Commit 9620e096 authored by Abhisek Devkota's avatar Abhisek Devkota

Automatic translation import

Change-Id: Ifd7bfb6fa941efb934192bba2954b84549ccd65e
parent 34a12f1a
......@@ -51,7 +51,7 @@
<string name="touchscreen_music_gesture_summary">Erabili keinuak musika erreprodukzioa kontrolatzeko \n
• Pasatu hatza behera erreproduzitu/pausatzeko\n
• Pasatu hatza ezkerrera aurreko pista entzuteko\n
• Pasatu hatza eskumara hurrengo pista entzuteko</string>
• Pasatu hatza eskuinera hurrengo pista entzuteko</string>
<!-- User-aware display -->
<string name="user_aware_display_title">Erabiltzaile aintzakotzat duen pantaila</string>
<string name="user_aware_display_summary">Mantendu pantaila piztuta erabiltzailea begira dagoen bitartean</string>
......
......@@ -69,6 +69,7 @@
<!-- Hand wave gesture -->
<string name="hand_wave_gesture_title">Guncang Tangan</string>
<string name="hand_wave_gesture_summary">Kedipakan pemberitahuan saat melambaikan tangan</string>
<string name="hand_wave_gesture_flat_title">Orientasi deteksi</string>
<!-- Pick-up gesture -->
<string name="pick_up_gesture_title">Ambil</string>
<string name="pick_up_gesture_summary">Kedipkan pemberitahuan saat diambil</string>
......@@ -120,6 +121,12 @@
<string name="button_swap_summary">Tukar urutan tombol terkini dan kembali</string>
<!-- Fingerprint -->
<string name="fingerprint_title">Sidik jari</string>
<string name="fingerprint_as_home_title">Sidik jari sebagai Home</string>
<string name="fingerprint_as_home_summary">Gunakan sensor sidik jari sebagai tombol Home</string>
<string name="fingerprint_wakeup_title">Sidik jari untuk membangunkan layar</string>
<string name="fingerprint_wakeup_summary">Izinkan sensor sidik jari untuk membangunkan perangkat saat layar mati</string>
<string name="fingerprint_pocketmode_title">Mencegah bangun yang tidak disengaja</string>
<string name="fingerprint_pocketmode_summary">Periksa sensor kedekatan sebelum memicu sensor sidik jari</string>
<string name="fingerprint_sleep_title">Sidik jari layar mati</string>
<string name="fingerprint_sleep_summary">Tekan sensor sidik jari untuk mematikan layar</string>
</resources>
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment