Commit 9a3d582b authored by Edoardo Regni's avatar Edoardo Regni Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Dutch)

Currently translated at 100.0% (146 of 146 strings)

Translation: /e//GmsCore
Translate-URL: https://i18n.e.foundation/projects/e/gmscore/nl/
parent 0163eb74
Pipeline #98288 passed with stages
in 20 minutes and 6 seconds
......@@ -7,12 +7,12 @@
<string name="pref_snet_status_official_info">officiële server</string>
<string name="pref_gcm_confirm_new_apps_title">Bevestig nieuwe apps</string>
<string name="self_check_cat_gms_packages">Geïnstalleerde pakketten</string>
<string name="pref_gcm_apps_title">Apps die gebruik maken van Google Cloud Messaging</string>
<string name="pref_gcm_apps_title">Apps die gebruik maken van Cloud Messaging</string>
<string name="network_type_other">Andere netwerken</string>
<string name="network_type_roaming">Roaming</string>
<string name="pref_snet_status_official_title">Gebruik officiële server</string>
<string name="self_check_name_app_installed"><xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> geïnstalleerd: </string>
<string name="network_type_wifi">Wi-Fi</string>
<string name="network_type_wifi">Wifi</string>
<string name="network_type_mobile">Mobiel netwerk</string>
<string name="place_picker_select_title">Selecteer deze locatie</string>
<string name="pref_more_settings">Meer</string>
......@@ -27,31 +27,31 @@
<string name="prefs_account">Account voorkeuren</string>
<string name="service_status_disabled">Uitgeschakeld</string>
<string name="service_name_snet">Google SafetyNet</string>
<string name="service_name_mcs">Google Cloud Messaging</string>
<string name="service_name_mcs">Cloud Messaging</string>
<string name="gcm_not_registered">Niet geregistreerd</string>
<string name="prefcat_test">Test</string>
<string name="pref_about_summary">Versie informatie en gebruikte bibliotheken</string>
<string name="pref_about_summary">Versie informatie en gebruikte libraries</string>
<string name="prefcat_location_service">Locatie service</string>
<string name="self_check_resolution_battery_optimizations">Tik hier om batterij optimalisaties uit te schakelen. Wanneer je dit ingeschakeld houd kunnen applicaties zich anders gaan gedragen.</string>
<string name="self_check_name_system_spoofs">Systeem spoof handtekening :</string>
<string name="self_check_name_perm_granted">Systeem geeft toestemming voor handtekening spoofing:</string>
<string name="self_check_name_fake_sig_perm">Systeem heeft ondersteuning voor handtekening spoofing:</string>
<string name="self_check_cat_fake_sig">Ondersteuning Signature spoofing</string>
<string name="self_check_name_system_spoofs">Systeem doet aan signature spoofing :</string>
<string name="self_check_name_perm_granted">Systeem geeft toestemming voor signature spoofing:</string>
<string name="self_check_name_fake_sig_perm">Systeem ondersteund signature spoofing:</string>
<string name="self_check_cat_fake_sig">Ondersteuning signature spoofing</string>
<string name="pick_place_title">Selecteer een plaats</string>
<string name="perm_extended_access_label">Uitgebreide toegang tot Google services</string>
<string name="service_name_checkin">Google apparaat registratie</string>
<string name="pref_snet_self_signed_title">Gebruik zelf-ondertekende certificaten</string>
<string name="pref_snet_status_self_signed_info">Zelf-ondertekend certificaat</string>
<string name="pref_snet_self_signed_title">Gebruik self-signed certificaten</string>
<string name="pref_snet_status_self_signed_info">self-signed certificaat</string>
<string name="pref_snet_custom_url_title">Aangepaste server URL</string>
<string name="pref_snet_status_third_party_info">server van derde partij</string>
<string name="pref_snet_status_official_summary">Vereist dat het systeem niet geroot is en dat microG DroidGuard Helper is geïnstalleerd</string>
<string name="pref_snet_testdrive_title">Probeer SafetyNet getuigenis</string>
<string name="gcm_unregister_confirm_title">Maak registratie ongedaan voor <xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g>\?</string>
<string name="pref_snet_testdrive_title">Probeer SafetyNet certificering</string>
<string name="gcm_unregister_confirm_title"><xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> afmelden\?</string>
<string name="gcm_no_message_yet">Tot nu zijn er geen berichten ontvangen</string>
<string name="gcm_unregister_app">Verwijder registratie</string>
<string name="gcm_app_not_installed_anymore">Niet langer geïnstalleerd</string>
<string name="pref_gcm_confirm_new_apps_summary">Vraag voordat je een nieuwe app registreert om push notificaties te ontvangen</string>
<string name="pref_gcm_apps_summary">Lijst met app die momenteel geregistreerd zijn voor Google Cloud Messaging.</string>
<string name="pref_gcm_apps_summary">Lijst met apps die momenteel geregistreerd zijn voor Cloud Messaging.</string>
<string name="pref_add_account_summary">Voeg Google account toe</string>
<string name="pref_add_account_title">Account</string>
<string name="pref_auth_visible_title">Sta apps toe om accounts te vinden</string>
......@@ -91,9 +91,9 @@
\n
\nDit kan enkele seconden duren.</string>
<string name="auth_sign_in">Log in</string>
<string name="auth_before_connect">Een app probeert in te loggen op een Google account.
<string name="auth_before_connect">Een app probeert in te loggen op een Google account.
\n
\nIndien dit de bedoeling was, gebruik de &lt;b&gt;Log in&lt;/b&gt; knop om te verbinden met de log-in pagina van Google. Indien niet, druk op &lt;b&gt;Annuleer&lt;/b&gt; om terug te gaan naar de app die dit dialoogvenster heeft gestart.<b>Sign in</b> button to connect to Google’s sign-in page, if not, press <b>Cancel</b> to go back to the application that caused this dialog to show up."</string>
\nIndien dit de bedoeling was, gebruik de <b>Log in</b> knop om te verbinden met de log-in pagina van Google. Indien niet, druk op <b>Annuleer</b> om terug te gaan naar de app die dit dialoogvenster heeft gestart.</string>
<string name="sorry">Sorry…</string>
<string name="account_manager_title">Google Account Manager</string>
<string name="ask_service_permission_title"><xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> wil gebruik maken van:</string>
......@@ -123,28 +123,43 @@
<string name="gcm_app_error_unregistering">Fout bij het afmelden</string>
<string name="pref_gcm_heartbeat_summary">Het interval in seconden voor het signaal naar de Google servers. Het verhogen van dit getal zal batterij verbruik verlagen, maar kan vertragingen op push berichten veroorzaken.
\nVerouderd, dit zal vervangen worden in een toekomstige versie.</string>
<string name="pref_gcm_enable_mcs_summary">Google Cloud Messaging is een provider van push-berichten die bij vele apps gebruikt wordt. Om dit te gebruiken moet apparaat registratie ingeschakeld zijn.</string>
<string name="pref_gcm_enable_mcs_summary">Cloud Messaging is een provider van push-berichten die bij vele apps gebruikt wordt. Om dit te gebruiken moet apparaat registratie ingeschakeld zijn.</string>
<string name="pref_auth_visible_summary">Wanneer ingeschakeld zullen alle applicaties op dit toestel het email adres van uw Google Account kunnen lezen zonder toestemming.</string>
<string name="cond_gcm_bat_summary">Google Cloud Messaging is ingeschakeld maar batterij optimalisatie is actief voor microG Services Core. Om push-berichten te ontvangen zou batterij optimalisatie uitgeschakeld moeten zijn.</string>
<string name="cond_gcm_bat_summary">Cloud Messaging is ingeschakeld maar batterij optimalisatie is actief voor microG Services Core. Om push-berichten te ontvangen zou batterij optimalisatie uitgeschakeld moeten zijn.</string>
<string name="self_check_resolution_app_installed">Installeer <xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> of een andere compatibele app. Raadpleeg de documentatie voor applicaties die compatibel zijn.</string>
<string name="lacking_permission_toast">microG Services Core: toegang voor <xliff:g example="have full network acccess">%1$s</xliff:g> ontbreekt</string>
<string name="self_check_resolution_correct_sig">Ofwel is de geïnstalleerde <xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> niet compatibel, ofwel is signature spoofing er niet voor geactiveerd. Kijk in de documentatie voor applicaties en ROM\'s die compatibel zijn.</string>
<string name="self_check_name_correct_sig"><xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> heeft een correcte handtekening: </string>
<string name="pref_gcm_heartbeat_title">Cloud Messaging aanwezigheid-signaal interval</string>
<string name="self_check_name_correct_sig"><xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> heeft een correcte signature: </string>
<string name="pref_gcm_heartbeat_title">Cloud Messaging Hearbeat interval</string>
<string name="pref_gcm_ping_interval">Ping interval: <xliff:g example="10 minutes">%1$s</xliff:g></string>
<string name="snet_intro">Google SafetyNet is een beveiliging systeem dat verzekerd dat het apparaat correct beveiligd is en compatibel met Android CTS. Sommige applicaties gebruiken SafetyNet om veiligheids redenen of bescherming tegen manipulatie.
\n
\nmicroG GmsCore bevat een vrije Safetynet implementatie, maar de officiële server verwacht dat requests ondertekend zijn met het niet-vrije Droidguard systeem.</string>
<string name="pref_snet_custom_url_summary">Volledige URL van de derde partij server die SafetyNet certifiërings-verzoeken beantwoord</string>
<string name="pref_snet_status_third_party_summary">Derde partij servers kunnen mogelijk antwoorden op SafetyNet verzoeken zonder DroidGuard handtekening</string>
<string name="snet_intro">Google SafetyNet is een beveiliging systeem dat verzekerd dat het apparaat correct beveiligd is en compatibel met Android CTS. Sommige applicaties gebruiken SafetyNet om veiligheids redenen of bescherming tegen manipulatie.
\n
\nmicroG GmsCore bevat een vrije Safetynet implementatie, maar de officiële server verwacht dat SafetyNet requests ondertekend zijn met het niet-vrije Droidguard systeem. Een \'sandboxed\' versie van DroidGuard is beschikbaar als een afzonderlijke \"DroidGuard Helper\" app.</string>
<string name="pref_snet_custom_url_summary">Volledige URL van de derde partij server die SafetyNet verzoeken beantwoord</string>
<string name="pref_snet_status_third_party_summary">Derde partij servers kunnen mogelijk antwoorden op SafetyNet verzoeken zonder DroidGuard signature</string>
<string name="gcm_unregister_confirm_message">Sommige apps registreren niet automatisch opnieuw en voorzien ook geen manier dit manueel te doen. Deze apps werken mogelijk niet goed na het afmelden.
\nDoorgaan\?</string>
<string name="pref_checkin_enable_summary">Registreert uw apparaat bij Google services en creëert een unieke apparaat identificatiecode. MicroG zal andere identificatie gegevens dan de Google account naam verwijderen uit de registratie data.</string>
<string name="pref_auth_trust_google_summary">Wanneer uitgeschakeld, zal de gebruiker gevraagd worden voordat een app-autorisatieverzoek naar Google wordt verstuurd. Sommige applicaties kunnen de Google account niet gebruiken wanneer dit is uitgeschakeld.</string>
<string name="pref_auth_trust_google_summary">Wanneer uitgeschakeld, zal de gebruiker toestemming gevraagd worden voordat een app-autorisatieverzoek naar Google wordt verstuurd. Sommige applicaties kunnen de Google account niet gebruiken wanneer dit is uitgeschakeld.</string>
<string name="prefcat_push_apps_unregistered_title">Niet-geregistreerde Apps</string>
<string name="gcm_network_state_connected">Verbonden sinds <xliff:g example="2 hours ago">%1$s</xliff:g></string>
<string name="gcm_network_state_disconnected">Niet verbonden</string>
<string name="pref_device_registration_android_id">Android ID</string>
<string name="service_status_disabled_short">Uit</string>
<string name="service_status_enabled_short">Aan</string>
<string name="perm_provision_label">MicroG services aanbieden</string>
<string name="snet_enable_switch">Apparaat-certificering toestaan</string>
<string name="prefcat_push_networks_title">Bruikbare netwerken voor push-berichten</string>
<string name="prefcat_push_apps_registered_title">Geregistreerde apps</string>
<string name="prefcat_push_apps_title">Apps die push-berichten gebruiken</string>
<string name="pref_push_app_wake_for_delivery_summary">Start de app in de achtergrond om push-berichten te ontvangen.</string>
<string name="pref_push_app_wake_for_delivery_title">App starten met push-bericht</string>
<string name="pref_push_app_allow_register_summary">Sta de app toe zich te registreren voor push-berichten.</string>
<string name="pref_push_app_allow_register_title">Registratie toestaan</string>
<string name="gcm_enable_switch">Push-berichten ontvangen</string>
<string name="pref_info_status">Status</string>
<string name="checkin_enable_switch">Registreer apparaat</string>
<string name="checkin_last_registration">Laatste registratie:<xliff:g example="Yesterday, 02:20 PM">%1$s</xliff:g></string>
<string name="checkin_not_registered">Niet geregistreerd</string>
<string name="perm_provision_description">De app toestaan microG services te configureren zonder interactie van de gebruiker</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment