Commit f8f2a934 authored by GunChleoc's avatar GunChleoc Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Gaelic)

Currently translated at 100.0% (148 of 148 strings)

Translation: /e//GmsCore
Translate-URL: https://i18n.e.foundation/projects/e/gmscore/gd/
parent f2f3d8f7
Pipeline #133203 passed with stage
in 9 minutes and 32 seconds
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>
\ No newline at end of file
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="connect_google_via_tor_network_summary">Feumaidh tu Orbot a stàladh
\nChan eil taic ri seo fhathast</string>
<string name="connect_google_via_tor_network">Dèan ceangal le Google thar lìonra Tor</string>
<string name="connecting_google_servers_summary">Ma tha seo à comas, thèid ceangal sam bith a nì microG gu h-àbhaisteach ri frithealaichean Google a dhiùltadh. Tar-aithnichidh seo roghainnean sònraichte nan seirbheisean.</string>
<string name="allow_connecting_google_servers">Ceadaich ceangal ri frithealaichean Google</string>
<string name="pref_snet_status_self_signed_info">teisteanas air fhèin-shoidhneadh</string>
<string name="pref_snet_self_signed_summary">Seach frithealaiche a chleachdadh, soidhnich freagairtean SafetyNet gu h-ionadail le teisteanas air fhèin-shoidhneadh. Diùltaidh a’ mhòrchuid a dh’aplacaidean freagairtean a chaidh fhèin-shoidhneadh.</string>
<string name="pref_snet_self_signed_title">Cleachd teisteanas air fhèin-shoidhneadh</string>
<string name="pref_snet_custom_url_summary">URL slàn dhen fhrithealaiche treas-phàrtaidh a fhreagras do dh’iarrtasan teisteanachadh SafetyNet</string>
<string name="pref_snet_custom_url_title">URL frithealaiche ghnàthaichte</string>
<string name="pref_snet_status_third_party_info">frithealaiche treas-phàrtaidh</string>
<string name="pref_snet_status_third_party_summary">Dh’fhaoidte gun dèid le frithealaichean treas-phàrtaidh freagairt do dh’iarrtasan SafetyNet às aonais soidhneadh DroidGuard</string>
<string name="pref_snet_status_third_party_title">Cleachd frithealaiche treas-phàrtaidh</string>
<string name="pref_snet_status_official_info">frithealaichte oifigeil</string>
<string name="pref_snet_status_official_summary">Feumaidh tu siostam nach deach a rootaigeadh agus microG DroidGuard Helper a stàladh</string>
<string name="pref_snet_status_official_title">Cleachd am frithealaiche oifigeil</string>
<string name="pref_snet_testdrive_title">Feuch teisteanachadh SafetyNet</string>
<string name="snet_enable_switch">Ceadaich teisteanachadh an uidheim</string>
<string name="snet_intro">’S e siostam teisteanachaidh uidheaman a th’ ann an Google SafetyNet a nì cinnteach gu bheil an t-uidheam tèarainte mar bu chòir agus co-chòrdail ri Android CTS. Cleachdaidh cuid a dh’aplacaidean SafetyNet air adhbharan tèarainteachd no mar riatanas airson dìon o fhiolcadh.
\n
\nTha microG GmsCore a’ buileachadh SafetyNet gu saor ach iarraidh am frithealaiche oifigeil gun dèid iarrtasan SafetyNet a shoidhneadh leis an t-siostam DroidGuard a tha fo shealbh. Tha tionndadh dhe DroidGuard ann am bogsa-gainmhich ri fhaighinn mar aplacaid “DroidGuard Helper” fa leth.</string>
<string name="prefcat_push_networks_title">Na lìonraidhean a thèid a chleachdadh airson brathan putaidh</string>
<string name="prefcat_push_apps_unregistered_title">Aplacaidean gun chlàradh</string>
<string name="prefcat_push_apps_registered_title">Aplacaidean clàraichte</string>
<string name="prefcat_push_apps_title">Na h-aplacaidean a chleachdas brathan putaidh</string>
<string name="pref_push_app_wake_for_delivery_summary">Cuir an aplacaid gu dol nuair a bhios i sa chùlaibh ach am faigh i na brathan putaidh a thig a-steach.</string>
<string name="pref_push_app_wake_for_delivery_title">Cuir an aplacaid gu dol nuair a thig brath putaidh a-steach</string>
<string name="pref_push_app_allow_register_summary">Thoir cead dhan aplacaid ach an clàraich i airson brathan putaidh.</string>
<string name="pref_push_app_allow_register_title">Ceadaich an clàradh</string>
<string name="gcm_allow_app_popup">Am faod <xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> clàradh airson brathan putaidh\?</string>
<string name="gcm_enable_switch">Faigh brathan putaidh</string>
<string name="gcm_network_state_connected">Ceangailte o chionn <xliff:g example="2 hours ago">%1$s</xliff:g></string>
<string name="gcm_network_state_disconnected">Gun cheangal</string>
<string name="gcm_messages_counter">Teachdaireachdan: <xliff:g example="123">%1$d</xliff:g> (<xliff:g example="12345">%2$d</xliff:g> baidht)</string>
<string name="gcm_unregister_after_deny_message">Dhiùlt tu clàradh aplacaid airson brathan putaidh a chaidh a chlàradh cheana.
\nA bheil thu airson a dì-chlàradh a-nis ach nach fhaigh i brathan putaidh tuilleadh\?</string>
<string name="gcm_unregister_confirm_message">Cha dèan a h-uile aplacaid ath-chlàradh gu fèin-obrachail agus/no cha solar iad roghainn gus sin a dhèanamh a làimh. Dh’fhaoidte nach obraich na h-aplacaidean sin mar bu chòir tuilleadh às dèidh an dì-chlàraidh.
\nA bheil thu airson leantainn air adhart\?</string>
<string name="gcm_unregister_confirm_title">An dì-chlàraich thu <xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g>\?</string>
<string name="gcm_registered_since">Clàraichte o chionn: <xliff:g example="Yesterday, 02:20 PM">%1$s</xliff:g></string>
<string name="gcm_registered">Clàraichte</string>
<string name="gcm_last_message_at">An teachdaireachd mu dheireadh: <xliff:g example="Yesterday, 02:20 PM">%1$s</xliff:g></string>
<string name="gcm_no_message_yet">Cha d’ fhuair thu teachdaireachd fhathast</string>
<string name="gcm_not_registered">Gun chlàradh</string>
<string name="gcm_unregister_app">Dì-chlàraich</string>
<string name="gcm_app_not_installed_anymore">Chan eil e stàlaichte tuilleadh</string>
<string name="gcm_app_error_unregistering">Mearachd leis an dì-chlàradh</string>
<string name="pref_about_summary">Fiosrachadh mun tionndadh ’s na leabhar-lannan a tha ’gan cleachdadh</string>
<string name="pref_about_title">Mu eitean seirbheisean microG</string>
<string name="pref_gcm_ping_interval">Eadaramh nam ping: <xliff:g example="10 minutes">%1$s</xliff:g></string>
<string name="pref_gcm_confirm_new_apps_summary">Faighnich dhìom mus dèid aplacaid ùr a chlàradh airson brathan putaidh fhaighinn</string>
<string name="pref_gcm_confirm_new_apps_title">Dearbh na h-aplacaidean ùra</string>
<string name="pref_gcm_apps_summary">Liosta nan aplacaidean a chaidh a chlàradh airson Cloud Messaging.</string>
<string name="pref_gcm_apps_title">Na h-aplacaidean a chleachdas Cloud Messaging</string>
<string name="pref_gcm_heartbeat_summary">Astar na buille cridhe eadar an siostam is frithealaichean Google ann an diogan. Ma mheudaicheas tu an àireamh seo, caithidh tu nas lugha dhen bhataraidh ach faodaidh dàil a thighinn air na teachdaireachdan putaidh.
\nCha molar seo tuilleadh, thèid rud eile a chur ’na àite ann an sgaoileadh ri teachd.</string>
<string name="pref_gcm_heartbeat_title">Eadaramh buille cridhe aig Cloud Messaging</string>
<string name="pref_gcm_enable_mcs_summary">’S e solaraiche bhrathan putaidh a th’ ann an Cloud Messaging a chleachdas iomadh aplacaid treas-phàrtaidh. Feumaidh tu clàradh an uidheim a chur an comas gus a chleachdadh.</string>
<string name="pref_add_account_summary">Cuir cunntas Google ris</string>
<string name="pref_add_account_title">Cunntas</string>
<string name="pref_more_settings">Barrachd</string>
<string name="pref_info_status">Staid</string>
<string name="checkin_enable_switch">Clàraich an t-uidheam</string>
<string name="checkin_last_registration">An clàradh mu dheireadh: <xliff:g example="Yesterday, 02:20 PM">%1$s</xliff:g></string>
<string name="checkin_not_registered">Gun chlàradh</string>
<string name="pref_device_registration_android_id">Android ID</string>
<string name="pref_checkin_enable_summary">Clàraichidh seo an t-uidheam agad le seirbheisean Google is cruthaichidh e aithnichear uidheim àraidh. Bheir microG pìosan leis an gabh d’ aithneachadh ach ainm a’ chunntais Google agad air falbh o dhàta a’ chlàraidh.</string>
<string name="pref_auth_visible_summary">Nuair a bhios seo an comas, chì a h-uile aplacaid air an uidheam seo seòlaidhean puist-d nan cunntasan Google agad gun ùghdarrachadh ro làimh uat-sa.</string>
<string name="pref_auth_visible_title">Leig le aplacaidean cunntasan a lorg</string>
<string name="pref_auth_trust_google_summary">Nuair a bhios seo à comas, thèid faighneachd dhen chleachdaiche mus dèid iarrtas air ùghdarrachadh aplacaid a chur a-null tu Google. Cha dèid leis gach aplacaid an cunntas Google agad a chleachdadh ma tha seo à comas.</string>
<string name="pref_auth_trust_google_title">Cuir earbsa ann an Google a thaobh ceadan aplacaidean</string>
<string name="prefs_account_security">Clàradh a-steach ⁊ tèarainteachd</string>
<string name="prefs_account_privacy">Fiosrachadh pearsanta ⁊ prìobhaideachd</string>
<string name="prefs_account">Roghainnean a’ chunntais</string>
<string name="cond_perm_title">Tha cead a dhìth</string>
<string name="cond_gcm_bat_action">Leig seachad am piseachadh</string>
<string name="cond_gcm_bat_summary">Chuir thu Cloud Messaging an comas ach tha piseachadh a’ bhataraidh gnìomhach air eitean seirbheisean microG. Bu chòir dhut piseachadh a’ bhataraidh a leigeil seachad ach an ruig brathan putaidh thu.</string>
<string name="cond_gcm_bat_title">Tha piseachadh a’ bhataraidh an comas</string>
<string name="prefcat_test">Deuchainn</string>
<string name="prefcat_services">Seirbheisean</string>
<string name="prefcat_operation_mode">Modh obrachaidh</string>
<string name="prefcat_location_service">Seirbheis ionaid</string>
<string name="prefcat_google_services">Seirbheisean Google</string>
<string name="prefcat_configuration">Rèiteachadh</string>
<string name="prefcat_components">Co-phàirtean</string>
<string name="prefcat_about">Mu dhèidhinn</string>
<string name="self_check_resolution_battery_optimizations">Suath ris an-seo a leigeil seachad piseachadh a’ bhataraidh. Mura dèan thu seo, dh’fhaoidte nach obraich gach aplacaid mar bu chòir.</string>
<string name="self_check_name_battery_optimizations">Tha piseachadh a’ bhataraidh ’ga leigeil seachad:</string>
<string name="self_check_resolution_correct_sig">Chan eil <xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> a stàlaich thu co-chòrdail no chan eil leigeil soidhneadh mas fhìor air an comas dhà. Thoir sùil air an docamaideadh mu cò na h-aplacaidean is ROMs a tha co-chòrdail.</string>
<string name="self_check_name_correct_sig">Tha soidhneadh ceart air <xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g>: </string>
<string name="self_check_resolution_app_installed">Stàlaich aplacaid <xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> no tè cho-chòrdail. Thoir sùil air an docamaideadh mu cò na h-aplacaidean a tha co-chòrdail.</string>
<string name="self_check_name_app_installed">Chaidh <xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> a stàladh: </string>
<string name="self_check_pkg_gsf">Frèam-obrach sheirbheisean (GSF)</string>
<string name="self_check_pkg_vending">Play Store (Phonesky)</string>
<string name="self_check_pkg_gms">Seirbheisean Play (GmsCore)</string>
<string name="self_check_resolution_system_spoofs">Thoir sùil air an docamaideadh air dè na ceuman a dh’fheumas tu a ghabhail.</string>
<string name="self_check_name_system_spoofs">Tha an siostam a’ leigeil soidhneadh mas fhìor air:</string>
<string name="self_check_resolution_perm_granted">Seo comharra làidir gun cuir an ROM taic ri soidhneadh mas fhìor ach gum feum thu rudeigin a dhèanamh airson an gleus a chur an gnìomh. Thoir sùil air an docamaideadh air dè na ceuman a dh’fheumas tu a ghabhail.</string>
<string name="self_check_name_perm_granted">Tha an siostam a’ toirt cead airson soidhneadh mas fhìor:</string>
<string name="self_check_resolution_fake_sig_perm">Chan eil taic thùsail aig an ROM agad ri soidhneadh mas fhìor. ’S urrainn dhut Xposed is siostaman eile a chleachdadh fhathast airson soidhneadh mas fhìor a leigeil ort. Thoir sùil air an docamaideadh air cò na ROMs a chuireas taic ri soidhneadh mas fhìor is air cleachdadh microG air ROMs nach cuir.</string>
<string name="self_check_name_fake_sig_perm">Cuiridh an siostam taic ri soidhneadh mas fhìor:</string>
<string name="self_check_cat_system">An siostam</string>
<string name="self_check_cat_gms_packages">Pacaidean air an stàladh</string>
<string name="self_check_cat_fake_sig">Taic ri soidhneadh mas fhìor</string>
<string name="network_type_other">Lìonraidhean eile</string>
<string name="network_type_roaming">Air fàrsan</string>
<string name="network_type_wifi">WiFi</string>
<string name="network_type_mobile">Lìonra mobile</string>
<string name="lacking_permission_toast">Eitean seirbheisean microG: Tha cead airson <xliff:g example="have full network acccess">%1$s</xliff:g> a dhìth</string>
<string name="place_picker_location_lat_lng">(%1$.7f, %2$.7f)</string>
<string name="place_picker_nearby_places">Àitichean faisg ort</string>
<string name="place_picker_select_title">Tagh an t-ionad seo</string>
<string name="pick_place_desc">Chan eil roghnaichear nan àitichean ri fhaighinn fhathast.</string>
<string name="pick_place_title">Tagh àite</string>
<string name="games_info_content">Mus cleachd thu Play Games, feumaidh tu aplacaid Google Play Games a stàladh. Dh’fhaoidte gun lean an aplacaid air adhart às aonais Play Games ach dh’fhaoidte nach obraich i mar a bhiodhte an dùil.</string>
<string name="games_info_title">Bu toigh le <xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> Play Games a chleachdadh</string>
<string name="games_title">Google Play Games</string>
<string name="pref_exposure_install_summary">Thoir gnogag airson taic ri brathan so-leòntachd a chur ris</string>
<string name="service_status_disabled_short">Dheth</string>
<string name="service_status_enabled_short">Air</string>
<string name="service_status_manual">A làimh</string>
<string name="service_status_automatic">Fèin-obrachail</string>
<string name="service_status_enabled">An comas</string>
<string name="service_status_disabled">À comas</string>
<string name="service_name_snet">Google SafetyNet</string>
<string name="service_name_mcs">Cloud Messaging</string>
<string name="service_name_checkin">Clàradh uidheim Google</string>
<string name="perm_provision_description">Leigidh seo leis an aplacaid na seirbheisean microG a rèiteachadh às aonais gnìomh on chleachdaiche</string>
<string name="perm_provision_label">seirbheisean microG a sholar</string>
<string name="perm_extended_access_label">Leudaich an t-inntrigeadh gu seirbheisean Google</string>
<string name="perm_gtalk_svc_label">teachdaireachdan iomlaid is brathan sioncronachaidh fhaighinn o fhrithealaichean Google</string>
<string name="perm_c2dm_send_label">teachdaireachdan C2DM a chur gu aplacaidean eile</string>
<string name="perm_c2dm_receive_label">èisteachd ri teachdaireachdan C2DM</string>
<string name="perm_status_broadcast_label">èisteachd ri craolaidhean staide inntearnail</string>
<string name="auth_notification_content">Feumaidh <xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> cead airson an cunntas Google agad inntrigeadh.</string>
<string name="auth_notification_title">Tha feum air dearbhadh</string>
<string name="deny">Diùlt</string>
<string name="allow">Ceadaich</string>
<string name="auth_finalize">Tha an t-uidheam agad a’ dèanamh conaltradh le Google airson fiosrachadh a shàbhaladh sa chunntas agad.
\n
\nBheir seo mionaid no dhà.</string>
<string name="auth_general_error_desc">Bha duilgheadas ann a’ dèanamh conaltradh le frithealaichean Google.
\n
\nFeuch ris a-rithist an ceann greis.</string>
<string name="no_network_error_desc">Chan eil ceangal agad ri lìonra.
\n
\nDh’fhaoidte gur e trioblaid sealach a th’ ann no nach eil seirbheisean dàta ’gan solar air an uidheam Android agad. Feuch ris a-rithist nuair a bhios ceangal agad ri lìonra mobile no dèan ceangal ri lìonra WiFi.</string>
<string name="auth_connecting">Tha an t-uidheam agad a’ stèidheachadh ceangal le frithealaichean Google airson do chlàradh a-steach.
\n
\nBheir seo diog no dhà.</string>
<string name="auth_sign_in">Clàraich a-steach</string>
<string name="auth_before_connect">Tha aplacaid air an uidheam agad a’ feuchainn ri clàradh a-steach do chunntas Google.
\n
\nMas e sin a tha fainear dhut-sa, cleachd am putan <b>Clàraich a-steach</b> a cheangal ri duilleag clàraidh a-steach Google agus mur e, brùth air <b>Sguir dheth</b> a thilleadh dhan aplacaid a dh’adhbharaich a’ chòmhraidh seo.</string>
<string name="sorry">Tha sinn duilich…</string>
<string name="account_manager_title">Manaidsear chunntasan Google</string>
<string name="ask_service_permission_title">Bu toigh le <xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> seo a chleachdadh:</string>
<string name="ask_scope_permission_title">Bu toigh le <xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g>:</string>
<string name="ask_permission_tos">Ma leanas tu air adhart, bheir thu cead dhan aplacaid seo is dha Google am fiosrachadh agad a chleachdadh a-rèir teirmichean na seirbheise is nam poileasaidhean prìobhaideachd aca.</string>
<string name="google_account_label">Google microG</string>
<string name="just_a_sec">Fuirich greiseag…</string>
<string name="gms_settings_summary">Suidhich eitean seirbheisean microG.</string>
<string name="gms_settings_name">Roghainnean microG</string>
<string name="gms_app_name">Eitean seirbheisean microG</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment