Commit 732766cd authored by Porrumentzio's avatar Porrumentzio Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Basque)

Currently translated at 100.0% (147 of 147 strings)

Translation: /e//GmsCore
Translate-URL: https://i18n.e.foundation/projects/e/gmscore/eu/
parent 44a78777
Pipeline #109624 passed with stage
in 9 minutes and 27 seconds
......@@ -81,7 +81,7 @@
\n
\nZu izan bazara, sakatu <b>Hasi saioa</b> botoia Googleen saio-hasiera orrira konektatzeko; bestela, sakatu <b>Utzi</b> mezu hau erakutsarazi duen aplikaziora itzultzeko.</string>
<string name="ask_permission_tos">Jarraituz gero, aplikazio honek eta Googleek zure informazioa haien erabilera-baldintza eta politika-gidalerroen arabera erabiltzea baimenduko duzu.</string>
<string name="gms_settings_summary">Konfiguratu microG Core zerbitzuak.</string>
<string name="gms_settings_summary">Konfiguratu microG Services Core.</string>
<string name="place_picker_nearby_places">Gertuko tokiak</string>
<string name="self_check_name_perm_granted">Sistemak sinadura-iruzurrerako baimena ematen du:</string>
<string name="self_check_resolution_fake_sig_perm">Zure ROMak ez dauka berezko sinadura-iruzurrerako euskarririk. Xposed edo sinadurak iruzurtzeko beste sistemak erabili ditzakezu. Begiratu dokumentazioa jakiteko zein ROMek duten sinadura-iruzurrerako euskarria eta nola erabili microG hori ez duten ROMetan.</string>
......@@ -90,4 +90,77 @@
<string name="lacking_permission_toast">microG Services Core: Ez dauka <xliff:g example="have full network acccess">%1$s</xliff:g> baimena</string>
<string name="pick_place_desc">Toki-aukeratzailea ez dago eskuragarri oraindik.</string>
<string name="pref_exposure_install_summary">Ukitu esposizio-jakinarazpenetarako euskarria gehitzeko</string>
<string name="connect_google_via_tor_network_summary">Orbot instalatuta egotea eskatzen du
\nOraindik ez dabil</string>
<string name="connect_google_via_tor_network">Konektatu Googleera Tor sarearen bidez</string>
<string name="connecting_google_servers_summary">Desgaituta badago, normalean microG bidez egindako Googleen zerbitzarietarako konexio guztiak debekatutako dira. Honek zerbitzuen ezarpen zehatzak baliogabetzen ditu.</string>
<string name="pref_snet_status_self_signed_info">norberak sinatutako ziurtagiria</string>
<string name="pref_snet_self_signed_summary">Zerbitzarira konektatu ordez, sinatu SafetyNet-en erantzunak lokalean norberak sinatutako ziurtagiriarekin. Aplikazio gehienek ziurtagiri mota hau erabiltzeari uko egingo diote.</string>
<string name="pref_snet_self_signed_title">Erabili norberak sinatutako ziurtagiria</string>
<string name="pref_snet_custom_url_summary">SafetyNet-en egiaztapen-eskaerei erantzuten dion hirugarrenen zerbitzariaren URL osoa</string>
<string name="pref_snet_status_third_party_info">hirugarrenen zerbitzaria</string>
<string name="pref_snet_status_third_party_summary">Baliteke hirugarrenen zerbitzariak DroidGuard sinadurarik gabe SafetyNet-en eskaerei erantzuteko gai izatea</string>
<string name="pref_snet_status_third_party_title">Erabili hirugarrenen zerbitzaria</string>
<string name="pref_snet_status_official_summary">Root baimenik gabeko sistema bat eta microG DroidGuard Helper instalatua egotea behar du</string>
<string name="pref_snet_testdrive_title">Probatu SafetyNet egiaztapena</string>
<string name="snet_enable_switch">Baimendu gailu-egiaztapena</string>
<string name="snet_intro">Google SafetyNet gailu-ziurtagiri sistema bat da, gailua behar bezala babestua dagoela eta Android CTSrekin bateragarria dela ziurtatzeko. Aplikazio batzuk SafetyNet erabiltzen dute segurtasun arrazoiengatik edo manipulazioez babesteko aurrebaldintza gisa.
\n
\nmicroG GmsCore-k SafetyNet-en implementazio libre bat dauka, baina zerbitzari ofizialak SafetyNet-en eskaerak DroidGuard sistema jabeduna erabiliz sinatzea eskatzen du. DroidGuard-en isolatutako bertsio bat eskuragarri dago \"DroidGuard Helper\" aplikazio bereizi gisa.</string>
<string name="prefcat_push_networks_title">Push jakinerezpenetarako erabiltzeko sareak</string>
<string name="prefcat_push_apps_unregistered_title">Erregistratu gabeko aplikazioak</string>
<string name="prefcat_push_apps_title">Push jakinarazpenak darabiltzaten aplikazioak</string>
<string name="pref_push_app_wake_for_delivery_summary">Abiatu aplikazioa atzealdean dagoenean sarrerako push mezuak jasotzeko.</string>
<string name="pref_push_app_wake_for_delivery_title">Abiatu aplikazioa push mezua jasotzean</string>
<string name="pref_push_app_allow_register_summary">Baimendu aplikazioari push jakinarazpenetarako erregistratzea.</string>
<string name="gcm_enable_switch">Jaso push jakinarazpenak</string>
<string name="gcm_network_state_connected"><xliff:g example="2 hours ago">%1$s</xliff:g> konektatuta</string>
<string name="gcm_messages_counter"><xliff:g example="123">%1$d</xliff:g> mezu (<xliff:g example="12345">%2$d</xliff:g> byte)</string>
<string name="gcm_unregister_after_deny_message">Dagoeneko erregistratua dagoen aplikazio bati push jakinarazpenetarako erregistratzea ukatu diozu.
\nErregistroa kendu nahi diozu etorkizunean push jakinarazpenak jaso ez ditzan\?</string>
<string name="gcm_unregister_confirm_message">Aplikazio batzuk ez dira bakarrik birrerregistratzen edota ez dute hori eskuz egiteko aukerarik ematen. Baliteke aplikazio hauek behar bezala ez jardutea erregistroa kendu ostean.
\nJarraitu\?</string>
<string name="gcm_unregister_confirm_title"><xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g>(r)en erregistroa kendu\?</string>
<string name="gcm_registered_since">Azkenengoz <xliff:g example="Yesterday, 02:20 PM">%1$s</xliff:g> erregistratuta</string>
<string name="gcm_no_message_yet">Ez da mezurik jaso oraingoz</string>
<string name="gcm_not_registered">Erregistratu gabea</string>
<string name="gcm_unregister_app">Kendu erregistrotik</string>
<string name="gcm_app_not_installed_anymore">Jada ez dago instalatuta</string>
<string name="gcm_app_error_unregistering">Errorea erregistrotik kentzerakoan</string>
<string name="pref_about_summary">Bertsioaren informazioa eta erabilitako liburutegiak</string>
<string name="pref_about_title">microG Services Core-ri buruz</string>
<string name="pref_gcm_ping_interval">Ping-tartea: <xliff:g example="10 minutes">%1$s</xliff:g></string>
<string name="pref_gcm_confirm_new_apps_summary">Galdetu aplikazio berri bat push jakinarazpenak jasotzeko erregistratu aurretik</string>
<string name="pref_gcm_apps_summary">Cloud Messaging-entzat unean erregistratutako aplikazioen zerrenda.</string>
<string name="pref_gcm_apps_title">Cloud Messaging darabilten aplikazioak</string>
<string name="pref_gcm_heartbeat_summary">Googleen zerbitzariei sistemak bidalitako presentzia-seinaleen tartea segundotan. Zenbaki hau handitzeak bateria-kontsumoa txikituko du, baina push jakinarazpenetan atzerapena eragin dezake.
\nZaharkitua, etorkizuneko bertsioetan ordeztuko da.</string>
<string name="pref_gcm_heartbeat_title">Cloud Messaging-en presentzia-seinaleen tartea</string>
<string name="pref_gcm_enable_mcs_summary">Cloud Messaging hirugarrenen aplikazio askok erabiltzen duten push jakinarazpen hornitzaile bat da. Hura erabiltzeko gailu-erregistroa gaitu behar duzu.</string>
<string name="checkin_last_registration">Azken erregistroa: <xliff:g example="Yesterday, 02:20 PM">%1$s</xliff:g></string>
<string name="checkin_not_registered">Erregistratu gabea</string>
<string name="pref_checkin_enable_summary">Zure gailua Googleen zerbitzuetan erregistratu eta gailu-identifikatzaile bakarra sortzen du. microG-k identifikazio datu oro ezabatzen du, zure Google kontuaren izena salbu.</string>
<string name="pref_auth_trust_google_summary">Desgaituta badago, erabiltzaileari galdetzen zaio aplikazio baten baimen-eskaera Googlei bidali aurretik. Aplikazio batzuk huts egingo dute Google kontua erabiltzerakoan hau desgaituta badago.</string>
<string name="pref_auth_visible_summary">Gaituta badago, gailu honetako aplikazio guztiek ahalko dute ikusi zure Google kontuko eposta helbidea, baimenik eskatu gabe.</string>
<string name="pref_auth_visible_title">Baimenu aplikazioei kontuak aurkitzea</string>
<string name="pref_auth_trust_google_title">Fidatu Google aplikazioen baimenentzat</string>
<string name="prefs_account_security">Saio-hasiera eta segurtasuna</string>
<string name="cond_perm_title">Baimena falta da</string>
<string name="cond_gcm_bat_action">Ezikusi optimizazioak</string>
<string name="cond_gcm_bat_summary">Cloud Messagin gaitu duzu baina bateriaren optimizazioak aktibo dituzu microG Services Core-rentzat. Push jakinarazpenak iristeko bateriaren optimizazioak ezikusi beharko zenituzke.</string>
<string name="cond_gcm_bat_title">Bateriaren optimizazioak gaituta</string>
<string name="prefcat_test">Proba</string>
<string name="prefcat_operation_mode">Operazio-modua</string>
<string name="prefcat_location_service">Kokapen zerbitzua</string>
<string name="self_check_resolution_battery_optimizations">Ukitu hemen bateriaren optimizazioak desgaitzeko. Ez baduzu hau egiten, baliteke aplikazioek oker jardutea.</string>
<string name="self_check_name_battery_optimizations">Bateriaren optimizazioak ezikusita:</string>
<string name="self_check_resolution_correct_sig">Instalatutako <xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> aplikazioa ez da bateragarria edo sinadura-iruzurra ez dago gaituta. Irakurri dokumentazioa jakiteko zein aplikazio eta ROM diren bateragarriak.</string>
<string name="self_check_name_correct_sig"><xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> aplikazioak sinadura zuzena du: </string>
<string name="self_check_resolution_app_installed">Instalatu <xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> aplikazioa edo beste bateragarri bat. Irakurri dokumentazioa jakiteko zein aplikazio diren bateragarriak.</string>
<string name="self_check_pkg_gsf">Services Framework (GSF)</string>
<string name="self_check_pkg_vending">Play Store (Phonesky)</string>
<string name="self_check_pkg_gms">Play Zerbitzuak (GmsCore)</string>
<string name="self_check_resolution_system_spoofs">Irakurri dokumentazioa zein urratsetan beharko den jakiteko.</string>
<string name="self_check_name_system_spoofs">Sistemaren sinadura-iruzurra:</string>
<string name="self_check_resolution_perm_granted">Honek argi adierazten du ROMak sinadura-iruzurrerako euskarria duela, baina haratago joan behar dela hura gaitzeko. Irakurri dokumentazioa zein urratsetan beharko den jakiteko.</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment