Commit c241110c authored by Michael W's avatar Michael W

Automatic translation import

Change-Id: I8c50518b25796696018069b33e710bc2bee71743
parent bafbef7d
......@@ -31,18 +31,38 @@ IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="setp_option_name">Cam</string>
<string name="step_option_desc">Addasu cam chwarae cyflym/chwarae nôl</string>
<string name="setp_option_three_second">3 eiliad</string>
<string name="setp_option_six_second">6 eiliad</string>
<string name="loop">"Dolen"</string>
<string name="single">"Sengl"</string>
<string name="stereo">"Stereo"</string>
<string name="speaker_on">Seinydd YMLAEN</string>
<string name="speaker_off">Seinydd I FFWRDD</string>
<string name="speaker_need_headset">Cysyllta glustffonau i ddefnyddio\'r nodwedd hon.</string>
<string name="single_track">"Trac sengl"</string>
<string name="input_url">"Rho URL"</string>
<string name="streaming_settings">"Gosodiadau ffrydio"</string>
<string name="next">"Nesaf"</string>
<string name="previous">"Blaenorol"</string>
<string name="buffer_size">Maint byffer</string>
<string name="apn">APN a ffafrir</string>
<string name="rtp_min_port">Porth isaf</string>
<string name="rtp_max_port">Porth uchaf</string>
<string name="set_rtp_min_port">Gosod y porth isaf</string>
<string name="set_rtp_max_port">Gosod y porth uchaf</string>
<string name="set_buffer_size">Gosod maint byffer</string>
<string name="set_apn">Dewisa APN a ffafrir</string>
<string name="setting">Gosodiadau</string>
<string name="server_timeout_title">"Terfyn amser y gweinydd"</string>
<string name="server_timeout_message">"Ailgysylltu â'r gweinydd i chwarae'r fideo?"</string>
<string name="videoview_error_text_cannot_connect_retry">"Methodd y cysylltiad; yn ceisio cysylltu â %1$d\u2026"</string>
<string name="media_controller_live">Byw</string>
<string name="media_controller_playing">Yn chwarae</string>
<string name="media_controller_connecting">Yn cysylltu\u2026</string>
<string name="bookmark_add">"Ychwanegu nod tudalen"</string>
<string name="bookmark_display">"Dangos nodau tudalennau"</string>
<string name="bookmark_empty">"Dim nodau tudalennau"</string>
<string name="bookmark_exist">"Nod tudalen yn bodoli eisoes"</string>
<string name="bookmark_add_success">"Ychwanegwyd nod tudalen"</string>
<string name="bookmark_list">"Nodau tudalennau"</string>
......@@ -51,9 +71,41 @@ IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<string name="delete_all">"Dileu'r cwbl"</string>
<string name="default_title">"Teitl rhagosodedig"</string>
<string name="more_image">Rhagor o ddelweddau</string>
<string name="mute_nosupport">Methu â distewi : ni chefnogir fideo</string>
<string name="map_activity_not_found_err">Does dim apiau mapio wedi eu gosod i fedru dangos y lleoliad.</string>
<plurals name="number_of_videos">
<item quantity="zero">%1$d fideos</item>
<item quantity="one">%1$d fideo</item>
<item quantity="two">%1$d fideo</item>
<item quantity="few">%1$d fideo</item>
<item quantity="many">%1$d fideo</item>
<item quantity="other">%1$d fideo</item>
</plurals>
<string name="cannot_share_items">Gellir ond rhannu hyd at 300 o eitemau</string>
<string name="share_dialogue_title">Rhannu drwy</string>
<string name="no_faces">Dim wynebau</string>
<string name="fail_trim">Ymddiheuriadau, ond ni ellir tocio\'r ffeil fideo hon</string>
<string name="can_not_trim">Dim ond ffeiliau mp4 a 3gp gellir eu tocio</string>
<string name="drm_license_info">Gwybodaeth trwydded DRM</string>
<string name="timeline_title">Llinell amser</string>
<string name="albums_title">Casgliadau</string>
<string name="videos_title">Fideos</string>
<string name="action_viewtype_list">Golwg rhestr</string>
<string name="tvEmptyAlbum">Ni chanfuwyd unrhyw luniau</string>
<string name="tvEmptyVideos">Ni chanfuwyd unrhyw fideos</string>
<string name="text_makeup_whiten">Gwynnu</string>
<string name="text_makeup_Soften">Lleddfu</string>
<string name="text_makeup_trimface">Trimwyneb</string>
<string name="text_makeup_bigeye">Llygaid mawrion</string>
<string name="truescanner_normal">Arferol</string>
<string name="truescanner_white">Bwrdd gwyn</string>
<string name="truescanner">TrueScanner</string>
<string name="truescanner_remove_glare">Tynnu llacharedd</string>
<string name="hazebuster_acts">Gwaredwr Tawch</string>
<string name="seestraight_acts">Gweld yn syth</string>
<string name="seestraight_input_image_is_small">Mae\'r ddelwedd mewnbwn rhy fach i\'w phrosesu.</string>
<string name="seestraight_process_fail">Methwyd â phrosesu\'r ddelwedd.</string>
<string name="trim_video_exit_title">Gwaredu â\'r newidiadau?</string>
<string name="trim_video_exit_msg">Cael gwared â\'r newidiadau i\'r fideo hwn?</string>
<string name="trim_video_exit_discard">GWAREDU</string>
</resources>
......@@ -60,11 +60,11 @@
<string name="aspectOriginal_effect">@string/original</string>
<string name="Fixed">Sefydlog</string>
<string name="tinyplanet">Planed Fychan</string>
<string name="exposure" msgid="1229093066434614811">Goleuni</string>
<string name="exposure" msgid="1229093066434614811">Amlygiad</string>
<string name="sharpness">Awch</string>
<string name="contrast">Cyferbyniaeth</string>
<string name="vibrance">Cryfder Lliwiau</string>
<string name="saturation">Dirlawnder</string>
<string name="saturation">Dyfnder Lliw</string>
<string name="bwfilter">Hidlydd DG</string>
<string name="wbalance">Awtoliw</string>
<string name="hue">Gwawr</string>
......@@ -73,8 +73,8 @@
<string name="curvesRGB">Cromliniau</string>
<string name="vignette">Twll clo</string>
<string name="vignette_main">Twll clo</string>
<string name="vignette_exposure">Goleuni</string>
<string name="vignette_saturation">Dirlawnder</string>
<string name="vignette_exposure">Amlygiad</string>
<string name="vignette_saturation">Dyfnder Lliw</string>
<string name="vignette_contrast">Cyferbyniaeth</string>
<string name="vignette_falloff">Disgyn i ffwrdd</string>
<string name="redeye">Llygaid Cochion</string>
......@@ -91,7 +91,7 @@
<string name="grad">Graddedig</string>
<string name="editor_grad_brightness">Disgleirdeb</string>
<string name="editor_grad_contrast">Cyferbyniaeth</string>
<string name="editor_grad_saturation">Dirlawnder</string>
<string name="editor_grad_saturation">Dyfnder Lliw</string>
<string name="editor_chan_sat_main">Prif</string>
<string name="editor_chan_sat_red">Coch</string>
<string name="editor_chan_sat_yellow">Melyn</string>
......@@ -108,7 +108,7 @@
<string name="draw_style">Arddull</string>
<string name="draw_size">Maint</string>
<string name="draw_hue">Gwawr</string>
<string name="draw_saturation">Dirlawnder</string>
<string name="draw_saturation">Dyfnder Lliw</string>
<string name="draw_value">Disgleirdeb</string>
<string name="draw_color">Lliw</string>
<string name="draw_style_line">Llinellau</string>
......@@ -147,6 +147,6 @@
<string name="filtershow_exif_subject_distance">Pellter y Pwnc</string>
<string name="filtershow_exif_date">Dyddiad tynnwyd</string>
<string name="filtershow_exif_f_stop">F Stop</string>
<string name="filtershow_exif_exposure_time">Amser Goleuni</string>
<string name="filtershow_exif_exposure_time">Amser Amlygiad</string>
<string name="filtershow_exif_copyright">Hawlfraint</string>
</resources>
......@@ -149,7 +149,7 @@
<string name="aperture">Agorfa</string>
<string name="focal_length">Hyd Ffocal</string>
<string name="white_balance">Cydbwysedd Gwyn</string>
<string name="exposure_time">Amser Goleuni</string>
<string name="exposure_time">Amser Amlygiad</string>
<string name="iso">ISO</string>
<string name="unit_mm">me</string>
<string name="manual">Â llaw</string>
......@@ -213,7 +213,7 @@
<string name="no_external_storage">Does dim storfa allanol ar gael</string>
<string name="switch_photo_filmstrip">Golwg stribed ffilm</string>
<string name="switch_photo_grid">Golwg grid</string>
<string name="switch_photo_fullscreen">Golwg sgrin llawn</string>
<string name="switch_photo_fullscreen">Golwg sgrin lawn</string>
<string name="trimming">Yn tocio</string>
<string name="muting">Yn distewi</string>
<string name="please_wait">Arhosa</string>
......@@ -343,8 +343,8 @@
<string name="pref_camera_countdown_label_ten">10 EILIAD</string>
<string name="pref_camera_countdown_label_fifteen">15 EILIAD</string>
<string name="not_selectable_in_scene_mode">Nid yw\'n bosib ei ddewis mewn modd golygfa.</string>
<string name="pref_exposure_title">Goleuni</string>
<string name="pref_exposure_label">GOLEUNI</string>
<string name="pref_exposure_title">Amlygiad</string>
<string name="pref_exposure_label">AMLYGIAD</string>
<string name="pref_camera_hdr_default">@string/setting_off_value</string>
<string name="pref_camera_hdr_label">HDR</string>
<string name="pref_camera_id_label_back">CAMERA BLAEN</string>
......
......@@ -83,4 +83,25 @@ IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<string name="fail_trim">Sorry, this video file can not be trimmed</string>
<string name="can_not_trim">Only mp4 and 3gp files can be trimmed</string>
<string name="drm_license_info">DRM license info</string>
<string name="timeline_title">Timeline</string>
<string name="albums_title">Albums</string>
<string name="videos_title">Videos</string>
<string name="action_viewtype_list">List view</string>
<string name="tvEmptyAlbum">No photos found</string>
<string name="tvEmptyVideos">No videos found</string>
<string name="text_makeup_whiten">Whiten</string>
<string name="text_makeup_Soften">Soften</string>
<string name="text_makeup_trimface">Trimface</string>
<string name="text_makeup_bigeye">Bigeye</string>
<string name="truescanner_normal">Normal</string>
<string name="truescanner_white">Whiteboard</string>
<string name="truescanner">TrueScanner</string>
<string name="truescanner_remove_glare">Remove Glare</string>
<string name="hazebuster_acts">Haze Buster</string>
<string name="seestraight_acts">See Straight</string>
<string name="seestraight_input_image_is_small">Input image is too small to process.</string>
<string name="seestraight_process_fail">Couldn\'t process the image.</string>
<string name="trim_video_exit_title">Discard changes?</string>
<string name="trim_video_exit_msg">Discard the changes made to this video?</string>
<string name="trim_video_exit_discard">DISCARD</string>
</resources>
......@@ -41,7 +41,7 @@ IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<string name="speaker_off">ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಆಫ್</string>
<string name="speaker_need_headset">ಈ ವೈಷಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಹೇಡ್‍ಫೋನ್ಸ್ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ.</string>
<string name="single_track">"ಏಕೈಕ ಟ್ರಾಕ್"</string>
<string name="input_url">"URL ಬರೆಯಿರಿ"</string>
<string name="input_url">"URL ನಮೂದಿಸಿ"</string>
<string name="streaming_settings">"ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್"</string>
<string name="next">"ಮುಂದಿನ"</string>
<string name="previous">"ಹಿಂದಿನ"</string>
......@@ -60,7 +60,7 @@ IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<string name="media_controller_live">ಲೈವ್</string>
<string name="media_controller_playing">ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ</string>
<string name="media_controller_connecting">ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ\u2026</string>
<string name="bookmark_add">"ಬುಕ್‍ಮಾರ್ಕ್ ಸೇರಿಸು"</string>
<string name="bookmark_add">"ಪುಟತೋರುಕ ಸೇರಿಸು"</string>
<string name="bookmark_display">"ಬುಕ್‍ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸು"</string>
<string name="bookmark_empty">"ಯಾವುದೇ ಬುಕ್‍ಮಾರ್ಕ್‍ಗಳಿಲ್ಲ"</string>
<string name="bookmark_exist">"ಬುಕ್‍ಮಾರ್ಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ"</string>
......@@ -73,6 +73,15 @@ IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<string name="more_image">ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು</string>
<string name="mute_nosupport">ಮೌನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ : ವೀಡಿಯೋ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿಲ್ಲ</string>
<string name="map_activity_not_found_err">ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಕ್ಷೆ ಆಪ್ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿಲ್ಲ.</string>
<plurals name="number_of_videos">
<item quantity="one">%1$d ದೃಶ್ಯ</item>
<item quantity="other">%1$d ದೃಶ್ಯಗಳು</item>
</plurals>
<string name="fail_trim">ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ವೀಡಿಯೋ ಕಡತವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ</string>
<string name="drm_license_info">DRM ಪರವಾನಗಿ ಮಾಹಿತಿ</string>
<string name="text_makeup_whiten">ಬಿಳಿಯಾಗಿಸು</string>
<string name="truescanner_white">ಬಿಳಿಹಲಿಗೆ</string>
<string name="trim_video_exit_title">ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆ?</string>
<string name="trim_video_exit_msg">ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆ?</string>
<string name="trim_video_exit_discard">ತ್ಯಜಿಸು</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment