Commit 1e2212dd authored by Michael Bestas's avatar Michael Bestas
Browse files

Automatic translation import

Change-Id: I8386bcf395989bccc527a944c86098e3a5e2f94b
parent 39c180ac
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2016 The CyanogenMod Project
Copyright (C) 2016 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Authentication strings -->
<!-- Copyright and disclaimers -->
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2016 The CyanogenMod Project
Copyright (C) 2016 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Authentication strings -->
<!-- Copyright and disclaimers -->
</resources>
......@@ -17,6 +17,19 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Authentication strings -->
<!-- Copyright and disclaimers -->
<string name="prefscreen_category_authentication_title">الإعدادات</string>
<string name="prefscreen_category_about_title">حول</string>
<string name="prefscreen_api_key_title">مفتاح API</string>
<string name="prefscreen_api_key_summary">مفتاح API الخاص بك للوصول إلى%1$s بيانات الطقس</string>
<string name="prefscreen_create_key_title">إنشاء حساب</string>
<string name="prefscreen_create_key_summary">إنشاء حساب جديد وإنشاء مفتاح API الخاص بك</string>
<string name="api_key_not_set_message">يجب تعيين مفتاح API لاستخدام %1$s</string>
<string name="api_key_changed_verification_warning">سيتم التحقق من مفتاح API في التحديث التالي من تحديثات الطقس</string>
<string name="api_key_state_verified">تم التحقق</string>
<string name="api_key_state_invalid">غير صالح</string>
<string name="api_key_state_pending_verification">في انتظار التحقق</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_title">إخلاء المسؤولية</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_summary">يتم توفير المعلومات المقدمة من قبل هذا التطبيق لأغراض المعلومات العامة فقط</string>
<string name="copyright_title">حقوق النشر</string>
<string name="copyright_summary">OpenWeatherMap هي علامة تجارية مسجلة لشركة OpenWeatherMap، في الولايات المتحدة ودوليا على حد سواء</string>
</resources>
......@@ -17,6 +17,19 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Authentication strings -->
<!-- Copyright and disclaimers -->
<string name="prefscreen_category_authentication_title">Axustes</string>
<string name="prefscreen_category_about_title">Tocante a</string>
<string name="prefscreen_api_key_title">Clave API</string>
<string name="prefscreen_api_key_summary">La to clave privada API p\'acceder a los datos meteorolóxicos %1$s</string>
<string name="prefscreen_create_key_title">Creación de cuenta</string>
<string name="prefscreen_create_key_summary">Crea una cuenta y xenera una clave d\'API</string>
<string name="api_key_not_set_message">Has afitar una clave d\'API pa usar %1$s</string>
<string name="api_key_changed_verification_warning">La to llave API verificaráse nel siguiente anovamientu meteorolóxicu</string>
<string name="api_key_state_verified">Verificóse</string>
<string name="api_key_state_invalid">Nun val</string>
<string name="api_key_state_pending_verification">Verificación pendiente</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_title">Cláusula de non responsabilidá</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_summary">La información apurrida por esta aplicación apúrrese namái a efeutos informativos xenerales</string>
<string name="copyright_title">Copyright</string>
<string name="copyright_summary">OpenWeatherMap ye una marca rexistrada d\'OpenWeatherMap Inc, n\'Estaos Xuníos ya internacionalmente</string>
</resources>
......@@ -17,6 +17,19 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Authentication strings -->
<!-- Copyright and disclaimers -->
<string name="prefscreen_category_authentication_title">Tənzimləmələr</string>
<string name="prefscreen_category_about_title">Haqqında</string>
<string name="prefscreen_api_key_title">API açarı</string>
<string name="prefscreen_api_key_summary">%1$s hava verilənlərinə müraciət etmək üçün özəl API açarınız</string>
<string name="prefscreen_create_key_title">Hesab yarat</string>
<string name="prefscreen_create_key_summary">Bir hesab açın və API açarınızı yaradın</string>
<string name="api_key_not_set_message">%1$s istifadə etmək üçün özəl API açarınızı tənzimləməlisiniz</string>
<string name="api_key_changed_verification_warning">API açarınız növbəti hava yeniləməsində təsdiqlənəcək</string>
<string name="api_key_state_verified">Təsdiqləndi</string>
<string name="api_key_state_invalid">Etibarsız</string>
<string name="api_key_state_pending_verification">Təsdiqləmə gözləyir</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_title">Məsuliyyətdən imtina</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_summary">Bu tətbiq tərəfindən təmin edilən məlumatlar yalnız ümumi məlumat məqsədi daşıyır</string>
<string name="copyright_title">Müəllif hüquqları</string>
<string name="copyright_summary">OpenWeatherMap, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm də beynəlxalq səviyyədə OpenWeatherMap Inc. tərəfindən qeydiyyata alınmış ticarət nişanıdır</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2016 The CyanogenMod Project
Copyright (C) 2016 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Authentication strings -->
<!-- Copyright and disclaimers -->
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2016 The CyanogenMod Project
Copyright (C) 2016 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Authentication strings -->
<!-- Copyright and disclaimers -->
</resources>
......@@ -19,7 +19,6 @@
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="prefscreen_category_authentication_title">Настройки</string>
<string name="prefscreen_category_about_title">Относно</string>
<!-- Authentication strings -->
<string name="prefscreen_api_key_title">API ключ</string>
<string name="prefscreen_api_key_summary">Вашия API ключ за достъп до %1$s метеорологични данни</string>
<string name="prefscreen_create_key_title">Създаване на потребител</string>
......@@ -29,7 +28,6 @@
<string name="api_key_state_verified">Проверен</string>
<string name="api_key_state_invalid">Невалиден</string>
<string name="api_key_state_pending_verification">Чакащ проверка</string>
<!-- Copyright and disclaimers -->
<string name="prefscreen_disclaimer_title">Общи условия</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_summary">Информацията, предоставена от това приложение е предоставена само за обща информация</string>
<string name="copyright_title">Авторски права</string>
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2016 The CyanogenMod Project
Copyright (C) 2016 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Authentication strings -->
<!-- Copyright and disclaimers -->
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2016 The CyanogenMod Project
Copyright (C) 2016 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Authentication strings -->
<!-- Copyright and disclaimers -->
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2016 The CyanogenMod Project
Copyright (C) 2016 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Authentication strings -->
<!-- Copyright and disclaimers -->
</resources>
......@@ -19,7 +19,6 @@
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="prefscreen_category_authentication_title">Configuració</string>
<string name="prefscreen_category_about_title">Quant a</string>
<!-- Authentication strings -->
<string name="prefscreen_api_key_title">Clau d\'API</string>
<string name="prefscreen_api_key_summary">La teva clau API privada per accedir a les dades meteorològiques de %1$s</string>
<string name="prefscreen_create_key_title">Crea un compte</string>
......@@ -29,7 +28,6 @@
<string name="api_key_state_verified">Verificada</string>
<string name="api_key_state_invalid">Invàlida</string>
<string name="api_key_state_pending_verification">Pendent de verificació</string>
<!-- Copyright and disclaimers -->
<string name="prefscreen_disclaimer_title">Renúncia</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_summary">La informació proporcionada per aquesta aplicació es proporciona només per a finalitats d\'informació general</string>
<string name="copyright_title">Llicència</string>
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="prefscreen_category_authentication_title">Nastavení</string>
<string name="prefscreen_category_about_title">Informace</string>
<!-- Authentication strings -->
<string name="prefscreen_api_key_title">API klíč</string>
<string name="prefscreen_api_key_summary">Váš soukromý API klíč pro přístup k datům o počasí %1$s</string>
<string name="prefscreen_create_key_title">Vytvořit účet</string>
......@@ -29,7 +28,6 @@
<string name="api_key_state_verified">Ověřeno</string>
<string name="api_key_state_invalid">Neplatný</string>
<string name="api_key_state_pending_verification">Čekající na ověření</string>
<!-- Copyright and disclaimers -->
<string name="prefscreen_disclaimer_title">Zřeknutí se odpovědnosti</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_summary">Informace poskytované touto aplikací jsou poskytovány pouze pro obecné informační účely</string>
<string name="copyright_title">Autorská práva</string>
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2016 The CyanogenMod Project
Copyright (C) 2016 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Authentication strings -->
<!-- Copyright and disclaimers -->
</resources>
......@@ -17,9 +17,19 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Authentication strings -->
<string name="prefscreen_category_authentication_title">Gosodiadau</string>
<string name="prefscreen_category_about_title">Ynghylch</string>
<string name="prefscreen_api_key_title">Allwedd API</string>
<string name="prefscreen_api_key_summary">Dy allwedd API preifat i gael mynediad at ddata tywydd %1$s</string>
<string name="prefscreen_create_key_title">Creu cyfrif</string>
<string name="prefscreen_create_key_summary">Creu cyfrif a chynhyrchu dy allwedd API</string>
<string name="api_key_not_set_message">Rhaid gosod allwedd API preifat er mwyn defnyddio %1$s</string>
<string name="api_key_changed_verification_warning">Caiff dy allwedd API ei ddilysu gyda\'r diweddariad tywydd nesaf</string>
<!-- Copyright and disclaimers -->
<string name="api_key_state_verified">Dilysiwyd</string>
<string name="api_key_state_invalid">Annilys</string>
<string name="api_key_state_pending_verification">Yn disgwyl am ddilysiad</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_title">Ymwrthodiad</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_summary">Darperir y wybodaeth gan yr ap hwn ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig</string>
<string name="copyright_title">Hawlfraint</string>
<string name="copyright_summary">Mae OpenWeatherMap yn nod masnach wedi\'i gofrestru i OpenWeatherMap Inc. yn Unol Daleithiau America ac yn rhyngwladol.</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2016 The CyanogenMod Project
Copyright (C) 2016 The LineageOS Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Authentication strings -->
<!-- Copyright and disclaimers -->
</resources>
......@@ -19,7 +19,6 @@
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="prefscreen_category_authentication_title">Einstellungen</string>
<string name="prefscreen_category_about_title">Über</string>
<!-- Authentication strings -->
<string name="prefscreen_api_key_title">API-Schlüssel</string>
<string name="prefscreen_api_key_summary">Ihr privater API-Schlüssel für den Zugriff auf %1$s Wetterdaten</string>
<string name="prefscreen_create_key_title">Konto erstellen</string>
......@@ -29,7 +28,6 @@
<string name="api_key_state_verified">Überprüft</string>
<string name="api_key_state_invalid">Ungültig</string>
<string name="api_key_state_pending_verification">Ausstehende Überprüfung</string>
<!-- Copyright and disclaimers -->
<string name="prefscreen_disclaimer_title">Haftungsausschluss</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_summary">Die von dieser Anwendung zur Verfügung gestellten Informationen dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken</string>
<string name="copyright_title">Copyright</string>
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="prefscreen_category_authentication_title">Ρυθμίσεις</string>
<string name="prefscreen_category_about_title">Σχετικά</string>
<!-- Authentication strings -->
<string name="prefscreen_api_key_title">Κλειδί API</string>
<string name="prefscreen_api_key_summary">Το ιδιωτικό σας κλειδί API για να αποκτήσετε πρόσβαση στα καιρικά δεδομένα %1$s</string>
<string name="prefscreen_create_key_title">Δημιουργία λογαριασμού</string>
......@@ -29,7 +28,6 @@
<string name="api_key_state_verified">Επαληθευμένο</string>
<string name="api_key_state_invalid">Μη έγκυρο</string>
<string name="api_key_state_pending_verification">Εκκρεμής επαλήθευση</string>
<!-- Copyright and disclaimers -->
<string name="prefscreen_disclaimer_title">Αποποίηση ευθυνών</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_summary">Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτήν την εφαρμογή παρέχονται για γενική ενημέρωση και μόνο</string>
<string name="copyright_title">Πνευματικά δικαιώματα</string>
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="prefscreen_category_authentication_title">Settings</string>
<string name="prefscreen_category_about_title">About</string>
<!-- Authentication strings -->
<string name="prefscreen_api_key_title">API key</string>
<string name="prefscreen_api_key_summary">Your private API key to access %1$s weather data</string>
<string name="prefscreen_create_key_title">Create account</string>
......@@ -29,7 +28,6 @@
<string name="api_key_state_verified">Verified</string>
<string name="api_key_state_invalid">Invalid</string>
<string name="api_key_state_pending_verification">Pending verification</string>
<!-- Copyright and disclaimers -->
<string name="prefscreen_disclaimer_title">Disclaimer</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_summary">The information provided by this application is provided for general information purposes only</string>
<string name="copyright_title">Copyright</string>
......
......@@ -17,6 +17,19 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Authentication strings -->
<!-- Copyright and disclaimers -->
<string name="prefscreen_category_authentication_title">Settings</string>
<string name="prefscreen_category_about_title">About</string>
<string name="prefscreen_api_key_title">API key</string>
<string name="prefscreen_api_key_summary">Your private API key to access %1$s weather data</string>
<string name="prefscreen_create_key_title">Create account</string>
<string name="prefscreen_create_key_summary">Create an account and generate your API key</string>
<string name="api_key_not_set_message">You must set a private API key to use %1$s</string>
<string name="api_key_changed_verification_warning">Your API key will be verified on the next weather update</string>
<string name="api_key_state_verified">Verified</string>
<string name="api_key_state_invalid">Invalid</string>
<string name="api_key_state_pending_verification">Pending verification</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_title">Disclaimer</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_summary">The information provided by this application is provided for general information purposes only</string>
<string name="copyright_title">Copyright</string>
<string name="copyright_summary">OpenWeatherMap is a registered trademark of OpenWeatherMap Inc, both in the United States and internationally</string>
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment