Commit 252d4c23 authored by Stefan Niedermann's avatar Stefan Niedermann
Browse files

Merge remote-tracking branch 'origin/master'

parents 12ee76d0 041bf2e8
......@@ -50,9 +50,11 @@
<!-- Error -->
<string name="error_sync">Synchronizace se nezdařila: %1$s</string>
<string name="error_synchronization">Synchronizace se nezdařila</string>
<string name="error_json">Je na serveru aktivní aplikace Poznámky?</string>
<string name="error_no_network">Žádné síťové spojení</string>
<string name="error_files_app">Máte nainstalovanou aplikaci Soubory?</string>
<string name="error_token_mismatch">Nedaří se spojit s aplikací Soubory.</string>
<string name="error_insufficient_storage">Úložiště vašeho serveru je plné.</string>
<string name="error_unknown">Došlo k neznámé chybě.</string>
......@@ -127,6 +129,19 @@
<string name="simple_checkbox">Zatržítko</string>
<string name="unlock_notes">Odemknout poznámky</string>
<string name="simple_beta">Vývojové</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Nedaří se zkopírovat do schránky</string>
<string name="error_dialog_title">Ó ne– co teď? 🙁</string>
<string name="error_dialog_tip_token_mismatch">Pro vyřešení problému, zkuste vyčistit úložiště obou aplikací: Nextcloud a Nextcloud Poznámky.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_outdated">Zdá se, že aplikace Nextcloud, nainstalovaná na vašem zařízení, je staré verze. Přejděte prosím do Play Store nebo F-Droid a nainstalujte si nejnovější verzi.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_force_stop">Zdá se, že s vaší aplikací Nextcloud není něco v pořádku. Zkuste vynutit zastavení obojího – aplikace Nextcloud a Nextcloud Poznámky.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_delete_storage">Pokud vynucení jejich zastavení nepomůže, můžete zkusit vyčistit úložiště obou aplikací.</string>
<string name="error_dialog_timeout_instance">Server neodpověděl do určené doby. Ověřte, že vámi využívaná instance je v pořádku spuštěná.</string>
<string name="error_dialog_timeout_toggle">Zkontrolujte nastavení sítě. Někdy může pomoci vypnout a zase zapnout mobilní data nebo Wi-Fi.</string>
<string name="error_dialog_check_server">Odpověď od serveru nebyla správná. Zkontrolujte, zda ke svým poznámkám můžete přistupovat přes webové rozhraní.</string>
<string name="error_dialog_check_server_logs">Je problém s nastavením vámi využívané instance Nextcloud. Podívejte se do souborů se záznamem událostí na serveru.</string>
<string name="error_dialog_insufficient_storage">Na vámi využívané instanci Nexcloud nezbývá žádné volné místo na úložišti. Aby bylo možné synchronizovat vaše místní změny do vámi využívaného cloudu, je třeba nejprve smazat nějaké soubory.</string>
<string name="error_dialog_we_need_info">Abychom vám mohli pomoci, potřebujeme následující technické údaje:</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Otevřít v režimu úprav</item>
......
......@@ -50,9 +50,11 @@
<!-- Error -->
<string name="error_sync">Synchronisierung fehlgeschlagen: %1$s</string>
<string name="error_synchronization">Synchronisierung fehlgeschlagen</string>
<string name="error_json">Ist die Notes-App auf dem Server aktiviert?</string>
<string name="error_no_network">Keine Netzwerkverbindung</string>
<string name="error_files_app">Haben Sie die Dateien-App installiert?</string>
<string name="error_token_mismatch">Kann nicht zur Datei-App verbinden.</string>
<string name="error_insufficient_storage">Ihr Serverspeicher ist voll.</string>
<string name="error_unknown">Unbekannter Fehler aufgetreten.</string>
......@@ -127,6 +129,19 @@
<string name="simple_checkbox">Kontrollkästchen</string>
<string name="unlock_notes">Notiz entsperren</string>
<string name="simple_beta">Beta</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Konnte nicht in die Zwischenablage kopieren</string>
<string name="error_dialog_title">Och nö - Was jetzt? 🙁</string>
<string name="error_dialog_tip_token_mismatch">Bitte versuchen Sie, den Speicher der Nextcloud-App und von Nextcloud Notes zu löschen, um dieses Problem zu beheben.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_outdated">Sie scheinen eine alte Version der Nextcloud-App installiert zu haben. Bitte besuchen Sie den Play Store oder F-Droid, um die neueste Version zu installieren.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_force_stop">Mit Ihrer Nextcloud-App scheint etwas nicht zu stimmen. Bitte versuchen Sie, sowohl die Nextcloud-App als auch die Nextcloud Notes-App anzuhalten.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_delete_storage">Wenn das erzwungene Stoppen nicht hilft, können Sie versuchen, den Speicher beider Apps zu löschen.</string>
<string name="error_dialog_timeout_instance">Der Server reagierte nicht in der üblichen Zeit. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Instanz einwandfrei läuft.</string>
<string name="error_dialog_timeout_toggle">Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung. Manchmal kann es hilfreich sein, die mobilen Daten oder das WLAN aus- und wieder einzuschalten.</string>
<string name="error_dialog_check_server">Die Antwort Ihres Servers war falsch. Bitte überprüfen Sie, ob Sie über die Weboberfläche auf Ihre Notizen zugreifen können.</string>
<string name="error_dialog_check_server_logs">Es liegt ein Problem mit Ihrer Nextcloud-Konfiguration vor. Bitte schauen Sie in die Server-Protokolldateien.</string>
<string name="error_dialog_insufficient_storage">Ihre Nextcloud-Installation hat keinen freien Speicherplatz mehr. Bitte löschen Sie einige Dateien, um Ihre lokalen Änderungen mit Ihrer Cloud synchronisieren zu können.</string>
<string name="error_dialog_we_need_info">Wir benötigen die folgenden technischen Informationen, um Ihnen helfen zu können:</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Im Bearbeitungsmodus öffnen</item>
......
......@@ -50,9 +50,11 @@
<!-- Error -->
<string name="error_sync">Αποτυχία συγχρονισμού: %1$s</string>
<string name="error_synchronization">Αποτυχία συγχρονισμού</string>
<string name="error_json">Είναι ενεργοποιημένη η εφαρμογή Σημειώσεων στον διακομιστή;</string>
<string name="error_no_network">Δεν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο</string>
<string name="error_files_app">Εγκαταστάθηκε η εφαρμογή αρχείων?</string>
<string name="error_token_mismatch">Δεν μπορεί να γίνει σύνδεση με τα αρχεία της εφαρμογής</string>
<string name="error_insufficient_storage">Ο αποθηκευτικός χώρος του διακομιστή γέμισε.</string>
<string name="error_unknown">Προέκυψε άγνωστο σφάλμα.</string>
......@@ -127,6 +129,19 @@
<string name="simple_checkbox">Πλαίσιο ελέγχου</string>
<string name="unlock_notes">Ξεκλείδωμα σημειώσεων</string>
<string name="simple_beta">Δοκιμαστικό</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Δεν μπορεί να αντιγραφή στο πρόχειρο</string>
<string name="error_dialog_title">Ωχ όχι - Τώρα τί; 🙁</string>
<string name="error_dialog_tip_token_mismatch">Παρακαλούμε εκκαθαρίστε το χώρο αποθήκευσης εφαρμογών: του Nextcloud και του Nextcloud Σημειώσεις για επίλυση του σφάλματος.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_outdated">Η εφαρμογή Nextcloud δεν είναι ενημερωμένη. Παρακαλούμε επισκεφθείτε το Play Store ή το F-Groid για λήψη της τελευταίας έκδοσης.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_force_stop">Κάτι φαίνεται να πάει στραβά με την εφαρμογή Nextcloud. Προσπαθήστε να τερματίσετε την εφαρμογή Nextcloud και την εφαρμογή Nextcloud Notes.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_delete_storage">Εάν ο τερματισμός δεν βοηθήσει, μπορείτε να εκκαθαρίσετε τον αποθηκευτικό χώρο και των δύο εφαρμογών.</string>
<string name="error_dialog_timeout_instance">Δεν υπήρχε απάντηση από τον διακομιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας λειτουργεί κανονικά.</string>
<string name="error_dialog_timeout_toggle">Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου σας. Κάποιες φορές η εναλλαγή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi μπορεί να βοηθήσει.</string>
<string name="error_dialog_check_server">Η απάντηση του διακομιστή σας δεν ήταν σωστή. Ελέγξτε αν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις σημειώσεις σας μέσω του περιηγητή σας.</string>
<string name="error_dialog_check_server_logs">Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη ρύθμιση Nextcloud. Ελέγξτε τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή.</string>
<string name="error_dialog_insufficient_storage">Δεν υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης στο Nextcloud. Διαγράψτε ορισμένα αρχεία για να συγχρονίσετε τις αλλαγές σας.</string>
<string name="error_dialog_we_need_info">Χρειαζόμαστε τις ακόλουθες τεχνικές πληροφορίες για να σας βοηθήσουμε:</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Άνοιγμα σε λειτουργία τροποποίησης</item>
......
......@@ -127,6 +127,7 @@
<string name="simple_checkbox">Casilla de verificación</string>
<string name="unlock_notes">Desbloquear notas</string>
<string name="simple_beta">Beta</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">No se puede copiar al portapapeles</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Abrir en modo edición</item>
......
......@@ -127,6 +127,7 @@
<string name="simple_checkbox">Kontrol laukia</string>
<string name="unlock_notes">Desblokeatzearen oharrak</string>
<string name="simple_beta">Beta</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Ezin izan da arbelera kopiatu</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Ireki edizio moduan</item>
......
......@@ -125,6 +125,7 @@
<string name="no_category">بدون دسته بندی</string>
<string name="add_category">افزودن%1$s</string>
<string name="simple_checkbox">جعبه علامت</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">به کلیپ بورد کپی نشد</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>در حالت ویرایش باز کنید</item>
......
......@@ -117,6 +117,7 @@
<string name="add_category">Lisää %1$s</string>
<string name="simple_checkbox">Valintaruutu</string>
<string name="simple_beta">Beta</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Ei voitu kopioida leikepöydälle</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Avaa muokkaustilassa</item>
......
......@@ -50,6 +50,7 @@
<!-- Error -->
<string name="error_sync">Échec de synchronisation : %1$s</string>
<string name="error_synchronization">Échec de synchronisation</string>
<string name="error_json">L\'application Notes est-elle activée sur le serveur ?</string>
<string name="error_no_network">Aucune connexion réseau</string>
<string name="error_files_app">Avez-vous installé l\'application Fichiers ?</string>
......@@ -127,6 +128,8 @@
<string name="simple_checkbox">Case à cocher</string>
<string name="unlock_notes">Déverrouiller les notes</string>
<string name="simple_beta">Beta</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Impossible de copier dans le presse-papiers</string>
<string name="error_dialog_tip_files_outdated">Votre application Nextcloud semble ancienne. Veuillez visiter le Play Store ou F-Droid pour installer la dernière version.</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Ouvrir en mode édition</item>
......
......@@ -50,9 +50,11 @@
<!-- Error -->
<string name="error_sync">Produciuse un fallo na sincronización: %1$s</string>
<string name="error_json">Está activada a aplicación «Notes» no servidor?</string>
<string name="error_synchronization">Produciuse un fallo na sincronización</string>
<string name="error_json">Está activada a apli «Notes» no servidor?</string>
<string name="error_no_network">Sen conexión de rede</string>
<string name="error_files_app">Instalou a aplicación de ficheiros?</string>
<string name="error_files_app">Instalou a apli de ficheiros?</string>
<string name="error_token_mismatch">Non é posíbel conectar coa apli de ficheiros</string>
<string name="error_insufficient_storage">O seu almacenamento no servidor está cheo.</string>
<string name="error_unknown">Produciuse un erro descoñecido.</string>
......@@ -69,13 +71,13 @@
<string name="about_issues_title">Problemas</string>
<string name="about_issues">Vostede pode informar de fallos, propoñer melloras e solicitar funcionalidades na ferramenta de seguimento de erros do GitHub: &lt;a href=\\"%1$s\\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_translate_title">Traducir</string>
<string name="about_translate">Únase ao equipo Nextcloud en Transifex e axúdenos a traducir esta aplicación: &lt;a href=\\"%1$s\\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_app_license_title">Licenza da aplicación</string>
<string name="about_app_license">Esta aplicación está licenciada baixo a LICENZA XERAL PUBLICA GNU v3+.</string>
<string name="about_translate">Únase ao equipo Nextcloud en Transifex e axúdenos a traducir esta apli: &lt;a href=\\"%1$s\\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_app_license_title">Licenza da apli</string>
<string name="about_app_license">Esta apli está licenciada baixo a LICENZA XERAL PUBLICA GNU v3+.</string>
<string name="about_app_license_button">Ver a licenza</string>
<string name="about_icons_disclaimer_title">Iconas</string>
<string name="about_icons_disclaimer">&lt;p>Iconas orixinais feitas por %1$s&lt;/p>&lt;p>As outras iconas usadas por esta aplicación son &lt;a href=\"https://materialdesignicons.com/\">Material Design Icons&lt;/a> feitas por Google Inc. e licenciadas baixo unha licenza Apache 2.0.&lt;/p></string>
<string name="about_credits_tab_title">Créditos</string>
<string name="about_icons_disclaimer">&lt;p>Iconas orixinais feitas por %1$s&lt;/p>&lt;p>As outras iconas usadas por esta apli son &lt;a href=\"https://materialdesignicons.com/\">Material Design Icons&lt;/a> feitas por Google Inc. e licenciadas baixo unha licenza Apache 2.0.&lt;/p></string>
<string name="about_credits_tab_title">Recoñecementos</string>
<string name="about_contribution_tab_title">Colaboración</string>
<string name="about_license_tab_title">Licenza</string>
......@@ -117,7 +119,7 @@
<string name="could_not_load_preview_two_digit_numbered_list">Non foi posíbel cargar a vista previa. Verifique se hai un elemento da lista numerada de dous díxitos sen contido.</string>
<string name="simple_more">Máis</string>
<string name="simple_move">Mover</string>
<string name="error_files_app_version_too_old">A súa aplicación de ficheiros está actualizada?</string>
<string name="error_files_app_version_too_old">Está actualizada a súa apli de ficheiros?</string>
<string name="checkbox_could_not_be_toggled">Non foi posíbel cambiar a caixa de selección.</string>
<string name="bulk_notes_deleted">Foron eliminadas %1$d notas</string>
<string name="bulk_notes_restored">Foron restauradas %1$d notas</string>
......@@ -127,6 +129,19 @@
<string name="simple_checkbox">Caixa de verificación</string>
<string name="unlock_notes">Desbloquear notas</string>
<string name="simple_beta">Beta</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Non foi posíbel copiar ao portapapeis</string>
<string name="error_dialog_title">Vaites, e agora que? 🙁</string>
<string name="error_dialog_tip_token_mismatch">Tente limpar o almacenamento de ambas as aplis: Nextcloud e Nextcloud Notes para resolver este problema.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_outdated">A súa apli Nextcloud semella estar desactualizada. Visite Play Store ou F-Droid para obter a última versión.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_force_stop">Semella que algo está mal na súa apli Nextcloud. Tente forzar a parar ambas, a apli Nextcloud e a apli Nextcloud Notes.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_delete_storage">Se detelos pola forza non axuda, pode tentar limpar o almacenamento de ambas as aplicacións.</string>
<string name="error_dialog_timeout_instance">Non houbo resposta do seu servidor no tempo dado. Asegúrese de que a súa instancia funciona correctamente.</string>
<string name="error_dialog_timeout_toggle">Comprobe a súa conexión de rede. Ás veces apagar e volver acender os datos móbiles ou a Wi-Fi pode axudar.</string>
<string name="error_dialog_check_server">A resposta do servidor non foi correcta. Comprobe se pode acceder ás súas notas a través de interface web.</string>
<string name="error_dialog_check_server_logs">Hai un problema coa configuración do Nextcloud. Bótelle un ollo aos ficheiros de rexistro do servidor.</string>
<string name="error_dialog_insufficient_storage">A súa instancia Nextcloud non dispón de espazo de almacenamento libre. Elimine algúns ficheiros para sincronizar os seus cambios locais na súa nube.</string>
<string name="error_dialog_we_need_info">Necesitamos a seguinte información técnica para axudarlle:</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Abrir en modo de edición</item>
......
......@@ -50,9 +50,11 @@
<!-- Error -->
<string name="error_sync">Sincronizzazione non riuscita: %1$s</string>
<string name="error_synchronization">Sincronizzazione non riuscita</string>
<string name="error_json">L\'applicazione Note è attiva nel server?</string>
<string name="error_no_network">Nessuna connessione di rete</string>
<string name="error_files_app">Hai installato l\'applicazione File?</string>
<string name="error_token_mismatch">Impossibile collegarsi all\'applicazione File.</string>
<string name="error_insufficient_storage">L\'archiviazione sul server è piena.</string>
<string name="error_unknown">Si è verificato un errore sconosciuto.</string>
......@@ -127,6 +129,19 @@
<string name="simple_checkbox">Casella di selezione</string>
<string name="unlock_notes">Sblocca note</string>
<string name="simple_beta">Beta</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Impossibile copiare negli appunti</string>
<string name="error_dialog_title">Oh no - Cosa succede adesso? 🙁</string>
<string name="error_dialog_tip_token_mismatch">Prova a cancellare l\'archiviazione in entrambe le applicazioni: Nextcloud e Nextcloud Notes per risolvere il problema.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_outdated">La tua applicazioni di Nextcloud sembra essere datata. Visita il Play Store o F-Droid per ottenere l\'ultima versione.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_force_stop">Sembra che ci sia un problema con la tua applicazione di Nextcloud. Prova a fermare entrambe le applicazioni Nextcloud e Nextcloud Notes.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_delete_storage">Se fermarle non aiuta, puoi provare a cancellare l\'archiviazione di entrambe le applicazioni.</string>
<string name="error_dialog_timeout_instance">Non è stata ricevuta una risposta dal server nel tempo stabilito. Assicurati che la tua istanza sia correttamente in esecuzione.</string>
<string name="error_dialog_timeout_toggle">Controlla la tua connessione di rete. A volte disattivare e riattivare i dati mobili o Wi-Fi può aiutare.</string>
<string name="error_dialog_check_server">La risposta del tuo server non era corretta. Controlla se puoi accedere alle tue note tramite l\'interfaccia web.</string>
<string name="error_dialog_check_server_logs">Si è verificato un problema con la tua installazione di Nextcloud. Controlla nei file di registro del server.</string>
<string name="error_dialog_insufficient_storage">La tua istanza di Nextcloud non ha più spazio libero. Elimina alcuni file per sincronizzare le modifiche locali con il tuo cloud.</string>
<string name="error_dialog_we_need_info">Ci servono le seguenti informazioni tecniche per aiutarti:</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Apri in modalità modifica</item>
......
......@@ -53,6 +53,7 @@
<string name="error_json">Ar Užrašų programėlė yra aktyvuota serveryje?</string>
<string name="error_no_network">Nėra tinklo ryšio</string>
<string name="error_files_app">Ar esate įdiegę failų programėlę?</string>
<string name="error_token_mismatch">Nepavyksta prisijungti prie failų programėlės.</string>
<string name="error_insufficient_storage">Jūsų serverio saugykla yra pilna.</string>
<string name="error_unknown">Įvyko nežinoma klaida.</string>
......@@ -126,6 +127,10 @@
<string name="add_category">Pridėti %1$s</string>
<string name="simple_checkbox">Žymimasis langelis</string>
<string name="simple_beta">Beta</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Nepavyko nukopijuoti į iškarpinę</string>
<string name="error_dialog_title">O, ne - Kas dabar? 🙁</string>
<string name="error_dialog_we_need_info">Norint jums padėti, mums reikia techninės informacijos:</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Atverti redagavimo veiksenoje</item>
......
......@@ -128,6 +128,7 @@
<string name="simple_checkbox">Aanvinkvakje</string>
<string name="unlock_notes">Ontgrendel notities</string>
<string name="simple_beta">Bèta</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Kon niet kopiëren naar het klembord</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Open in wbewerkmodus</item>
......
......@@ -50,9 +50,11 @@
<!-- Error -->
<string name="error_sync">Synchronizacja nie powiodła się: %1$s</string>
<string name="error_synchronization">Synchronizacja nie powiodła się</string>
<string name="error_json">Czy aplikacja Notes jest aktywowana na serwerze?</string>
<string name="error_no_network">Brak połączenia sieciowego</string>
<string name="error_files_app">Czy masz zainstalowaną aplikację plików?</string>
<string name="error_token_mismatch">Nie można połączyć się z aplikacją plików.</string>
<string name="error_insufficient_storage">Pamięć serwera jest pełna.</string>
<string name="error_unknown">Wystąpił nieznany błąd.</string>
......@@ -127,6 +129,19 @@
<string name="simple_checkbox">Pole checkbox</string>
<string name="unlock_notes">Odblokuj notatki</string>
<string name="simple_beta">Beta</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Nie można skopiować do schowka</string>
<string name="error_dialog_title">O nie - co teraz? 🙁</string>
<string name="error_dialog_tip_token_mismatch">Spróbuj wyczyścić pamięć obu aplikacji: Nextcloud i Nextcloud Notes, aby rozwiązać ten problem.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_outdated">Twoja aplikacja Nextcloud wydaje się, że jest nieaktualna. Odwiedź Sklep Play lub F-Droid, aby pobrać najnowszą wersję.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_force_stop">Wydaje się, że coś jest nie tak z Twoją aplikacją Nextcloud. Spróbuj wymusić zatrzymanie aplikacji Nextcloud i Nextcloud Notes.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_delete_storage">Jeśli nie pomoże ich zatrzymanie, możesz spróbować wyczyścić pamięć obu aplikacji.</string>
<string name="error_dialog_timeout_instance">W określonym czasie nie było odpowiedzi z Twojego serwera. Upewnij się, że instancja działa poprawnie.</string>
<string name="error_dialog_timeout_toggle">Sprawdź połączenie sieciowe. Czasami może pomóc wyłączenie i ponowne włączenie połączenia danych mobilnych lub Wi-Fi.</string>
<string name="error_dialog_check_server">Odpowiedź Twojego serwera była nieprawidłowa. Sprawdź, czy możesz uzyskać dostęp do swoich notatek za pośrednictwem interfejsu internetowego.</string>
<string name="error_dialog_check_server_logs">Wystąpił problem z konfiguracją Nextcloud. Zajrzyj do plików dziennika serwera.</string>
<string name="error_dialog_insufficient_storage">W Twojej instancji Nextcloud nie ma już wolnego miejsca. Usuń niektóre pliki, aby zsynchronizować lokalne zmiany w chmurze.</string>
<string name="error_dialog_we_need_info">Potrzebujemy następujących informacji technicznych, aby Ci pomóc:</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Otwórz w trybie edycji</item>
......
......@@ -50,9 +50,11 @@
<!-- Error -->
<string name="error_sync">A sincronização falhou: %1$s</string>
<string name="error_synchronization">A sincronização falhou</string>
<string name="error_json">O aplicativo Notes está ativado no servidor?</string>
<string name="error_no_network">Sem conexão de rede</string>
<string name="error_files_app">Você instalou o aplicativo Files?</string>
<string name="error_token_mismatch">Não é possível conectar-se ao aplicativo de arquivos.</string>
<string name="error_insufficient_storage">Seu espaço de armazenagem no servidor está cheio.</string>
<string name="error_unknown">Ocorreu um erro desconhecido.</string>
......@@ -127,6 +129,19 @@
<string name="simple_checkbox">Caixa de marcação</string>
<string name="unlock_notes">Destravar anotações</string>
<string name="simple_beta">Beta</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Não foi possível copiar para a área de transferência</string>
<string name="error_dialog_title">Oh não - E agora? 🙁</string>
<string name="error_dialog_tip_token_mismatch">Tente limpar o armazenamento dos dois aplicativos: Nextcloud e Nextcloud Notes para resolver esse problema.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_outdated">Seu aplicativo Nextcloud parece estar desatualizado. Visite a Play Store ou o F-Droid para obter a versão mais recente.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_force_stop">Parece que algo está errado com seu aplicativo Nextcloud. Tente forçar a parada de ambos, o aplicativo Nextcloud e o aplicativo Nextcloud Notes.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_delete_storage">Se forçar a parada deles não ajuda, tente limpar o armazenamento dos dois aplicativos.</string>
<string name="error_dialog_timeout_instance">Não houve resposta do seu servidor no período especificado. Verifique se sua instância está funcionando bem.</string>
<string name="error_dialog_timeout_toggle">Verifique sua conexão de rede. Às vezes, desativar e ativar os dados móveis ou o Wi-Fi pode ajudar.</string>
<string name="error_dialog_check_server">A resposta do seu servidor não estava correta. Por favor, verifique se você pode acessar as anotações via interface da web.</string>
<string name="error_dialog_check_server_logs">Há um problema com sua configuração do Nextcloud. Por favor, dê uma olhada nos arquivos de log do servidor.</string>
<string name="error_dialog_insufficient_storage">Sua instância do Nextcloud não possui mais espaço livre. Exclua alguns arquivos para sincronizar suas alterações locais com a nuvem.</string>
<string name="error_dialog_we_need_info">Precisamos das seguintes informações técnicas para ajudá-lo:</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Abrir em modo de edição</item>
......
......@@ -127,6 +127,7 @@
<string name="simple_checkbox">Флажок</string>
<string name="unlock_notes">Разблокировать заметки</string>
<string name="simple_beta">Beta</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Не удалось скопировать в буфер обмена.</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Открывать в режиме редактирования</item>
......
......@@ -50,9 +50,11 @@
<!-- Error -->
<string name="error_sync">Synchronizácia zlyhala: %1$s</string>
<string name="error_synchronization">Synchronizácia zlyhala</string>
<string name="error_json">Je na serveri aktivovaná aplikácia Notes?</string>
<string name="error_no_network">Bez sieťového pripojenia</string>
<string name="error_files_app">Nainštalovali ste aplikáciu súbory?</string>
<string name="error_token_mismatch">Nedá sa spojiť s aplikáciou Súbory</string>
<string name="error_insufficient_storage">Serverové úložisko je plné</string>
<string name="error_unknown">Vyskytla sa neznáma chyba</string>
......@@ -127,6 +129,19 @@
<string name="simple_checkbox">Zaškrtávacie políčko</string>
<string name="unlock_notes">Odomknúť poznámky</string>
<string name="simple_beta">Beta</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Nepodarilo sa skopírovať do schránky</string>
<string name="error_dialog_title">Ale nie - Čo teraz? 🙁</string>
<string name="error_dialog_tip_token_mismatch">Pre vyriešenie problému skúste vyčistiť úložiská aplikácii Nextcloud a Nexcloud Poznámky.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_outdated">Váš Nextcloud vyzerá byť zastaralý. Navštívte Play Store alebo F-Droid pre získanie najnovšej verzie.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_force_stop">Niečo s vašim Nextcloudom nie je v poriadku. Skúste vynútiť ukončenie aplikácií Nextcloud a Nextcloud Poznámky.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_delete_storage">Ak ich ukončenie nepomôže, môžete skúsiť vyčistiť úložiská oboch aplikácií.</string>
<string name="error_dialog_timeout_instance">Server dlho neodpovedal. Uistite sa, vami využívaná inštancia funguje dobre.</string>
<string name="error_dialog_timeout_toggle">Skontrolujte pripojenie k sieti. Niekedy pomôže vypnutie a znovu zapnutie mobilných dát alebo Wi-Fi.</string>
<string name="error_dialog_check_server">Odpoveď servera nebola správna. Skontrolujte, či máte prístup k svojím poznámkam pomocou webového rozhrania.</string>
<string name="error_dialog_check_server_logs">V nastavení vášho Nextcloudu je problém. Skontrolujte súbor so záznamom udalostí na serveri.</string>
<string name="error_dialog_insufficient_storage">Vo vašej inštancii Nexcloudu nie je na úložisku voľné miesto. Aby bolo možné synchronizovať vaše miestne zmeny s vaším cloudom, je potrebné najprv zmazať niektoré súbory.</string>
<string name="error_dialog_we_need_info">Aby sme vám pomohli, potrebujeme následovné technické informácie:</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Otvoriť v režime úprav</item>
......
......@@ -127,6 +127,7 @@
<string name="simple_checkbox">Izbirno polje</string>
<string name="unlock_notes">Odkleni zabeležke</string>
<string name="simple_beta">Preizkusno</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Predmeta ni mogoče kopirati v odložišče</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Zabeležka se odpre v urejevalnem načinu</item>
......
......@@ -127,6 +127,7 @@
<string name="simple_checkbox">Штиклирање</string>
<string name="unlock_notes">Откључај белешке</string>
<string name="simple_beta">Бета</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Не могу да копирам у оставу</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Отвори у режиму уређивања</item>
......
......@@ -127,6 +127,7 @@
<string name="simple_checkbox">Kryssruta</string>
<string name="unlock_notes">Lås upp anteckningar</string>
<string name="simple_beta">Beta</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Kunde inte kopiera till urklipp</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Öppna i redigera-läge</item>
......
......@@ -50,9 +50,11 @@
<!-- Error -->
<string name="error_sync">Eşitlenemedi: %1$s</string>
<string name="error_synchronization">Eşitlenemedi</string>
<string name="error_json">Notlar uygulaması sunucu üzerinde etkinleştirilmiş mi?</string>
<string name="error_no_network">Ağ bağlantısı yok</string>
<string name="error_files_app">Dosyalar uygulamasını kurdunuz mu?</string>
<string name="error_token_mismatch">Dosyalar uygulaması ile bağlantı kurulamadı.</string>
<string name="error_insufficient_storage">Sunucu depolama alanı doldu.</string>
<string name="error_unknown">Bilinmeyen bir sorun çıktı.</string>
......@@ -127,6 +129,19 @@
<string name="simple_checkbox">İşaret kutusu</string>
<string name="unlock_notes">Kilidi açma notları</string>
<string name="simple_beta">Beta</string>
<string name="could_not_copy_to_clipboard">Panoya kopyalanamadı</string>
<string name="error_dialog_title">Hayıır. Şimdi ne olacak? 🙁</string>
<string name="error_dialog_tip_token_mismatch">Sorunu çözmek için hem Nextcloud uygulamasının hem de Nextcloud Notlar uygulamasının depolamalarını temizlemeyi deneyin.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_outdated">Nextcloud uygulamanız eski görünüyor. Lütfen son sürümü almak için Play Store ya da F-Droid mağazalarına gidin.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_force_stop">Nextcloud uygulamanızda bir sorun var gibi görünüyor. Lütfen hem Nextcloud uygulamasını hem de Nextcloud Notlar uygulamasını zorla kapatmayı deneyin.</string>
<string name="error_dialog_tip_files_delete_storage">Zorla durdurmak sorunu çözmediyse iki uygulamanın da depolamalarını temizlemeyi deneyebilirsiniz.</string>
<string name="error_dialog_timeout_instance">Belirtilen sürede sunucunuzdan bir yanıt alınamadı. Lütfen kopyanızın düzgün çalıştığından emin olun.</string>
<string name="error_dialog_timeout_toggle">Ağ bağlantınızı denetleyin. Mobil veriye geçmek ya da Wi-Fi bağlantısını kapatıp açmak yardımcı olabilir.</string>
<string name="error_dialog_check_server">Sunucunuz doğru şekilde yanıt vermedi. Lütfen notlarınıza web arayüzü üzerinden erişebiliyor musunuz diye bakın.</string>
<string name="error_dialog_check_server_logs">Nextcloud kurulumunuz ile ilgili bir sorun var. Lütfen sunucu günlük dosyalarını inceleyin.</string>
<string name="error_dialog_insufficient_storage">Nextcloud kopyanızda boş depolama alanı kalmamış. Lütfen yerel değişikliklerinizi bulut ile eşitlemek için bazı dosyaları silerek yer açın.</string>
<string name="error_dialog_we_need_info">Size yardımcı olabilmemiz için şu teknik bilgilere gerek duyacağız:</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Düzenleme kipinde aç</item>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment