!-- Text of notification indicating that bugreport will appear on the phone. [CHAR LIMIT=100] -->
<string name="bugreport_finished_text" product="watch">Bydd yr adroddiad am wall yn ymddangos ar y ffôn cyn bo hir.</string>
<!-- Text of notification indicating that tapping will share the captured bugreport. [CHAR LIMIT=100] -->
<string name="bugreport_finished_text" product="tv">Tara i rannu dy adroddiad am wall</string>
<!-- Text of notification indicating that tapping will share the captured bugreport. [CHAR LIMIT=100] -->
<string name="bugreport_finished_text" product="default">Tara i rannu dy adroddiad am wall.</string>
<!-- Text of notification indicating that swipe left will share the captured bugreport, but giving user the option to wait for the screenshot. [CHAR LIMIT=100] -->
<string name="bugreport_finished_pending_screenshot_text" product="tv">Tara i rannu dy adroddiad am wall heb sgrinlun neu aros i gwblhau\'r sgrinlun</string>
<!-- Text of notification indicating that swipe left will share the captured bugreport, but giving user the option to wait for the screenshot. [CHAR LIMIT=100] -->
<string name="bugreport_finished_pending_screenshot_text" product="watch">Tara i rannu dy adroddiad am wall heb sgrinlun nawr neu arhosa i gwblhau\'r sgrinlun.</string>
<!-- Text of notification indicating that tapping will share the captured bugreport, but giving user the option to wait for the screenshot. [CHAR LIMIT=100] -->
......@@ -70,4 +72,5 @@
<!-- Label of button that save bugreport details. -->
<string name="save">Cadw</string>
<!-- Title displayed in the activity chooser used to share the bug report [CHAR LIMIT=35]-->
<string name="bugreport_intent_chooser_title">Rhannu adroddiad am wall</string>
</resources>
......@@ -27,6 +27,7 @@
<!-- Prompt to enter SIM PUK in Edit Text Box in unlock screen -->
<!-- Prompt to enter New SIM PIN in Edit Text Box in unlock screen -->
<!-- Displayed as hint in passwordEntry EditText on PasswordUnlockScreen [CHAR LIMIT=30]-->
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint"><font size="17">Cyffyrdda i roi\'r cyfrinair</font></string>
<!-- Instructions telling the user to enter their text password to unlock the keyguard.
Displayed in one line in a large font. -->
<!-- Instructions telling the user to enter their PIN password to unlock the keyguard.
......@@ -39,10 +40,13 @@
is not fully charged, say that it's charging. -->
<!-- When the lock screen is showing and the phone plugged in, and the battery
is not fully charged, and it's plugged into a fast charger, say that it's charging fast. -->
<string name="keyguard_plugged_in_charging_fast">Yn gwefru\'n gyflym</string>
<!-- When the lock screen is showing and the phone plugged in, and the battery
is not fully charged, and it's plugged into a slow charger, say that it's charging slowly. -->
<string name="keyguard_plugged_in_charging_slowly">Yn gwefru\'n araf</string>
<!-- When the lock screen is showing and the battery is low, warn user to plug
in the phone soon. -->
<string name="keyguard_low_battery">Cysyllta dy wefrydd.</string>
<!-- On the keyguard screen, when pattern lock is disabled, only tell them to press menu to unlock. This is shown in small font at the bottom. -->
<!-- SIM messages -->
<!-- When the user inserts a sim card from an unsupported network, it becomes network locked -->
......@@ -127,6 +131,7 @@
This is displayed if the phone is not connected to a carrier.-->
<!-- Content description of the switch input method button for accessibility (not shown on the screen). [CHAR LIMIT=NONE] -->
<!-- Description of airplane mode -->
<string name="airplane_mode">Modd awyren</string>
<!-- An explanation text that the pattern needs to be solved since the device has just been restarted. [CHAR LIMIT=80] -->
<!-- An explanation text that the pin needs to be entered since the device has just been restarted. [CHAR LIMIT=80] -->
<!-- An explanation text that the password needs to be entered since the device has just been restarted. [CHAR LIMIT=80] -->
......
......@@ -48,6 +48,12 @@
<string name="accessibility_quick_settings_sync_on">Sinchronisering aan.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_off">Sinchronisering afgeskakel.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_on">Sinchronisering aangeskakel.</string>
<!-- System Profiles QS tile -->
<string name="quick_settings_profiles_label">Stelsel profiele</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_off">Profiele af.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles">Profiel: <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed_off">Profiele afgeskakel.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed">Profiel verander na <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<!-- USB tethering QS tile -->
<string name="quick_settings_usb_tether_label">USB internet verbinding</string>
<!-- Volume panel QS tile -->
......
......@@ -28,6 +28,7 @@
<!-- Caffeine QS tile -->
<!-- Heads up QS tile -->
<!-- Sync QS tile -->
<!-- System Profiles QS tile -->
<!-- USB tethering QS tile -->
<!-- Volume panel QS tile -->
<!-- Navigation bar dpad -->
......
......@@ -48,6 +48,12 @@
<string name="accessibility_quick_settings_sync_on">تشغيل المزامنة.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_off">تم تعطيل المزامنة.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_on">تم تشغيل المزامنة.</string>
<!-- System Profiles QS tile -->
<string name="quick_settings_profiles_label">ملفات تعريف النظام</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_off">إيقاف ملفات التعريف.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles">ملف التعريف: <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed_off">تعطيل ملفات التعريف. </string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed">تم تغيير ملف التعريف إلى <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<!-- USB tethering QS tile -->
<string name="quick_settings_usb_tether_label">الربط عبر USB
</string>
......
......@@ -48,6 +48,12 @@
<string name="accessibility_quick_settings_sync_on">সকালীকৄত অন কৰক।</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_off">সকালীকৄত অফ কৰা হৈছে।</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_on">সকালীকৄত অন কৰা হৈছে।</string>
<!-- System Profiles QS tile -->
<string name="quick_settings_profiles_label">ছিষ্টেম প্ৰ\'ফাইল</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_off">প্ৰ\'ফাইল অফ।</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles">প্ৰ\'ফাইল: <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g></string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed_off">প্ৰ\'ফাইল অফ কৰা হৈছে।</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed">প্ৰ\'ফাইল <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>লৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে।</string>
<!-- USB tethering QS tile -->
<string name="quick_settings_usb_tether_label">USB টেথাৰিং</string>
<!-- Volume panel QS tile -->
......
......@@ -49,6 +49,12 @@ emerxentes</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_on">Sincronización activada.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_off">Sincronización desactivada.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_on">Sincronización activada.</string>
<!-- System Profiles QS tile -->
<string name="quick_settings_profiles_label">Perfiles del sistema</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_off">Perfiles desactivaos.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles">Perfil: <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed_off">Perfiles desactivaos.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed">Perfil camudáu a <xliff:g id="profile" example="Default">%s </xliff:g>.</string>
<!-- USB tethering QS tile -->
<string name="quick_settings_usb_tether_label">Tethering USB</string>
<!-- Volume panel QS tile -->
......
......@@ -44,6 +44,12 @@
<string name="accessibility_quick_settings_sync_on">Eyniləşdirmə açıqdır.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_off">Eyniləşdirmə bağlanıldı.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_on">Eyniləşdirmə açıldı.</string>
<!-- System Profiles QS tile -->
<string name="quick_settings_profiles_label">Sistem profilləri</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_off">Profillər bağlıdır.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles">Profil: <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed_off">Profillər bağlıdır.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed"><xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g> profilinə keçildi.</string>
<!-- USB tethering QS tile -->
<string name="quick_settings_usb_tether_label">USB internet paylaşımı</string>
<!-- Volume panel QS tile -->
......
......@@ -28,6 +28,7 @@
<!-- Caffeine QS tile -->
<!-- Heads up QS tile -->
<!-- Sync QS tile -->
<!-- System Profiles QS tile -->
<!-- USB tethering QS tile -->
<!-- Volume panel QS tile -->
<!-- Navigation bar dpad -->
......
......@@ -45,6 +45,12 @@
<string name="accessibility_quick_settings_sync_on">Сінхранізацыя ўключана.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_off">Сінхранізацыя адключаная.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_on">Сінхранізацыя ўключана.</string>
<!-- System Profiles QS tile -->
<string name="quick_settings_profiles_label">Сістэмныя профілі</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_off">Профілі выключаны.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles">Профіль: <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed_off">Профілі выключаны.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed">Профіль зменены на <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<!-- USB tethering QS tile -->
<string name="quick_settings_usb_tether_label">USB-мадэм</string>
<!-- Volume panel QS tile -->
......
......@@ -50,6 +50,12 @@
<string name="accessibility_quick_settings_sync_on">Включена синхронизация.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_off">Синхронизацията е изключена.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_on">Синхронизацията е включена.</string>
<!-- System Profiles QS tile -->
<string name="quick_settings_profiles_label">Системни профили</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_off">Изключени профили.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles">Профил: <xliff:g id="profile" example="Default">%s </xliff:g>.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed_off">Профилите са изключени.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed">Профила е сменен с <xliff:g id="profile" example="Default">%s </xliff:g>.</string>
<!-- USB tethering QS tile -->
<string name="quick_settings_usb_tether_label">Тетъринг през USB</string>
<!-- Volume panel QS tile -->
......
......@@ -28,6 +28,7 @@
<!-- Caffeine QS tile -->
<!-- Heads up QS tile -->
<!-- Sync QS tile -->
<!-- System Profiles QS tile -->
<!-- USB tethering QS tile -->
<!-- Volume panel QS tile -->
<!-- Navigation bar dpad -->
......
......@@ -28,6 +28,7 @@
<!-- Caffeine QS tile -->
<!-- Heads up QS tile -->
<!-- Sync QS tile -->
<!-- System Profiles QS tile -->
<!-- USB tethering QS tile -->
<!-- Volume panel QS tile -->
<!-- Navigation bar dpad -->
......
......@@ -28,6 +28,7 @@
<!-- Caffeine QS tile -->
<!-- Heads up QS tile -->
<!-- Sync QS tile -->
<!-- System Profiles QS tile -->
<!-- USB tethering QS tile -->
<!-- Volume panel QS tile -->
<!-- Navigation bar dpad -->
......
......@@ -50,6 +50,12 @@
<string name="accessibility_quick_settings_sync_on">Sinc activada.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_off">S\'ha desactivat la sincronització.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_on">S\'ha activat la sincronització.</string>
<!-- System Profiles QS tile -->
<string name="quick_settings_profiles_label">Perfils de sistema</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_off">Perfils desactivats.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles">Perfils: <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed_off">S\'han desactivat els perfils.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed">Perfil canviat a <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<!-- USB tethering QS tile -->
<string name="quick_settings_usb_tether_label">Ancoratge USB</string>
<!-- Volume panel QS tile -->
......
......@@ -50,6 +50,12 @@
<string name="accessibility_quick_settings_sync_on">Synch. zap.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_off">Synchronizace vypnuta.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_on">Synchronizace zapnuta.</string>
<!-- System Profiles QS tile -->
<string name="quick_settings_profiles_label">Systémové profily</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_off">Profily vyp.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles">Profil: <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed_off">Profily vypnuty.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed">Profil změněn na <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<!-- USB tethering QS tile -->
<string name="quick_settings_usb_tether_label">USB tethering</string>
<!-- Volume panel QS tile -->
......
......@@ -28,6 +28,7 @@
<!-- Caffeine QS tile -->
<!-- Heads up QS tile -->
<!-- Sync QS tile -->
<!-- System Profiles QS tile -->
<!-- USB tethering QS tile -->
<!-- Volume panel QS tile -->
<!-- Navigation bar dpad -->
......
......@@ -21,6 +21,7 @@
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Content description of the data connection type HSPA+ for accessibility (not shown on the screen). [CHAR LIMIT=NONE] -->
<string name="accessibility_data_connection_hspap">HSPA+</string>
<!-- Content description for Accessibility on unlocked tasks in recents -->
<!-- Content description for Accessibility on locked tasks in recents -->
<!-- ADB over network QS tile -->
......@@ -28,6 +29,7 @@
<!-- Caffeine QS tile -->
<!-- Heads up QS tile -->
<!-- Sync QS tile -->
<!-- System Profiles QS tile -->
<!-- USB tethering QS tile -->
<!-- Volume panel QS tile -->
<!-- Navigation bar dpad -->
......@@ -46,9 +48,13 @@
<!-- Button to restart the device into bootloader mode, within the Restart Options dialog -->
<!-- Button to restart the device into download mode, within the Restart Options dialog -->
<!-- Restart progress dialog. This is shown if the user chooses to restart the device. -->
<string name="global_action_restart_progress">Yn ailgychwyn\u2026</string>
<!-- Restart to recovery mode progress dialog. This is shown if the user chooses to restart the device. -->
<string name="global_action_restart_recovery_progress">Yn ailgychwyn ym modd adfer\u2026</string>
<!-- Restart to bootloader mode progress dialog. This is shown if the user chooses to restart the device. -->
<string name="global_action_restart_bootloader_progress">Yn ailgychwyn ym modd dechrau\'r system\u2026</string>
<!-- Restart to download mode progress dialog. This is shown if the user chooses to restart the device. -->
<string name="global_action_restart_download_progress">Yn ailgychwyn ym modd llwytho\u2026</string>
<!-- Content description of the location tile in quick settings when on, battery saving mode (not shown on the screen). [CHAR LIMIT=NONE] -->
<!-- Content description of the location tile in quick settings when on, sensors only mode (not shown on the screen). [CHAR LIMIT=NONE] -->
<!-- Content description of the location tile in quick settings when on, high accuracy mode (not shown on the screen). [CHAR LIMIT=NONE] -->
......
......@@ -90,9 +90,9 @@
<!-- Label of a toggle switch to disable use of the physical keyboard in favor of the IME. [CHAR LIMIT=25] -->
<string name="status_bar_use_physical_keyboard">Bysellfwrdd corfforol</string>
<!-- Prompt for the USB device permission dialog [CHAR LIMIT=80] -->
<string name="usb_device_permission_prompt">Caniatáu i\'r ap <xliff:g id="application">%1$s</xliff:g> cael mynediad at y ddyfais USB?</string>
<string name="usb_device_permission_prompt">Caniatáu i\'r ap <xliff:g id="application">%1$s</xliff:g> gael mynediad at y ddyfais USB?</string>
<!-- Prompt for the USB accessory permission dialog [CHAR LIMIT=80] -->
<string name="usb_accessory_permission_prompt">Caniatáu\'r ap <xliff:g id="application">%1$s</xliff:g> i gael mynediad at yr ategolyn USB?</string>
<string name="usb_accessory_permission_prompt">Caniatáu i\'r ap <xliff:g id="application">%1$s</xliff:g> gael mynediad at yr ategolyn USB?</string>
<!-- Prompt for the USB device confirm dialog [CHAR LIMIT=80] -->
<string name="usb_device_confirm_prompt">Agor <xliff:g id="activity">%1$s</xliff:g> pan fydd y ddyfais USB hon wedi\'i chysylltu?</string>
<!-- Prompt for the USB accessory confirm dialog [CHAR LIMIT=80] -->
......@@ -152,6 +152,7 @@
<!-- Content description of the menu button for accessibility (not shown on the screen). [CHAR LIMIT=NONE] -->
<string name="accessibility_menu">Dewislen</string>
<!-- Content description of the accessibility button in the navigation bar (not shown on the screen). [CHAR LIMIT=NONE] -->
<string name="accessibility_accessibility_button">Hygyrchedd</string>
<!-- Content description of the recents button for accessibility (not shown on the screen). [CHAR LIMIT=NONE] -->
<string name="accessibility_recent">Trosolwg</string>
<!-- Content description of the search button for accessibility. [CHAR LIMIT=NONE] -->
......@@ -315,6 +316,7 @@
<!-- Content description of the TeleTypewriter(TTY) enabled icon in the notification panel for accessibility (not shown on the screen). [CHAR LIMIT=NONE] -->
<!-- Content description of the ringer vibrate icon in the notification panel for accessibility (not shown on the screen). [CHAR LIMIT=NONE] -->
<!-- Content description of the ringer silent icon in the notification panel for accessibility (not shown on the screen). [CHAR LIMIT=NONE] -->
<string name="accessibility_ringer_silent">Tonau canu yn ddistaw.</string>
<!-- Content description of the cast icon in the notification panel for accessibility (not shown on the screen). [CHAR LIMIT=NONE] -->
<string name="accessibility_casting">@string/quick_settings_casting</string>
<!-- Content description of the work mode icon in the notification panel for accessibility (not shown on the screen). [CHAR LIMIT=NONE] -->
......@@ -903,6 +905,7 @@ Dim cysylltiad i\'r rhyngrwyd
<!-- STREAM_SYSTEM_ENFORCED -->
<!-- STREAM_DTMF -->
<!-- STREAM_TTS -->
<string name="stream_accessibility">Hygyrchedd</string>
<!-- STREAM_ACCESSIBILITY -->
<string name="volume_stream_content_description_unmute">%1$s. Tara i ddad-distewi.</string>
<string name="volume_stream_content_description_vibrate">%1$s. Tara i\'w osod i ddirgrynu. Mae\'n bosib bydd gwasanaethau hygyrchedd yn cael eu distewi.</string>
......@@ -997,9 +1000,32 @@ Dim cysylltiad i\'r rhyngrwyd
<!-- [CHAR LIMIT=100] Notification importance option -->
<string name="do_not_silence_block">Peidio â distewi na rhwystro</string>
<!-- [CHAR LIMIT=NONE] Importance Tuner setting title -->
<string name="tuner_full_importance_settings">Rheolaeth hysbysiad pŵer</string>
<string name="tuner_full_importance_settings">Rheolaeth pwysigrwydd hysbysiadau</string>
<string name="tuner_full_importance_settings_on">Ymlaen</string>
<string name="tuner_full_importance_settings_off">I ffwrdd</string>
<string name="power_notification_controls_description">Gyda rheolaeth pwysigrwydd hysbysiadau, gellir gosod apiau ar lefel o 0 i 5 yn ôl pwysigrwydd eu hysbysiadau.
\n\n<b>Lefel 5</b>
\n\n- Dangos ar frig y rhestr hysbysiadau
\n\n- Caniatáu i dorri ar draws sgrin lawn
\n\n- Dangos cipolowg bob tro
\n\n<b>Lefel 4</b>
\n\n- Dim torri ar draws sgrin lawn
\n\n- Dangos cipolowg bob tro
\n\n<b>Lefel 3</b>
\n\n- Dim torri ar draws sgrin lawn
\n\n- Dim dangos cipolwg
\n\n<b>Lefel 2</b>
\n\n- Dim torri ar draws sgrin lawn
\n\n- Dim dangos cipolwg
\n\n- Dim sain na dirgrynu
\n\n<b>Lefel 1</b>
\n\n- Dim torri ar draws sgrin lawn
\n\n- Dim dangos cipolwg
\n\n- Dim sain na dirgrynu
\n\n- Cuddio o\'r sgrin cloi a\'r bar statws
\n\n- Dangos ar waelod y rhestr hysbysiadau
\n\n<b>Lefel 0</b>
\n\n- Rhwystro holl hysbysiadau\'r ap </string>
<!-- Notification Inline Controls: Header for apps that are not yet using notification channels. -->
<string name="notification_header_default_channel">Hysbysiadau</string>
<!-- Notification Inline Controls: Shown when a channel's notifications are currently blocked -->
......@@ -1043,6 +1069,7 @@ Dim cysylltiad i\'r rhyngrwyd
<string name="battery_panel_title">Defnydd batri</string>
<!-- Summary of battery saver not available [CHAR LIMIT=NONE] -->
<!-- Title of switch for battery saver [CHAR LIMIT=NONE] -->
<string name="battery_detail_switch_title">Arbedwr batri</string>
<!-- Summary of switch for battery saver [CHAR LIMIT=NONE] -->
<string name="battery_detail_switch_summary">Mae\'n lleihau perfformiad a data cefndir.</string>
<!-- Name used for certain Keyboard keys on gamepads, e.g. "Button L1". -->
......@@ -1155,7 +1182,7 @@ Dim cysylltiad i\'r rhyngrwyd
<!-- Label for feature switch [CHAR LIMIT=30] -->
<string name="switch_bar_on">Ymlaen</string>
<!-- Label for feature switch [CHAR LIMIT=30] -->
<string name="switch_bar_off">I Ffwrdd</string>
<string name="switch_bar_off">I ffwrdd</string>
<!-- SysUI Tuner: Button that leads to the navigation bar customization screen [CHAR LIMIT=60] -->
<string name="nav_bar">Bar llywio</string>
<!-- SysUI Tuner: Button that controls layout of navigation bar [CHAR LIMIT=60] -->
......@@ -1168,7 +1195,7 @@ Dim cysylltiad i\'r rhyngrwyd
<item>Clipfwrdd</item>
<item>Allweddgod</item>
<item>Keyboard switcher</item>
<item>None</item>
<item>Dim</item>
</string-array>
<!-- SysUI Tuner: Labels for different types of navigation bar layouts [CHAR LIMIT=60] -->
<!-- SysUI Tuner: Name of Combination Menu / Keyboard Switcher button [CHAR LIMIT=30] -->
......@@ -1285,6 +1312,7 @@ Dim cysylltiad i\'r rhyngrwyd
<!-- Ambient display always-on of the tuner. Non-translatable since it should
not appear on production builds ever. -->
<!-- SysUI Tuner: Section to customize lockscreen shortcuts [CHAR LIMIT=60] -->
<string name="tuner_lock_screen">Sgrin cloi</string>
<!-- Making the PIP fullscreen [CHAR LIMIT=25] -->
<string name="pip_phone_expand">Ehangu</string>
<!-- Label for PIP action to Minimize the PIP [CHAR LIMIT=25] -->
......@@ -1319,6 +1347,7 @@ Dim cysylltiad i\'r rhyngrwyd
<!-- SysUI Tuner: Switch to control if device gets unlocked by left shortcut [CHAR LIMIT=60] -->
<!-- SysUI Tuner: Switch to control if device gets unlocked by right shortcut [CHAR LIMIT=60] -->
<!-- SysUI Tuner: Summary of no shortcut being selected [CHAR LIMIT=60] -->
<string name="lockscreen_none">Dim</string>
<!-- SysUI Tuner: Format string for describing launching an app [CHAR LIMIT=60] -->
<!-- SysUI Tuner: Label for section of other apps that can be launched [CHAR LIMIT=60] -->
<!-- SysUI Tuner: Label for icon shaped like a circle [CHAR LIMIT=60] -->
......@@ -1332,6 +1361,7 @@ Dim cysylltiad i\'r rhyngrwyd
<string name="tuner_menu">Dewislen</string>
<!-- SysUI Tuner: App subheading for shortcut selection [CHAR LIMIT=60] -->
<!-- Title for the notification channel containing important alerts. [CHAR LIMIT=NONE] -->
<string name="notification_channel_alerts">Rhybuddion</string>
<!-- Title for the notification channel for battery warnings (i.e. < 15%). [CHAR LIMIT=NONE] -->
<string name="notification_channel_battery">Batri</string>
<!-- Title for the notification channel dedicated to screenshot progress. [CHAR LIMIT=NONE] -->
......
......@@ -48,6 +48,12 @@
<string name="accessibility_quick_settings_sync_on">Synkr. til.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_off">Synkr. er slået fra.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_on">Synkr. er slået til.</string>
<!-- System Profiles QS tile -->
<string name="quick_settings_profiles_label">Systemprofiler</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_off">Profiler fra.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles">Profil: <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed_off">Profiler slået fra.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed">Profil ændret til <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<!-- USB tethering QS tile -->
<string name="quick_settings_usb_tether_label">USB-tethering</string>
<!-- Volume panel QS tile -->
......
......@@ -50,6 +50,12 @@
<string name="accessibility_quick_settings_sync_on">Synchronisierung an.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_off">Synchronisierung ist ausgeschaltet.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_on">Synchronisierung ist eingeschaltet.</string>
<!-- System Profiles QS tile -->
<string name="quick_settings_profiles_label">Systemprofile</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_off">Profile aus.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles">Profil: <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed_off">Profile ausgeschaltet.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed">Profil auf <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g> geändert.</string>
<!-- USB tethering QS tile -->
<string name="quick_settings_usb_tether_label">USB-Tethering</string>
<!-- Volume panel QS tile -->
......
......@@ -50,6 +50,12 @@
<string name="accessibility_quick_settings_sync_on">Ενεργός συγχρονισμός.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_off">Ο συγχρονισμός απενεργοποιήθηκε.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_on">Ο συγχρονισμός ενεργοποιήθηκε.</string>
<!-- System Profiles QS tile -->
<string name="quick_settings_profiles_label">Προφίλ συστήματος</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_off">Ανενεργά προφίλ.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles">Προφίλ: <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed_off">Τα προφίλ απενεργοποιήθηκαν.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed">Το προφίλ άλλαξε σε <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<!-- USB tethering QS tile -->
<string name="quick_settings_usb_tether_label">Πρόσδεση USB</string>
<!-- Volume panel QS tile -->
......
......@@ -50,6 +50,12 @@
<string name="accessibility_quick_settings_sync_on">Sync on.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_off">Sync turned off.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_on">Sync turned on.</string>
<!-- System Profiles QS tile -->
<string name="quick_settings_profiles_label">System profiles</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_off">Profiles off.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles">Profile: <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed_off">Profiles turned off.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed">Profile changed to <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<!-- USB tethering QS tile -->
<string name="quick_settings_usb_tether_label">USB tethering</string>
<!-- Volume panel QS tile -->
......
......@@ -28,6 +28,7 @@
<!-- Caffeine QS tile -->
<!-- Heads up QS tile -->
<!-- Sync QS tile -->
<!-- System Profiles QS tile -->
<!-- USB tethering QS tile -->
<!-- Volume panel QS tile -->
<!-- Navigation bar dpad -->
......
......@@ -50,6 +50,12 @@
<string name="accessibility_quick_settings_sync_on">Sync on.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_off">Sync turned off.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_on">Sync turned on.</string>
<!-- System Profiles QS tile -->
<string name="quick_settings_profiles_label">System profiles</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_off">Profiles off.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles">Profile: <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed_off">Profiles turned off.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_changed">Profile changed to <xliff:g id="profile" example="Default">%s</xliff:g>.</string>
<!-- USB tethering QS tile -->
<string name="quick_settings_usb_tether_label">USB tethering</string>
<!-- Volume panel QS tile -->
......
......@@ -50,6 +50,12 @@
<string name="accessibility_quick_settings_sync_on">Sync on.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_off">Sync turned off.</string>
<string name="accessibility_quick_settings_sync_changed_on">Sync turned on.</string>
<!-- System Profiles QS tile -->
<string name="quick_settings_profiles_label">System profiles</string>
<string name="accessibility_quick_settings_profiles_off">Profiles off.</string>