strings.xml 19.3 KB
Newer Older
1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
  <string name="pref_snet_status_official_info">servidor oficial</string>
  <string name="self_check_name_battery_optimizations">Optimizacións da batería ignoradas:</string>
  <string name="self_check_resolution_system_spoofs">Comprobe a documentación sobre os pasos que poden ser necesarios.</string>
  <string name="connect_google_via_tor_network_summary">Require a instalación de Orbot
\nAínda non é compatible</string>
  <string name="connect_google_via_tor_network">Conéctate a Google a través da rede Tor</string>
  <string name="connecting_google_servers_summary">Se está desactivado, denegaranse todas as conexións aos servidores de Google feitas normalmente por microG. Isto anula a configuración específica do servizo.</string>
  <string name="allow_connecting_google_servers">Permitir a conexión aos servidores de Google</string>
  <string name="pref_snet_status_self_signed_info">certificado autoasinado</string>
  <string name="pref_snet_self_signed_summary">En lugar de solicitar un servidor, asine localmente as respostas de SafetyNet mediante un certificado autoasinado. A maioría dos aplicativos rexeitarán o uso de respostas autoasinadas.</string>
  <string name="pref_snet_self_signed_title">Usar un certificado autoasinado</string>
  <string name="pref_snet_custom_url_summary">URL completa do servidor de terceiros que responde ás socilitudes de certificación de SafetyNet</string>
  <string name="pref_snet_custom_url_title">URL do servidor personalizada</string>
  <string name="pref_snet_status_third_party_info">servidor de terceiros</string>
  <string name="pref_snet_status_third_party_summary">Os servidores de terceiros poderían responder ás solicitudes de SafetyNet sen a sinatura de DroidGuard</string>
  <string name="pref_snet_status_third_party_title">Usar un servidor de terceiros</string>
  <string name="pref_snet_status_official_summary">Require un sistema non root e un microG DroidGuard Helper instalado</string>
  <string name="pref_snet_status_official_title">Usar o servidor oficial</string>
  <string name="pref_snet_testdrive_title">Probar o certificado de SafetyNet</string>
  <string name="snet_enable_switch">Permitir a certificación do dispositivo</string>
  <string name="snet_intro">Google SafetyNet é un sistema de certificación de dispositivos que garante que o dispositivo está correctamente protexido e compatible con Android CTS. Algúns aplicativos usan SafetyNet por motivos de seguridade ou como requisito previo para a protección contra manipulacións.
\n
\nmicroG GmsCore contén unha implementación gratuíta de SafetyNet, pero o servidor oficial require que as solicitudes de SafetyNet se asinen usando o sistema propietario DroidGuard. Unha versión de DroidGuard está dispoñible como un aplicativo separada \"DroidGuard Helper\".</string>
  <string name="prefcat_push_networks_title">Redes a usar para as notificacións de elementos emerxentes</string>
  <string name="prefcat_push_apps_unregistered_title">Aplicativos non rexistrados</string>
  <string name="prefcat_push_apps_registered_title">Aplicativos rexistrados</string>
  <string name="prefcat_push_apps_title">Aplicativos que usan notificacións de elementos emerxentes</string>
  <string name="pref_push_app_wake_for_delivery_summary">Inicie o aplicativo en segundo plano para recibir as mensaxes entrantes.</string>
  <string name="pref_push_app_wake_for_delivery_title">Iniciar o aplicativo na mensaxe de elementos emerxentes</string>
  <string name="pref_push_app_allow_register_summary">Permite que o aplicativo se rexistre para as notificacións de elementos emerxentes.</string>
  <string name="pref_push_app_allow_register_title">Permitir o rexistro</string>
  <string name="gcm_allow_app_popup">Permitir a &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; rexistrarse nas notificacións de elementos emerxentes\?<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> to register for push notifications?</string>
  <string name="gcm_enable_switch">Recibir notificacións de elementos emerxentes</string>
  <string name="gcm_network_state_connected">Conectado desde &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"2 hours ago\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt;<xliff:g example="2 hours ago">%1$s</xliff:g></string>
  <string name="gcm_network_state_disconnected">Desconectado</string>
  <string name="gcm_messages_counter">Mensaxes: &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"123\"&gt;%1$d&lt;/xliff:g&gt; (&lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"12345\"&gt;%2$d&lt;/xliff:g&gt; bytes)<xliff:g example="123">%1$d</xliff:g> (<xliff:g example="12345">%2$d</xliff:g> bytes)</string>
  <string name="gcm_unregister_after_deny_message">Rexeitou un aplicativo para rexistrarse en notificacións de elementos emerxentes que xa está rexistrada.
\nQuere dar de baixa agora para que non reciba mensaxes de elementos emerxentes no futuro\?</string>
  <string name="gcm_unregister_confirm_message">Algúns aplicativos non se rexistran automaticamente e/ou non ofrecen a opción de facelo manualmente. É posible que estes aplicativos non funcionen correctamente despois de darse de baixa.
\nQueres continuar\?</string>
  <string name="gcm_unregister_confirm_title">Cancelar o rexistro &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt;\?<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g>?</string>
  <string name="gcm_registered_since">Rexistrado desde: &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"Yesterday, 02:20 PM\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt;<xliff:g example="Yesterday, 02:20 PM">%1$s</xliff:g></string>
  <string name="gcm_registered">Rexistrado</string>
  <string name="gcm_last_message_at">Última mensaxe: &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"Yesterday, 02:20 PM\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt;<xliff:g example="Yesterday, 02:20 PM">%1$s</xliff:g></string>
  <string name="gcm_no_message_yet">Non se recibiron mensaxes ata agora</string>
  <string name="gcm_not_registered">Non rexistrado</string>
  <string name="gcm_unregister_app">Cancelar o rexistro</string>
  <string name="gcm_app_not_installed_anymore">Xa non está instalada</string>
  <string name="gcm_app_error_unregistering">Erro ao cancelar o rexistro</string>
  <string name="pref_about_summary">Información da versión e bibliotecas usadas</string>
  <string name="pref_about_title">Sobre os Servizos de microG Core</string>
  <string name="pref_gcm_ping_interval">Intervalo de ping: &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"10 minutos\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt;<xliff:g example="10 minutes">%1$s</xliff:g></string>
  <string name="pref_gcm_confirm_new_apps_summary">Preguntar antes de rexistrar un novo aplicativo para recibir notificacións de elementos emerxentes</string>
  <string name="pref_gcm_confirm_new_apps_title">Confirmar os novos aplicativos</string>
  <string name="pref_gcm_apps_summary">Lista de aplicativos rexistrados actualmente para Cloud Messaging.</string>
  <string name="pref_gcm_apps_title">Aplicativos que usan o Cloud Messaging</string>
  <string name="pref_gcm_heartbeat_summary">O intervalo en segundos para que o sistema latexa os servidores de Google. Aumentar este número reducirá o consumo de batería, pero pode provocar atrasos nas mensaxes de elementos emerxentes.
\nObsoleto, substituirase en futuras versións.</string>
  <string name="pref_gcm_heartbeat_title">Intervalo do Cloud Messaging heartbeat</string>
  <string name="pref_gcm_enable_mcs_summary">A mensaxería en nube é un provedor de notificacións de elementos emerxentes empregado por moitos aplicativos de terceiros. Para usalo debe habilitar o rexistro do dispositivo.</string>
  <string name="pref_add_account_summary">Engadir conta de Google</string>
  <string name="pref_add_account_title">Conta</string>
  <string name="pref_more_settings">Máis</string>
  <string name="pref_info_status">Estado</string>
  <string name="checkin_enable_switch">Rexistrar dispositivo</string>
  <string name="checkin_last_registration">Último rexistro: &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"Yesterday, 02:20 PM\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt;<xliff:g example="Yesterday, 02:20 PM">%1$s</xliff:g></string>
  <string name="checkin_not_registered">Non rexistrado</string>
  <string name="pref_device_registration_android_id">Identificador de Android</string>
  <string name="pref_checkin_enable_summary">Rexistra o dispositivo cos servizos de Google e crea un identificador de dispositivo único. Tiras microG identificando bits distintos do nome da túa conta de Google a partir dos datos de rexistro.</string>
  <string name="pref_auth_visible_summary">Cando estea habilitado, todos os aplicativos deste dispositivo poderán ver o enderezo de correo electrónico das súas contas de Google sen autorización previa.</string>
  <string name="pref_auth_visible_title">Permitir que os aplicativos atopen contas</string>
  <string name="pref_auth_trust_google_summary">Cando está desactivado, pregúntase ao usuario antes de que se envíe a Google unha solicitude de autorización de aplicativos. Algúns aplicativos deixarán de usar a conta de Google se esta está desactivada.</string>
  <string name="pref_auth_trust_google_title">Confiar en Google para os permisos dos aplicativos</string>
  <string name="prefs_account_security">Inicio de sesión &amp; seguranza</string>
  <string name="prefs_account_privacy">Información persoal &amp; privacidade</string>
  <string name="prefs_account">Preferencias da conta</string>
  <string name="cond_perm_title">Falta o permiso</string>
  <string name="cond_gcm_bat_action">Ignorar optimizacións</string>
  <string name="cond_gcm_bat_summary">Activaches a mensaxería en nube pero tes optimizacións de batería activas para microG Services Core. Para que cheguen notificacións push, debes ignorar as optimizacións da batería.</string>
  <string name="cond_gcm_bat_title">Optimizacións da batería activadas</string>
  <string name="prefcat_test">Proba</string>
  <string name="prefcat_services">Servizos</string>
  <string name="prefcat_operation_mode">Modo de operación</string>
  <string name="prefcat_location_service">Servizo de localización</string>
  <string name="prefcat_google_services">Servizos de Google</string>
  <string name="prefcat_configuration">Configuración</string>
  <string name="prefcat_components">Compoñentes</string>
  <string name="prefcat_about">Sobre</string>
  <string name="self_check_resolution_battery_optimizations">Prema aquí para desactivas as optimizacións da batería. Se non o fas, pode que os aplicativos se comporten incorrectamente.</string>
  <string name="self_check_resolution_correct_sig">Pode que el &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; non sexa compatible ou o spoofing de sinaturas non estea activo. Por favor comprobe a documentación en que aplicativos e ROMs son compatibles.<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> is not compatible or signature spoofing is not active for it. Please check the documentation on which applications and ROMs are compatible.</string>
  <string name="self_check_name_correct_sig">"&lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; ten unha sinatura correcta: "<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> has correct signature: </string>
  <string name="self_check_resolution_app_installed">Instala o aplicativo &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; ou unha compatible. Por favor comprebe a documentación en que aplicativos son compatibles.<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> or a compatible one. Please check the documentation on which applications are compatible.</string>
  <string name="self_check_name_app_installed">"&lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; instalado: "<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> installed: </string>
  <string name="self_check_pkg_gsf">Services Framework (GSF)</string>
  <string name="self_check_pkg_vending">Play Store (Phonesky)</string>
  <string name="self_check_pkg_gms">Play Services (GmsCore)</string>
  <string name="self_check_name_system_spoofs">Spoofing de sinaturas:</string>
  <string name="self_check_resolution_perm_granted">Este é un indicador forte de que a ROM admite falsificación de sinaturas, pero require máis accións para activala. Comprobe a documentación sobre os pasos que poden ser necesarios.</string>
  <string name="self_check_name_perm_granted">O sistema concede permiso de falsificación de sinaturas:</string>
  <string name="self_check_resolution_fake_sig_perm">A túa ROM non ten soporte nativo para falsificar as sinaturas. Aínda podes usar Xposed ou outros sistemas para falsificar a sinatura. Comprobe a documentación sobre as ROM que admiten falsificación de sinaturas e como usar microG nas ROM que non o fan.</string>
  <string name="self_check_name_fake_sig_perm">Soporte de spoofing:</string>
  <string name="self_check_cat_system">Sistema</string>
  <string name="self_check_cat_gms_packages">Aplicativos instalados</string>
  <string name="self_check_cat_fake_sig">Soporte para spoofing de sinaturas</string>
  <string name="lacking_permission_toast">Servizos microG Núcleo: Non ten permiso para &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"have full network acccess\"&gt;%1$s &lt;/xliff:g&gt;<xliff:g example="have full network acccess">%1$s</xliff:g></string>
  <string name="ask_service_permission_title">&lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; quere usar:<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> would like to use:</string>
  <string name="ask_scope_permission_title">&lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; quere:<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> would like to:</string>
  <string name="auth_finalize">O seu dispositivo está a contactar con Google para gardar información na súa conta.
\n
\nIsto pode levar un par de minutos.</string>
  <string name="network_type_other">Outras redes</string>
  <string name="network_type_roaming">Roaming</string>
  <string name="network_type_wifi">Wi-Fi</string>
  <string name="network_type_mobile">Datos móbiles</string>
  <string name="place_picker_location_lat_lng">(%1$.7f, %2$.7f)</string>
  <string name="place_picker_nearby_places">Lugares cercanos</string>
  <string name="place_picker_select_title">Seleccionar esta localización</string>
  <string name="pick_place_desc">A selección de lugares non está dispoñible aínda.</string>
  <string name="pick_place_title">Seleccionar un lugar</string>
  <string name="games_info_content">Para usar Play Xogos é necesario instalar o aplicativo Google Play Xogos. O aplicativo pode continuar sen Play Xogos, pero é posible que se comporte de xeito inesperado.</string>
  <string name="games_info_title">&lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; quere usar Play Games<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> would like to use Play Games</string>
  <string name="games_title">Google Play Xogos</string>
  <string name="pref_exposure_install_summary">Prema para engadir soporte para notificacións de exposición</string>
  <string name="service_status_disabled_short">Apagado</string>
  <string name="service_status_enabled_short">Acendido</string>
  <string name="service_status_manual">Manual</string>
  <string name="service_status_automatic">Automático</string>
  <string name="service_status_enabled">Activado</string>
  <string name="service_status_disabled">Desactivado</string>
  <string name="service_name_snet">Google SafetyNet</string>
  <string name="service_name_mcs">Cloud Messaging</string>
  <string name="service_name_checkin">Rexistro do dispositivo de Google</string>
  <string name="perm_provision_description">Permite ao aplicativo configurar os servizos de microG sen a interacción do usuario</string>
  <string name="perm_provision_label">prestación de servizos de microG</string>
  <string name="perm_extended_access_label">Acceso estendido aos servizos de Google</string>
  <string name="perm_gtalk_svc_label">intercambiar mensaxes e recibir notificacións de sincronización dos servidores de Google</string>
  <string name="perm_c2dm_send_label">enviar mensaxes C2DM a outros aplicativos</string>
  <string name="perm_c2dm_receive_label">escoitar as mensaxes C2DM</string>
  <string name="perm_status_broadcast_label">escoitar as emisión de estado interno</string>
  <string name="auth_notification_content">&lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt; %1$s&lt;/xliff:g&gt; require a súa autorización para acceder á súa conta de Google.<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> requires your authorization to access your Google account.</string>
  <string name="auth_notification_title">Autentificación requirida</string>
  <string name="deny">Negar</string>
  <string name="allow">Permitir</string>
  <string name="auth_general_error_desc">Houbo un problema ao comunicarse cos servidores de Google.
\n
\nInténtao de novo máis tarde.</string>
  <string name="no_network_error_desc">Non tes conexión de rede.
\n
\nPode ser un problema temporal ou é posible que o seu dispositivo Android non estea dispoñible para servizos de datos. Téntao de novo cando esteas conectado a unha rede móbil ou conéctate a unha rede Wi-Fi.</string>
  <string name="auth_connecting">O teu dispositivo está a establecer unha conexión cos servidores de Google para iniciar sesión.
\n
\nIsto pode levar uns segundos.</string>
  <string name="auth_sign_in">Acceder</string>
  <string name="auth_before_connect">Un aplicativo do teu dispositivo está intentando iniciar sesión nunha conta de Google.
\n
\nSe isto foi intencionado, use o botón &lt;b&gt; Iniciar sesión &lt;/b&gt; para conectarse á páxina de inicio de sesión de Google, se non, prema &lt;b&gt; Cancelar &lt;/b&gt; para volver ao aplicativo que provocou que se amosase este diálogo cara arriba.<b>Sign in</b> button to connect to Google’s sign-in page, if not, press <b>Cancel</b> to go back to the application that caused this dialog to show up."</string>
  <string name="sorry">Sentímolo…</string>
  <string name="account_manager_title">Administrador de contas de Google</string>
  <string name="ask_permission_tos">Ao continuar, permites que este aplicativo e Google utilicen a túa información de acordo cos seus respectivos termos de servizo e políticas de privacidade.</string>
  <string name="google_account_label">Google</string>
  <string name="just_a_sec">Un momento…</string>
  <string name="gms_settings_summary">Configurar os servizos de microG Core.</string>
  <string name="gms_settings_name">Configuración de microG</string>
  <string name="gms_app_name">Servizos de microG Core</string>
</resources>