strings.xml 9.08 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
   Copyright (C) 2017 The LineageOS Project

   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
   you may not use this file except in compliance with the License.
   You may obtain a copy of the License at

     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   See the License for the specific language governing permissions and
   limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  <string name="app_name">Actualizador</string>
  <string name="display_name">Actualizador</string>
  <string name="verification_failed_notification">Fallou a comprobación</string>
  <string name="verifying_download_notification">Comprobando actualización</string>
  <string name="downloading_notification">Descargando</string>
  <string name="download_paused_notification">Descarga en pausa</string>
  <string name="download_paused_error_notification">Erro na descarga</string>
  <string name="download_completed_notification">Descarga completada</string>
  <string name="download_starting_notification">Iniciando descarga</string>
  <string name="update_failed_notification">Erro ao actualizar</string>
Michael W's avatar
Michael W committed
29
  <string name="installation_suspended_notification">Instalación suspendida</string>
30 31 32 33
  <string name="new_updates_found_title">Novas actualizacións</string>
  <string name="text_download_speed">%1$s, %2$s/s</string>
  <string name="pause_button">Pausar</string>
  <string name="resume_button">Continuar</string>
Michael W's avatar
Michael W committed
34
  <string name="suspend_button">Suspender</string>
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  <string name="installing_update">Instalando paquete de actualización</string>
  <string name="installing_update_error">Erro de instalación</string>
  <string name="installing_update_finished">Actualización instalada</string>
  <string name="finalizing_package">Rematando a instalación do paquete</string>
  <string name="preparing_ota_first_boot">Preparando o primeiro arranque</string>
  <string name="dialog_prepare_zip_message">Preparación preliminar da actualización</string>
  <string name="dialog_battery_low_title">Batería baixa</string>
  <string name="dialog_battery_low_message_pct">O nivel da batería é demasiado baixo, necesita ao menos <xliff:g id="percent_discharging">%1$d</xliff:g>%% de batería para continuar, <xliff:g id="percent_charging">%2$d</xliff:g>%% se o dispositivo estase a cargar.</string>
  <string name="reboot">Reiniciar</string>
  <string name="menu_refresh">Actualizar</string>
  <string name="menu_preferences">Preferencias</string>
  <string name="menu_auto_updates_check">Buscar actualizacións automaticamente</string>
47 48 49 50
  <string name="menu_auto_updates_check_interval_daily">Unha vez ao día</string>
  <string name="menu_auto_updates_check_interval_weekly">Unha vez á semana</string>
  <string name="menu_auto_updates_check_interval_monthly">Unha vez ao mes</string>
  <string name="menu_auto_updates_check_interval_never">Nunca</string>
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
  <string name="menu_auto_delete_updates">Eliminar a actualización cando estea instalada</string>
  <string name="menu_delete_update">Eliminar</string>
  <string name="menu_copy_url">Copiar URL</string>
  <string name="menu_export_update">Exportar actualización</string>
  <string name="menu_show_changelog">Amosar o rexistro de cambios</string>
  <string name="menu_ab_perf_mode">Dar prioridade ao proceso de actualización</string>
  <string name="snack_updates_found">Atopáronse novas actualizacións</string>
  <string name="snack_no_updates_found">Non se atoparon novas actualizacións</string>
  <string name="snack_updates_check_failed">A verificación da descarga fallou. Comproba a túa conexión a internet e téntao de novo.</string>
  <string name="snack_download_failed">Produciuse un erro na descarga. Comproba a túa conexión a internet e téntao de novo.</string>
  <string name="snack_download_verification_failed">Fallou a verificación da actualización.</string>
  <string name="snack_download_verified">Descarga completada.</string>
  <string name="snack_update_not_installable">Non é posíbel instalar esta actualización sobre a compilación actual.</string>
Romain Hunault's avatar
Romain Hunault committed
64
  <string name="header_title_text">/e/OS\n%1$s</string>
65 66
  <string name="header_android_version">Android <xliff:g id="version" example="7.1.2">%1$s</xliff:g></string>
  <string name="header_last_updates_check">Última comprobación: <xliff:g id="date" example="1 January 1970">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="time" example="01:23">%2$s</xliff:g>)</string>
Romain Hunault's avatar
Romain Hunault committed
67 68
  <string name="list_build_version">/e/OS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g></string>
  <string name="list_build_version_date">/e/OS <xliff:g id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g> - <xliff:g id="date" example="July 11, 2017">%2$s</xliff:g></string>
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
  <string name="list_download_progress_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> de <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g><xliff:g id="percentage" example="56">%3$s</xliff:g></string>
  <string name="list_download_progress_eta_new">restan <xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> de <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> (<xliff:g id="eta" example="3 minutes left">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g></string>
  <string name="list_verifying_update">Comprobando actualización</string>
  <string name="list_no_updates">Non se atoparon novas actualizacións. Para buscar manualmente, preme no botón Actualizar.</string>
  <string name="action_download">Descarga</string>
  <string name="action_pause">Pausar</string>
  <string name="action_resume">Continuar</string>
  <string name="action_install">Instalar</string>
  <string name="action_info">Información</string>
  <string name="action_delete">Borrar</string>
  <string name="action_cancel">Anular</string>
  <string name="confirm_delete_dialog_title">Eliminar ficheiro</string>
  <string name="confirm_delete_dialog_message">Eliminar o ficheiro de actualización seleccionado?</string>
  <string name="apply_update_dialog_title">Aplicar a actualización</string>
  <string name="apply_update_dialog_message">Procederase a actualizar <xliff:g id="update_name">%1$s</xliff:g>.\n\nAo premer en <xliff:g id="ok">%2$s</xliff:g>, reiniciarase no modo recuperación para instalar a actualización.\n\nAviso: Esta función require dunha recuperación compatible ou as actualizacións precisarán de se instalar manualmente.</string>
  <string name="apply_update_dialog_message_ab">Actualizaráse a <xliff:g id="update_name">%1$s</xliff:g>.\n\n Se pulsase <xliff:g id="ok">%2$s</xliff:g>, o dispositivo comezará a instalar en segundo plano.\n\nUnha vez terminado o proceso, pediráselle que reinicie.</string>
  <string name="cancel_installation_dialog_message">Cancelar a instalación?</string>
  <string name="label_download_url">URL da descarga</string>
  <string name="toast_download_url_copied">URL copiado</string>
  <string name="dialog_export_title">Exportando actualización</string>
  <string name="notification_export_success">Actualización exportada</string>
  <string name="notification_export_fail">Exportar erro</string>
  <string name="toast_already_exporting">Xa se está a exportar unha actualización</string>
  <plurals name="eta_seconds">
    <item quantity="one">resta 1 segundo</item>
    <item quantity="other">restan <xliff:g id="count">%d</xliff:g> segundos</item>
  </plurals>
  <plurals name="eta_minutes">
    <item quantity="one">resta 1 minuto</item>
    <item quantity="other">restan <xliff:g id="count">%d</xliff:g> minutos</item>
  </plurals>
  <plurals name="eta_hours">
    <item quantity="one">resta 1 hora</item>
    <item quantity="other">restan <xliff:g id="count">%d</xliff:g> horas</item>
  </plurals>
  <string name="update_on_mobile_data_title">Aviso</string>
  <string name="update_on_mobile_data_message">Estás a punto de descargar un paquete de actualización a través da conexión de datos móbeis o que xerará un maior consumo de datos. Tes a certeza de querer continuar?</string>
  <string name="checkbox_mobile_data_warning">Non amosar máis</string>
  <string name="menu_mobile_data_warning">Aviso de datos móbiles</string>
  <string name="blocked_update_dialog_title">Actualización bloqueada</string>
  <string name="blocked_update_dialog_message">Esta actualización non se pode instalar empregando este actualizador. Por favor, le <xliff:g id="info_url">%1$s</xliff:g> para máis información.</string>
  <string name="export_channel_title">Exportación completada</string>
  <string name="new_updates_channel_title">Novas actualizacións</string>
  <string name="ongoing_channel_title">Descargas en curso</string>
  <string name="update_failed_channel_title">Erro ao actualizar</string>
114
</resources>